Kurskatalog


Sök

  
 

 •  *Introduktionskurs för dig som kommer att skriva ett vetenskapligt arbete

  Online

  Bakgrund och syfte
  Bakgrunden är att D-uppsatsskrivande läkarstudenter, som under hösten skrivit sitt arbete, uppskattade en lite kort introduktion i SPSS, tips för skrivandet m.m. som genomfördes.
  Introduktionskursen du bjuds in till fokuserar således på grundläggande delar/moment som du kan ha nytta av under skrivandet. Ni får i ett sista moment välja att fördjupa er på kvantitativ (inklusive SPSS-lab.) vs kvalitativ metod utifrån vilken design ditt arbete har.

 •  ADAD

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), med start torsdagen den 24 mars 2022, via Zoom.

  KurstypLärarledd
 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 april, 2022

  Avancerad utbildning i HJärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  AKKtiv - komigång, föräldrautbildning

  Lärarledd

  Vårdnadshavare till barn som har behov av alternativa kommunikationssätt.

  KurstypLärarledd
 •  Alternativ kompletterande kommunikation AKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i Alternativ kompletterande kommunikation AKK onsdagen den 16 mars 2022 på Kommunal utveckling, lokal Werkligheten, Vallgatan 8 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Ångest- att leva med och hantera, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 11 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Ångest- att leva med och hantera, Värnamo

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla. 

  (Kurs nummer 12 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Ångest- att leva med och hantera, Vetlanda

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 13 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbetsrätt för chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 januari, 2022

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt kring lagar och avtal samt praktisk vägledning av den tillämpning vi har inom Region Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  Återfallsprevention ÅP

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs i Återfallsprevention med start tisdagen den 25 januari 2022 via Zoom

  KurstypLärarledd
 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Digital

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla. 

  (Kurs nummer 1 i vår egen kurskatalog för våren 2022) 

   

 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Eksjö

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 3 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Gnosjö

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla. 

  (Kurs nummer 2 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 4 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Att möta barn med funktionsnedsättning och sällsynt hälsotillstånd inom tandvården.

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2022

  Kursen riktar sig till hela tandvårdsteamet

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 februari, 2022

   

  Ska du börja att registrera i Senior alert eller var det länge sedan du var aktiv i systemet och behöver en uppdatering? Då är detta utbildningstillfället för dig.

   

  Vi går gemensamt ihop grunderna i att registrera så att du får en trygg start.

   

  Har du frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  Autism - AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i autism - AST, måndagen den 7 mars 2022 på Kommunal utveckling, Vallgatan 8 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Autism - AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i autism - AST, måndagen den 4 april 2022 på Kommunal utveckling, Vallgatan 8 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – grundkurs för föräldrar

  Lärarledd

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Autism – kurs för anhöriga

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 maj, 2022

  Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. 

  KurstypLärarledd
 •  Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

   

  Kursen avser att ge ökade kunskaper i inlärningsteori, anknytning och bemötande av barn och ungdomar.

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2022

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.

  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  BoS Klinisk fysiologi och Röntgen

  Online

  Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic.

  KurstypeLärande
 •  Coach More to Life - samtalscafé

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 mars, 2022

  Konceptet har sin utgångspunkt i empowerment, där individen själv får verktyg att förbättra sin livssituation. More to life-samtalscafé (MTL-samtalscafé) utgår från ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för ökat psykiskt välbefinnande och innefattar hälsans fyra dimensioner: fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 

 •  Covid - utbildningsmaterial

  Online

  Material inför arbetet med patienter som drabbats av Covid-19.

  OBS! Ej anmälan till fysisk kurs på Metodikum.

  KurstypeLärande
 •  Covid-19, Utbildning och träning på Metodikum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 januari, 2022

  Här bokar du din plats på utbildning, patientfall och scenarioträning på Metodikum.

  KurstypLärarledd
 •  CRA och A-CRA

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i CRA och A-CRA med start onsdagen den 20 april 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

  Lärarledd

  Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

  KurstypLärarledd
 •  DISA-gruppledarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2022

  DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

 •  Elektrisk rullstol - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 februari, 2022

  Grundutbildning för arbetsterapeuter som förskriver elektriska rullstolar.

  Innehåll: Sortiment elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning.

  Denna kurs är obligatorisk innan Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 april, 2022

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Elektrisk rullstol - Produktutbildning, som vill kunna utprova elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) på egen hand utan konsulent.

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER webbinarium

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 februari, 2022

  För dig som ESTHER förbättringscoach

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER webbinarium

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 maj, 2022

  För dig som ESTHER förbättringscoach

  KurstypLärarledd
 •  Etik

  Lärarledd

  Etik - Obligatorisk utbildning som gäller alla på kliniken.

  KurstypLärarledd
 •  FAKTA utbildning kring smärtfarmakologi för allmänläkare och sjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 februari, 2022

  Vi bjuder in till två digitala utbildningstillfällen via Zoom, där föreläsarna håller både föreläsning och efterföljande frågestund live.

 •  FAKTA utbildningsserie om diabetes

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 januari, 2022

  Fakta utbildningsserie om diabetes för allmänläkare och övrig vårdpersonal på Vårdcentralen som arbetar med patienter med diabetes.

 •  För dig som chef - Senior alert

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Föräldrautbildning om cerebral pares - bas

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 april, 2022

  Detta är en grundutbildning som återkommer ungefär vartannat år för föräldrar och anhöriga till barn med diagnos cerebral pares (CP).

  KurstypLärarledd
 •  Förflyttningsutbildning, nya förskrivare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2022

  Nya förskrivare som ännu inte fått möjlighet att gå en mer omfattande förflyttningsutbildning

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd

  Förskrivningsutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  Nästa tillfälle: 22-23 februari, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd

  Förskrivningsutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  Nästa tillfälle: 6-7 april, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Madrasser

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 maj, 2022

  Hur förebygger och behandlar man trycksår och när ska man välja vilken madrass?

  Målgrupp: sjuksköterskor som förskriver madrasser

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  Nästa tillfälle: 1-2 februari, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  Nästa tillfälle: 26-27 april, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 februari, 2022

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 juni, 2022

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2022

  Målgrupp: Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och /eller nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 maj, 2022

  Målgrupp: Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och /eller nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Fortsatt smärta trots behandling-vad gör jag?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 januari, 2022

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2022

  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation - En kurs hur man använder bilder och symboler i sitt dagliga arbete, tisdagen den 1 februari 2022

  KurstypLärarledd
 •  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 mars, 2022

  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation - En kurs hur man använder bilder och symboler i sitt dagliga arbete, tisdagen den 1 mars 2022

  KurstypLärarledd
 •  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2022

  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation - En kurs hur man använder bilder och symboler i sitt dagliga arbete, tisdagen den 5 april 2022

  KurstypLärarledd
 •  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2022

  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation - En kurs hur man använder bilder och symboler i sitt dagliga arbete, tisdagen den 10 maj 2022

  KurstypLärarledd
 •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 september, 2022

  Lustgaskurs för tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Gps-larm - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 mars, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut gå utbildning.

  KurstypLärarledd
 •  Grid for iPad och Grid 3 - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2022

  Kurs för logopeder. Genomgång av funktioner i appen Grid for iPad, programvaran Grid 3 samt tillhörande hårdvara.

  KurstypLärarledd
 •  Grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2022

  Några utvalda grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin för att skapa sammanhang till diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism, onsdagen den 9 mars 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 1 funktionshinderområdeter

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars grundutbildning steg 1 Funktionshinderomsorgen, med start måndagen den 17 januari 2022 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 1 funktionshinderområdeter

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars grundutbildning steg 1 Funktionshinderområdet, med start måndagen den 7 mars 2022 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet

  Lärarledd

  Välkommen till en tvådagarskurs, grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet med start måndagen den 21 februari 2022 på City Hotel Ericsson, Västra Storgatan 25 A i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet

  Lärarledd

  Välkommen till en tvådagarskurs, grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet med start torsdagen den 24 mars 2022 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Hållbart Ledarskap, 7,5 hp

  Lärarledd

  Välkommen till kursen Hållbart ledarskap, 7,5 hp med start 14 september 2021. 

  KurstypLärarledd
 •  Handikalendern och Memo Planner Large - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen Handikalendern respektive MemoPlanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  Handikalendern och Memo Planner Large - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen Handikalendern respektive MemoPlanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  Handledarutbildning - YH-programmet vårdadministration 2022

  Lärarledd

  Tid: 10 mars 2022, kl 09:00 - 16:00 och
  11 mars 2022, kl 09:00 - 15:00

  Plats: Interntionella handelshögskolan, Jönköping, sal B1014

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  HBTQi - Region Jönköping

 •  Hjälpmedel för barn - Produktutbildning Kudo, Swan och Flamingo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2022

  Produktutbildning kring komfortrullstol Kudu och hygienstolar Swan och Flamingo

  KurstypLärarledd
 •  HLR-Barn Avancerad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 maj, 2022

  lok.rjl.se

 •  Inför Patientsäkerhetsberättelsen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 februari, 2022

  Ett webbinarie med fokus på resultat och rapporter i Senior alert för dig som ska skriva patientsäkerhetsberättelsen.
  Innehåll
  • Att följa era resultat
  • Genomgång av Senior alerts rapporter
  • Möjlighet för frågor inför fortsatt arbete
  Vid frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se
  Varmt välkommen

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 mars, 2022

  Välkommen till en kurs i Intellektuell funktionsnedsättning, onsdagen den 2 mars 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Internutbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2022

  Internutbildning för regionens dietister

  KurstypLärarledd
 •  Internutbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 maj, 2022

  Internutbildning för regionens dietister

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 •  Introduktionskurs barn och ungdom

  Lärarledd

  Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom. Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län, med start 2 september 2021.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktionskurs, barn och ungdom

  Lärarledd

  Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom med start torsdagen den 3 februari 2022.

  Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län. Nedan beskrivs kursens upplägg och kursdagarnas innehåll mycket kortfattat. När du har anmält dig och sista anmälningsdatum har passerat kommer du att få en mer utförlig kursplan via e-post.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktionsprogram för nyanställda på Habiliteringscentrum vt 22

  Lärarledd

  Introduktionsprogram under våren 2022 i fyra block för nyanställd personal inom Habiliteringscentrum.

  KurstypLärarledd
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 februari, 2022

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Jag är tonårsförälder!

  Lärarledd

  Samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar (13-21 år) med diagnos lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

  KurstypLärarledd
 •  Journal club (digital)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 mars, 2022

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 september, 2022


  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Presentationsteknik

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare, i mån av plats får övertandläkare gå

  KurstypLärarledd
 •  Käkgymnastik-för vem och hur?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 april, 2022

  Kursen riktar sig till: Tandsköterskor och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Klarspråk för handläggare inom äldre eller funktionshinderområdet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 februari, 2022

  Klarspråk för handläggare inom äldre eller funktionshinderområdet, torsdagen den 24 februari 2022 på Kommunal utveckling.

  KurstypLärarledd
 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 mars, 2022

  .

 •  Kognitionshjälpmedel - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kognition.

  KurstypLärarledd
 •  Komfortrullstol Prio -Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2022

  Utbildning för förskrivare som utprovar komfortrullstol Prio 24 och Prio 16.

  KurstypLärarledd
 •  Kommunikationshjälpmedel – Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2022

  Kurs för logopeder. Genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kommunikation.

  KurstypLärarledd
 •  Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

  Lärarledd

  Kursinnehåll: Kursen syftar till att fördjupa kompetensen i det personcentrerade patient-och läkarsamtalet i en anda av kollegial omtänksamhet, med video och gruppdiskussioner som redskap, inspirerat av Kalymnosmetoden. Introduktion och teoretiska avsnitt avlöser de praktiska övningarna.

 •  Kreativa verktyg - bildskapande, Eksjö

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 15 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Kreativa verktyg - bildskapande, Vetlanda

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 14 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Kultur för hälsa - konferens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 september, 2022

  Välkommen till en konferensdag där du får ta del av forskning och goda exempel på hur du kan använda kultur för att främja hälsa. Vår ambition är att du under dagen får inspiration och ny kunskap om hur du kan använda kulturen tillsammans med din målgrupp.

 •  Kunskapsdagar Rehabilitering Jönköpings län 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 mars, 2022

  Välkommen till ”Kunskapsdagar Rehabilitering Jönköpings län 2022” som arrangeras av Samordningsgrupp rehabilitering.   

  Kunskapsdagarna riktar sig till alla medarbetare i Jönköpings län som arbetar med rehabilitering.

 •  KUP Grupp VT - 22 A Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2022

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 B Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 februari, 2022

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  Lanseringskonferens för Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa (VIP) 29 oktober

  Online

  Varför ska vi använda dem? Hur och när ska vi använda dem? Hur ska vi koppla dem till riktlinjer och övriga kunskapsstöd?
  Dessa och andra frågor lyfts när vi samlas för den regionala lanseringskonferensen av VIP för Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  Levnadsvanor och mående, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 17 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Levnadsvanor och mående, Värnamo

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 16 i vår egen kurskatalog för våren 2022) 

 •  Lightwriter SL50 - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2022

  Kurs för logopeder. Genomgång av funktioner i samtalsapparaten Lightwriter SL50.

  KurstypLärarledd
 •  Lustgassedering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2022

  Kurs för tandsköterskor och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Mänskliga rättigheter i praktiken - Från vad till hur

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 februari, 2022

  Välkommen att lära dig mer om hur det går till att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Vid tre webbinarier går vi igenom de sex MR-principerna: icke-diskriminering och jämlikhet, delaktighet och inkludering, transparens och ansvar. 

 •  Medicinsk riskpatient i tandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 maj, 2022

  Riktar sig till tandhygienister och tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Mindfulness - en introduktion, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 10 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Mötesplats Lekotek våren 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 februari, 2022

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal, tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 18 januari 2022 digitalt via Zoom.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal, tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 7 mars 2022 digitalt via Zoom.

  KurstypLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Nätverksträff för primärvårdens hygienombud

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 januari, 2022

  Välkomna till ett digitalt möte där vi träffas och hjälper varandra med det gemensamma uppdraget som hygienombud. Fokus kommer vara på att tillsammans hjälpa varandra genom att diskutera lösningar på era utmaningar, inspireras av genomförda förbättringar samt inviga detta nya sätt att arbeta tillsammans på!

  KurstypLärarledd
 •  Nätverksträffar för barnrättsombud våren 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2022

  Välkomna till vårens nätverksträffar för barnrättsombud i Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på Recovery College Jönköpings län, digitalt i mars

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla. 

  (Kurs nummer 19 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  PECS - introduktion personal

  Lärarledd

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer. 
  Datum: 220408 och 220509

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion vårdnadshavare

  Lärarledd

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.
  Datum:
  220408 och 220509

  KurstypLärarledd
 •  Personliga drömmar och mål, Eksjö

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 7 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Personliga drömmar och mål, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 6 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Personliga drömmar och mål, Värnamo

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 8 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Personliga drömmar och mål, Vetlanda

  Lärarledd

  Den här kursen är inställd.

  (Kurs nummer 5 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Praktisk information om läkemedel

  Lärarledd

  Här hittar du material med information om läkemedel både en allmän del samt material som riktar sig till respektive sjukhus. 

 •  PTP-träff: Hur kul är det att arbeta inom habiliteringen?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 februari, 2022

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.

  Hur kul är det att arbeta inom habiliteringen?
  Med Caroline Dahlström, leg psykolog, Habiliteringscentrum

   
   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  PTP-träff: Psykisk ohälsa bland barn och unga

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 april, 2022

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.

  Psykisk ohälsa bland barn och unga
  Med Stina Arvidsson, leg psykolog, Barn- och ungdomshälsan i Jönköping
   
   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  PTP-träff: Suicid, suicidbedömning och suicidprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 juni, 2022

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.

  Suicid, suicidbedömning och suicidprevention
  Med Rebecka Berg, biträdande vårdenhetschef och Maria Alsén, kurator, psykiatriska akutmottagningen i Jönköping
   
   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  PTP-träff: Våld i nära relationer – Alternativ till våld

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 mars, 2022

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.

  Våld i nära relationer – Alternativ till våld
  Med Dan Rosenqvist och Filip Broström, leg psykologer, ATV
   
   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Revidera, regenerera, restaurera eller extrahera

  Lärarledd

  Behålla och behandla eller ta bort och ersätta - en frågeställning som inte alltid är lätt att besvara.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 9 och 17 mars

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 25 och 27 april

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 4 och 6 oktober

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 8 och 10 november

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 14 och 17 mars

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 26 och 27 april

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 5 och 6 oktober

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 9 och 10 november

  KurstypLärarledd
 •  RIU grupp VT - 22 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 B Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 februari, 2022

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2022

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  Rullstolsutbildning, 2 dagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 maj, 2022

  Förskrivare av manuella rullstolar.

  Nästa tillfälle: 17-18 maj, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Säkerhet i receptionen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2022

  Kursen vänder sig till dig som ansvarar för eller arbetar i receptionen.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs

  Lärarledd

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2022

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  ST-ab 8 utbildningsportal

  Online

  Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

  KurstypeLärande
 •  Standardrullstol Cross 6 - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2022

  Utbildning för förskrivare som utprovar standardrullstol Cross 6.

  KurstypLärarledd
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2022

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  Synergi - grundutbildning för nya ärendesamordnare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2022

  Är du ny ärendesamordnare i Synergi så är detta en utbildning där du får lära dig Riktlinjer och roller i systemet, hur du kan hantera olika typer ärenden samt hur du kan ta ut rapporter från Synergi.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 7-9 år

  Lärarledd

  Våren 2022 är det syskonträffar för barn 7-9 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 9 - 13 år i Värnamo

  Lärarledd

  Första tillfället är den 1 februari 2022.

  Våren 2022 är det syskonträffar för barn 9-13 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagog och kurator. Syftet är att få träffa andra syskon i liknande situationer och tillsammans bli stärkta i sin roll som syskon till ett barn med funktonsnedsättning. 

  KurstypLärarledd
 •  TAKK eller Tecken som stöd

  Lärarledd

  TAKK eller Tecken som stöd - En kurs hur man använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i sitt dagliga arbete, tisdagen den 25 januari 2022

  KurstypLärarledd
 •  TAKK eller Tecken som stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 februari, 2022

  TAKK eller Tecken som stöd - En kurs hur man använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i sitt dagliga arbete, tisdagen den 22 februari 2022.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK eller Tecken som stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2022

  TAKK eller Tecken som stöd - En kurs hur man använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i sitt dagliga arbete, tisdagen den 29 mars 2022.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK eller Tecken som stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2022

  TAKK eller Tecken som stöd - En kurs hur man använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i sitt dagliga arbete, tisdagen den 3 maj 2022

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 2/3 2022.

  Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - personal

  Lärarledd

  Första tillfället är 2/3 2022.

  Personal till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs, digitalt - anhörig

  Lärarledd

  Anhöriga och personal till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med Habiliteringscentrum och som har behov av TAKK (. Max 3 deltagare per barn/vuxen.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs, digitalt - personal

  Lärarledd

  Anhöriga och personal till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med Habiliteringscentrum och som har behov av TAKK. Max 3 deltagare per barn/vuxen.

  KurstypLärarledd
 •  TD Snap - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 april, 2022

  Kurs för logopeder. Genomgång av funktioner i kommunikationsappen TD Snap samt tillhörande hårdvara.

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region!

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 mars, 2022

  Vårdcentralschef och chef för HS samråder inför att kunna anmäla ett team av läkare från vårdcentral och sjuksköterska från kommun till denna utbildning. Anmäl dig endast till en av webbinarieomgångarna. Försäka er om att ditt team anmäler sig till samma omgång!

  • Digital och kostnadsfri utbildning.
  • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 
  KurstypLärarledd
 •  Toaskola - länsövergripande

  Lärarledd

  Första tillfället är 17 mars 2022.
  Kursen ges i Jönköping och vänder sig till föräldrar till barn som är aktuella på habiliteringen och har svårigheter att sluta med blöja.

  KurstypLärarledd
 •  Upphandling - Diplomerad upphandlare

  Lärarledd

  Välkommen till en niodagarskurs, Diplomerad upphandlare med start tisdagen den 7 december 2021 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 mars, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 maj, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att åldras på

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 februari, 2022

  BAKGRUND
  På uppdrag att Strategigrupp äldre startas nu ett länsgemensamt utvecklingsarbete som utgår från lokala behov, möjligheter och utmaningar, Bästa platsen att åldras på.

  KurstypLärarledd
 •  Vara anhörig, Digital

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 9 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Vårdarmanövrerade elektriska rullstolar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2022

  Utbildning för arbetsterapeuter som förskriver vårdarmanövrerade elektriska rullstolar.

  Innehåll: Sortiment vårdarmanövrerade elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning och inställningar.

  KurstypLärarledd
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  Visdomstandskirurgi

  Lärarledd

  Tar endast emot intresseanmälan. När tillräckligt antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  Workshop för dig som chef och ledare - Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 februari, 2022

  Workshop för dig som chef och ledare - Senior alert

  Senior alert erbjuder en workshop för dig som chef eller ledare som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

  * Workshopen ingår i Jönköpings läns satsning för bästa platsen allt leva och åldras på och är en del av den gemensamma kompetensutvecklingen.

   

   

   

  KurstypLärarledd