Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 november, 2023

  Avancerad utbildning i Hjärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Aerogen Solo

  Online

  Utbildning till personal/anhörig/patient som använder aerogen solo tillsammans med ventilatorbehandling

 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Eksjö

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är den 7 september

  Aternativ och kompletterande kommunikation riktar sig till vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (0-7år) med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Värnamo

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är den 4 oktober

  Aternativ och kompletterande kommunikation: Aktiviteten riktar sig till vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (0-7år) med kommunikationssvårigheter. 

  KurstypLärarledd
 •  Alternativa styrsätt för kommunikationshjälpmedel - grundkurs del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2023

  Kurs för logopeder och arbetsterapeuter, del 2. Genomgång av möjliga alternativa styrsätt till kommunikationshjälpmedel i sortimentet.

  KurstypLärarledd
 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare

  Lärarledd

  Välkommen till arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare inom IFO. Första linjens arbetsledare ingår oftast inte i kommunernas chefsprogram och får därför sällan någon kompetensutveckling utifrån sin roll som ledare. Den här utbildningen avser att fylla det behovet för den här gruppen arbetsledare och har tagits fram i dialog med kommunerna.

  KurstypLärarledd
 •  ASI - Addiction severity index

  Lärarledd

  Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start onsdagen den 18 oktober 2023 i Jönköping

  KurstypProgram
 •  ASI (Addiction Severity Index)

  Lärarledd

  Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 23 maj 2023

  ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. Det ger intervjuaren möjlighet att på ett strukturerat sätt bedöma klientens hjälpbehov inom olika livsområden. På ASI-utbildningen får deltagarna lära sig använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjuteknik.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  6-7 mars 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  12-13 juni 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 september 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 december 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  5-6 mars 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  11-12 juni 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  3-4 september 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Existentiell hälsa, Palliativ medicin och Barns utsatthet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2023

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2023

  Vill du öka dina kunskaper om att använda resultaten från Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att arbeta i reception

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till: personal som arbetar i reception
  Serien med webinar syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att utvecklas i rollen i receptionen.

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 september, 2023

  Vill du lära dig mer om att registrera i kvalitetsregistret Senior alert och öva på teamets samverkan vid riskbedömning? Då är detta webbinariet för dig.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Autism – anhörigutbildning ht 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 oktober, 2023

  Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – grundkurs för föräldrar

  Lärarledd

  Första tillfället är den 18 oktober.

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Autism hos barn och ungdomar - grundläggande kurs för pedagoger/resurspersoner hösten 2023

  Lärarledd

  Första kurstillfälle 2023-10-24

  Kursen ges av personal från neuropsykiatriska teamet och innehåller grundläggande kunskap om autism samt pedagogiskt bemötande. Kursen består av föreläsningar och seminarier och sträcker sig över två heldagar och en halvdag.

  KurstypLärarledd
 •  Barns utveckling i relation

  Lärarledd

  Välkommen till en fyradagarskurs i "Barns utveckling i relation" med start torsdagen den 7 september på Hotell Savoy i Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2023

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.

  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  BoS Klinisk fysiologi och Röntgen

  Online

  Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic. Gäller för Klinisk fysiologi och Röntgen

  KurstypeLärande
 •  Catch up, hbtqi-diplomering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 november, 2023

  Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Region Jönköpings län hbtqi-diplomering.

   

 •  Chefsutbildning i Vårdhygien

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 september, 2023

  Utbildningen ger en översikt över de krav som berör det vårdhygieniska området och en inblick i de stöd och verktyg som finns för att verksamheten ska kunna arbeta mot att säkerställa en god hygienisk standard.

  KurstypLärarledd
 •  Coach More to Life – samtalscafé

  Lärarledd

  Konceptet har sin utgångspunkt i empowerment, där individen själv får verktyg att förbättra sin livssituation. More to life-samtalscafé (MTL-samtalscafé) utgår från ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för ökat psykiskt välbefinnande och innefattar hälsans fyra dimensioner: fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 

 •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

  Lärarledd

  Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

  KurstypLärarledd
 •  Dietistutbildning, regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 oktober, 2023

  Fortbildning regionens dietister. Olika tema, statistik m.m. Man kan även delta via länk.

  KurstypLärarledd
 •  Dietistutbildning, regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 december, 2023

  Regionens dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Digital nätverksträff för barnrättsombud

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2023

  Save the date - 18 oktober, klockan 10.00 - 12.00

  Program och mer information kommer.......

 •  Diplomerad matrådgivare - utbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Ohälsosamma matvanor är den enskilt viktigaste riskfaktorn för den totala sjukdomsbördan i Sverige och det kan också fördubbla risken att dö i förtid. Det är angeläget att arbeta för bättre matvanor bland befolkningen. Som diplomerad matrådgivare arbetar du för att främja hälsosamma matvanor, det bidrar till att förbättra människors hälsa och mående.

 •  DISA-gruppledarutbildning

  Lärarledd

  DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

 •  Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2023

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Produktutbildning Elektrisk rullstol grundkurs, inför självständig utprovning av elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  Elrullstol med vårdarstyrning-Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2023

  Utbildning för arbetsterapeuter inför självständig utprovning av elrullstol med vårdarstyrning. Du ska ha gått grundkursen "Produktutbildning elrullstolar" innan du går denna påbyggnadskurs.

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER förbättringscoachutbildning 2023-2024

  Lärarledd

  Vill du vara med och bidra till bättre vård och omsorg för Esther?
  ESTHER är ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler och sjukhus.
  Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från vårdcentral, kommunal verksamhet och sjukhus.

  KurstypLärarledd
 •  Etik

  Lärarledd

  Etik - Obligatorisk utbildning som gäller alla på kliniken.

  KurstypLärarledd
 •  Etikforum: Etisk stress

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2023

  Mår du ofta dåligt över att du tvingas agera på ett sätt som står i konflikt med dina egna värderingar? Då kanske du lider av etisk stress. 

  Anna Thoursie och Lisa Bengtsell kommer att föreläsa om etisk stress. De kommer att prata om att lära sig att känna igen tidiga tecken på stress hos själv och de i sin omgivning.

  Föreläsningen äger rum den 24 och 25 oktober på Höglandsjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. 

 •  FAKTA digitala föreläsningar HT2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2023

  Välkommen att delta i kostnadsfria digitala Faktaföreläsningar tre fredagsmorgnar under hösten 2023.

  Föreläsningarna vänder sig till personal på vårdcentralen och under rubriken målgrupp står föreslagen målgrupp för aktuell föreläsning, men övriga är också välkomna att delta efter intresse. Föreläsningarna är ca 20 min långa och avslutas med 10 min frågestund.

 •  FAKTA utbildning för allmänläkare 19/9 och 26/9 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 september, 2023

  Faktautbildning för allmänläkare, som handlar om kvinnohälsa och gastrointestinala tillstånd samt presentation av vinnare av årets uppsats SFAM 2023

 •  FAKTA utbildning för fysioterapeuter om KOL

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2023

  Vi bjuder in till en Faktadag om KOL för fysioterapeuter på vårdcentralerna i Region Jönköpings län som arbetar med eller som vill fördjupa sin kunskap kring patienter med KOL

 •  Fokusdag Endometrios - ökad kunskap och sömlös samverkan

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2023

  Målet med dagen är att få ta del av aktuell forskning, öka vår kunskap kring tvärprofessionell behandling och gemensamt verka för ett bra vårdflöde.

  KurstypLärarledd
 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Förberedelse förlossning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 september, 2023

  Den här träffen riktar sig till dig/er som väntar barn och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster

  Under träffen kommer du/ni tillsammans med andra blivande föräldrar och gruppledare reflektera över vad det innebär att vara förälder och föräldraskapets glädjeämnen och svårigheter.

 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 november, 2023

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel. Lokala rutiner

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 november, 2023

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Trycksår och trycksårsprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2023

  Hur förebygger och behandlar man trycksår? Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel. Målgrupp: sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2023

  Du som ska förskriva diabeteshjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2023

  Du som ska förskriva diabeteshjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  Första tiden med barnet – amning, anknytning och n

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 oktober, 2023

  Träffen riktar sig till dig/er som är i graviditetsvecka 30-40 och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen får du som förälder möjlighet att reflektera över betydelsen av lyhördhet till barnet och hur samspel och kroppskontakt berikar barnets behov av värme, närhet och trygghet utöver den näring barnet får. Vi kommer att beröra amning och flaskmatning.

 •  Föräldraskapets glädje och svårigheter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2023

  Den här träffen riktar sig till dig/er som väntar barn och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster. 

  Under träffen kommer du/ni tillsammans med andra blivande föräldrar och gruppledare reflektera över vad det innebär att vara förälder och föräldraskapets glädjeämnen och svårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning PRIMUS Jönköping V.42-49

  Lärarledd

  En utbildning för anhöriga till barn med utvecklingsrelaterade svårigheter. Vi träffas totalt sex gånger, varav en workshop. Ansvarspedagog och specialpedagog från barnets förskola bjuds in att delta vid det sista tillfället, efter webbaserad föräldra-pedagogutbildning.

  Kursledare är barnhälsovårdspsykolog, logoped, specialpedagog och arbetsterapeut. De fem lektionerna varvas teori, reflektion och diskussioner som sker i små grupper.

  KurstypLärarledd
 •  GPS-larm- Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2023

  Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut ha gått denna utbildning.

  KurstypLärarledd
 •  Grundkurs elrullstolar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 september, 2023

  Grundutbildning för arbetsterapeuter som förskriver elektriska rullstolar.

  Innehåll: Sortiment elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning. Denna kurs är obligatorisk innan Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  Grundkurs för socialsekreterare inom familjehemsvården

  Lärarledd

  Den här kursen avser att ge en grund i arbetet med familjehemsvård med start 23 maj.

  KurstypLärarledd
 •  Handhavandeutbildning för automation Aptio

  Online

  Handhavandeutbildning för automation för nya medarbetare inom klinisk kemi Jönköping

 •  HandiKalender, MyAbilia, MEMOplanner Large - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2023

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen HandiKalendern respektive MEMOplanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  Handledarforum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2023

  Kontinuerlig information till PTP-handledare ges fortlöpande av studierektor via mejl, men även i samband med de handledarforum som ordnas en till två gånger per termin och som är rekommenderat att man deltar i. Även om man upprepade gånger haft rollen som handledare är forumen av värde då de är en mötesplats där handledarna kan utbyta erfarenheter, ta upp frågor för diskussion och dela med sig av goda exempel. Forumen ger utrymme för diskussion kring olika moment under PTP-tjänstgöringen och hur man kan arbeta för att uppnå målsättningen med de olika momenten i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Forumen ger också en möjlighet att få information om pågående arbete med PTP-programmet.

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  Syftet med utbildningen är att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

  Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren förvärvar kunskap om:

  1. Heteronormativitet och dess konsekvenser
  2. Innebörden i grundläggande begrepp
  3. Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
  4. Verktyg för inkluderande bemötande

  KurstypeLärande
 •  Hjärt- och Lungräddning

  Lärarledd

  Grundutbildning Hjärt- och Lungräddning för sjukvårdspersonal och vänder sig till arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt VA på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Hjärtsviktsutbildning för sjuksköterskor primärvården 2023-2024

  Lärarledd

  Hjärtsviktsutbildningen är ett led i att stärka arbetet med kroniskt sjuka hjärtsviktspatienter. Den hålls i Region Jönköpings läns regi och riktar sig i första hand mot sjuksköterskor på vårdcentral. 

  KurstypLärarledd
 •  Hostmaskinsbehandling med mask

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via mask.

 •  Hostmaskinsbehandling med track

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via track.

 •  Hållbart Ledarskap 7,5 hp

  Lärarledd

  Kursen pågår mellan den 20 september 2023 och avslutas med internat den 22-23 februari 2024 och har studietakten kvartsfart, vilket motsvarar en arbetsinsats på cirka 10 timmar/vecka.

  Kursen arrangeras av Kommunal utveckling-kurs och konferens, Region Jönköpings län, i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

  KurstypLärarledd
 •  Infektionssjukdomar och vårdhygien 7,5 hp

  Lärarledd

  Utbildningen omfattar infektionssjukdomars etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling. Kursen avser att öka kunskapen kring hur man hanterar patienter med infektionssjukdomar, smittspridning, vårdrelaterade infektioner, lagar och förordningar relaterade till vårdhygien och multiresistenta bakterier. Utgångspunkten är att utgå från den kliniska vardagen för att ge djupare teoretiska och praktiska kunskaper inom infektion och vårdhygien i syfte att ge en patientsäker vård.

  KurstypLärarledd
 •  Inför HALT- mätningen 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 oktober, 2023

  Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

  Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

  Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

   

  KurstypLärarledd
 •  InPrint 3 - grundkurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 september, 2023

  Kurs för logopeder och arbetsterapeuter. För dig som snabbt och enkelt behöver skapa material med bilder/symboler som stöd för kognition och kommunikation.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning - föräldrautbildning bas

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till vårdnadshavare/närstående till barn och ungdomar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Vi vänder oss i första hand till er vars barn nyligen fått diagnosen.

  KurstypLärarledd
 •  Internat ESTHER 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 oktober, 2023

  Välkommen att anmäla dig till ESTHER internat 2023.

   

   Jobbar du som ESTHER-coach? Då har du nu chansen att få åka på internat i höst och bli peppad i ditt arbete.
  Läs mer om det i informationen nedan.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 • KurstypLärarledd
 •  Introduktionskurs i Rehabdans för dig med MS (Multipel Skleros)

  Online

  Kursen ger dig kunskap om sjukdomen Multipel Skleros samt grundläggande information om hur kan du leda dansklass för målgruppen på ett säkert sätt.

 •  Introduktionsprogram för nyanställda på Habiliteringscentrum ht 23

  Lärarledd

  Introduktionsprogram hösten 2023 i fyra block för nyanställd personal inom Habiliteringscentrum.

  KurstypLärarledd
 •  introduktionsutbildning

  Lärarledd

   I denna utbildning kommer du som medarbetare i Region Jönköping att få lära dig mer om organisationen.

  KurstypeLärande
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2023

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Journal club (digital)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2023

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 september, 2023


  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Odontologisk radiologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 mars, 2024

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare. 

  KurstypLärarledd
 •  JUST Ortodonti och parodontologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare i Ortodonti och ST-tandläkare i Parodontologi

  KurstypLärarledd
 •  JUST Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2024

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  klinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Online

  När du använder kursmaterialet kommer information om din IP-adress, och för att nå full funktionalitet även mailadress, att sparas.

 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2023

  .

 •  KlinSim2 - Design för Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2023

  Fortsättningskurs på KlinSim 1. Hur använder vi redskapen från KlinSim 1 rent praktiskt? Hur kan vi utveckla vår roll som instruktörer och hur kan vi utveckla varje utbildningstillfälle för att öka lärande och förståelse?

  KurstypLärarledd
 •  Kognitionshjälpmedel - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2023

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kognition.

  KurstypLärarledd
 •  Komfortrullstol Prio-Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2023

  Genomgång av Prio 3A´s grundläggande inställningar för aktivitet och vila. Målgruppen är förskrivare av komfortrullstolar.

  KurstypLärarledd
 •  Kompletterande utbildning i nya vårdprogrammet barn, ungdomar och unga vuxna -Tandhygienister

  Online

  Utbildningen är framtagen i samband med införande av nya vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Den riktar sig till tandhygienister. Utbildningslängd 20 minuter.

  KurstypeLärande
 •  KUP Grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP HT - 23 Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP"! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP HT - 23 Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP"! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  Kärlek, tydlighet och tålamod

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 2-3 år och tillhör familjecentralen Väster

  Startar våren 2024

  Vid det här tillfället ges möjlighet att som förälder reflektera över relationen med barnet. Hur får jag till en nära relation med mitt barn i en tid där vi kämpar med att få ihop vardagens utmaningar? Vi pratar om vad relationen behöver innehålla, hur vi kan vägleda barn på ett positivt sätt samt vikten av återhämtning. Språket och kommunikation är också en viktig del som tas upp som redskap för att skapa en god relation med barnet.

  KurstypLärarledd
 •  Ledning och ledarskap för patientsäkerhet

  Lärarledd  Ledning och ledarskap för patientsäkerhet
  En gemensam utvecklingsresa för en modernisering i arbetet med patientsäkerhet

   

  Är ni en verksamhet från Region Jönköpings län?
  Tyvärr är alla platser för Region Jönköpings län fullbokade.
  Anmälningssidan är fortsatt öppen för verksamheter i Region Östergötland och Region Kalmar län.

   

  Ett program som vänder sig till dig/er med ansvar för en verksamhet i den sydöstra sjukvårds- regionen som vill arbeta vidare med att skapa förutsättningar och engagera medarbetare i arbetet med patientsäkerhetsfrågor.

   

  Hälso- och sjukvård finner allt fler områden där de reaktiva angreppssätten är otillräckliga och efterfrågan på proaktivitet ökar. För något decennium sedan bedrevs klinisk verksamhet för patienten, idag betonar vi vikten att göra det med patienten och snart befinner vi oss i en serviceverksamhet där mycket förväntas att göras av patienten. Kunskap om patientsäkerhet är i utveckling, de arbetssätt vi tidigare litat på är inte längre tillräckliga. Samtidigt är vi utmanade av frågor om vårdens enorma utvecklingspotential och samtidig brist på resurser av olika slag. I denna utveckling gäller det att inte ”tumma” på patientsäkerheten. 

  KurstypLärarledd
 •  Livets alla delar och när det känns svårt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 12-18 månader och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen skapas en medvetenhet om att den här perioden i en familjs liv innebär stora förändringar. Genom medvetenhet och dialog om de förändringar som sker i familjelivet ökar förståelsen för varandra och familjens förutsättningar. Hur vi som föräldrar får livets alla delar att gå ihop. 

  För att vi ska kunna fokusera på samtalet och diskussionen är det viktigt att barnen inte är med under träffen. Vi ber därför att du lämnar ditt barn hos en annan vuxen som kan ta hand om barnet under tiden.

 •  Lumis 100/150

  Online

  Utbildning för personal/anhörig/patient som hanterar ventilator Lumis 100/150

 •  Lustgassedering för tsk och thy

  Lärarledd

  Intresseanmälan!

  Kursen riktar sig till: Tandsköterskor och tandhygienister som främst arbetar inom barn- och ungdomstandvården.


  Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap för att säkert kunna assistera tandläkaren vid odontologiska ingrepp under lustgassedering.

  KurstypLärarledd
 •  Maskutbildning

  Online

  Maskutbildning för personal/anhörig/patient som handhar ventilator

 •  Metodstödjarträff - prioritering på individnivå/beslutsstöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2023

  Välkommen till terminens metodstödjarträff, för dig som är metodstödjare för beslutsstödet på din arbetsplats!

  KurstypLärarledd
 •  MHFA-utbildning Första hjälpen till psykisk hälsa hos äldre

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2023

  De flesta av oss känner osäkerhet och förvirring när vi står inför situationer som vi aldrig varit med om. I takt med den ökade psykiska ohälsan i samhället krävs det att fler kan förstå, tolka och agera rätt i de situationer där människor i vår närhet inte mår bra eller befinner sig i en krissituation.

  Sektion Folkhälsa i samverkan med Höglandets Räddningstjänstförbund bjuder in till en 2-dagars utbildning i MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa hos äldre, en utbildning lik hjärt- och lungräddning (HLR) men för det psykiska måendet..

  Deltagarna får grundläggande kunskap om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Mötesplats Lekotek hösten 2023

  Lärarledd

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  Vi träffas fredagar kl. 10:00-12:00, 1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12

  KurstypLärarledd
 •  Nationella BHV-dagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2023

  Välkomna till Jönköping och de nationella BHV-dagarna 2023

  KurstypProgram
 •  Navigator ACT, Eksjö

  Lärarledd

  Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 0-21 år. Syftet är att främja bättre måeende och minska stress i föräldraskapet.

  Första tillfället av fem, är den 14 september, du ska delta vid samtliga.

  KurstypLärarledd
 •  NMES

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2023

  Teori och praktisk övning i användandet av NMES-apparat Cefar Rehab X2 för Sjukgymnaster/fysioterapeuter.

  KurstypLärarledd
 •  Novemberseminarium 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 november, 2023

  "Handledning- en resa mot bättre vetande"
   

  Inbjudan vänder sig till dig som handleder studenter/elever i Region Jönköpings läns verksamheter, samt VFU/LIA/APL-ansvariga.

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på HALT

  Lärarledd

  Är det första gången som er verksamhet ska delta i HALT-mätningen, funderar ni på om det är något för er eller ska ni göra en nystart? Då är detta webbinariet för er.

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 november, 2023

  Är du nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en omstart? Då är detta webbinariet för dig!

  KurstypLärarledd
 •  Nätverksträffar för etikombud

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 november, 2023

  Välkomna till höstens nätverksträffar för etikombud i Region Jönköpings län.

   

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen för tandsköterskor och tandhygienister

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen, behörighetsgrundande kurs för tandläkare

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Parodontologi för tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
  Är det möjligt att med ett effektivt samarbete mellan tandläkare och tandhygienist få välmotiverade och friska patienter som gör att arbetet blir effektivt och roligt. Vad ska vi ha för krav på oss själva i våra yrkesroller och vad kan vi kräva av våra patienter.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av två, är 25 september 2023

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion personal

  Lärarledd

  Första tillfället av två, är 25 september 2023

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning- Tyngdtäcke och tyngdvästar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2023

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av det förskrivningsbara sortimentet av tyngdtäcke och tyngdvästar.

  KurstypLärarledd
 •  Produktvisning Madrasser

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 oktober, 2023

  Kurs för förskrivare av madrasser, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Leverantören har en produktvisning av nyupphandlat sortiment av madrasser.

  KurstypLärarledd
 •  Provinlämning IOM 1 och 2

  Online

  Utbildning för ny personal i provinlämningen RJL för in och utmaningsstationerna vid automationen.

 •  PTP-programmet HT 23

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2023

  PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

  Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Rehabiliteringsplan - Varför? Hur? Till vem?

  Online

  Rehabiliteringsplan – Vad? Varför? Vem? Hur?
  Denna kurs ger dig svar på dessa och många fler frågor om Rehabiliteringsplan.

 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 26 och 28 september.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 14 och 16 november.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 27 och 28 september.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs  15 och 16 november.

  KurstypLärarledd
 •  Riskbruk, missbruk och beroende – baskurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 november, 2023

  Riskbruk, missbruk och beroende – baskurs
  Välkommen till baskurs i riskbruk, missbruk och beroende fredagen 17/11 2023, som genomförs digitalt via Zoom!

   

  KurstypeLärande
 •  RIU HT - 23 Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU"! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU HT - 23 Ryhov A & B

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU"! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  Mer information och schema för respektive ort hittar du på Metodikums hemsida: Introduktions- och kompetensutvecklingsprogram (RIU/KUP), Qulturum, Region Jönköpings län (rjl.se)

  Välkomna!

   

 •  RIU HT - 23 Värnamo

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU"! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU HT-22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten-22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

 •  Rullstol Cross 6 –Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2023

  Genomgång av Cross 6 grundläggande inställningar.

  Målgrupp är för förskrivare som utprovar standardrullstol Cross 6.

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert - Chefsmodulen

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem kapitel med olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Senior alerts grundutbildning med bank-ID

  Online

  Webbutbildningen ger dig en introduktion i Senior alert och den vårdpreventiva processen utifrån riskområdena trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, fall och blåsdysfunktion.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  KurstypeLärande
 •  Seriesamtal och sociala berättelser – utbildning för anhöriga

  Lärarledd

  Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

  En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn och ungdomar med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

  Kursen ges vid två halvdagar 7/9 och 28/9.

  KurstypLärarledd
 •  Seriesamtal och sociala berättelser – utbildning för personal

  Lärarledd

  Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

  En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn och ungdomar med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

  Kursen ges vid två halvdagar 7/9 och 28/9.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2023

  Välkommen till instruktörskursen i S-HLR vuxen.

  Detta skall vara godkänt av din chef.

 •  SimLab

  Lärarledd

  För alla instruktörer, en chans att få komma till Metodikum. Olika teman och fokus, läs vid anmälan! 

 •  Skapa bildstöd och samtalskartor Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2023

  Tillsammans går vi igenom grunderna i att skapa kommunikationskartor och anpassa bildstöd.
  Ta med dator till workshopen!!

  KurstypLärarledd
 •  Skapa bildstöd och samtalskartor Jönköping

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 november, 2023

  Tillsammans går vi igenom grunderna i att skapa kommunikationskartor och anpassa bildstöd.
  Ta med dator till workshopen!!

  KurstypLärarledd
 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 11 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  ST-ab 8 utbildningsportal

  Online

  Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

  KurstypeLärande
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2024

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  STRATEGI

  Lärarledd

  ADHD – grundkurs för vårdnadshavare, till barn 4-12 år som tillhör habiliteringens målgrupp.

  Kursen omfattar fem tillfällen hösten 2023, första tillfället är 6 september.

  KurstypLärarledd
 •  Strålsäkerhet - PET injektor

  Online

  Kurs i strålsäkerhet gällande PET injektor för personal som hanterar PET radiofarmaka.

 •  Strålsäkerhetsutbildning Strålbehandling

  Online

  Denna kurs är en påbyggnadsdel i strålsäkerhet och ska gås av personal som arbetar på strålbehandlingen.

  Innan man går fördjupningsdelen måste man vara godkänd på kursen "Strålsäkerhet - basutbildning".

  KurstypeLärande
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 1

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 2

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 2 

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 3

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 3

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Synergi - grundutbildning för nya ärendesamordnare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2023

  Är du ny ärendesamordnare i Synergi så är detta en utbildning där du får lära dig Riktlinjer och roller i systemet, hur du kan hantera olika typer ärenden samt hur du kan ta ut rapporter från Synergi.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 7-9 år

  Lärarledd

  Hösten 2023 är det syskonträffar för barn 7-9 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger. Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  Första tillfället är den 27 september.

  KurstypLärarledd
 •  Sömnskola

  Lärarledd

  Första tillfälle är 2023 - 10 - 11

  Föräldrar till barn inskrivna på habiliteringen, där barnets utvecklingsålder är 3 - 10 år, kan få hjälp med barnets sömnproblem via denna sömnskola. Vi träffas vid tre tillfällen och ni kommer att få jobba med hemuppgifter mellan gångerna.

  KurstypLärarledd
 •  Sömnskola Jönköping

  Lärarledd

  Första tillfälle är 2023 - 11 - 09

  Föräldrar till barn inskrivna på habiliteringen, där barnets utvecklingsålder är 3 - 10 år, kan få hjälp med barnets sömnproblem via denna sömnskola. Vi träffas vid tre tillfällen och ni kommer att få jobba med hemuppgifter mellan gångerna.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK digital grundkurs ht 23 - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 21/8 2023.

  Kursen vänder sig till föräldrar och anhöriga till barn, ungdomar och vuxna i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att använda språktolk på grund av tekniska svårigheter.

  KurstypeLärande
 •  TAKK digital grundkurs ht 23 - personal

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 21/8 2023.

  Kursen vänder sig till personal till barn, ungdomar eller vuxna med behov av TAKK och som har insatser via habiliteringscentrum. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att använda språktolk på grund av tekniska svårigheter.

  KurstypeLärande
 •  TD Snap - workshop i Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till vårdnadshavare/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som som använder TD Snap som kommunikationshjälpmedel, samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

  KurstypLärarledd
 •  Teamarbete vid palliativ vård - kan vi medarbeta smartare?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2023

  Vi är glada att kunna erbjuda en inspirerande föreläsning med Gunnar Eckerdal, överläkare, Palliativa enheten, Uddevalla. Gunnar har mångårig erfarenhet inom palliativ vård och är specialistläkare inom geriatrik.

   

  KurstypLärarledd
 •  Teamtandvård

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
  Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa effektiva tandvårdsteam, samt inspirera till att arbeta mer delegerat och låta teamtandvården bli en ”win-win” som gynnar hela kliniken och alla patienter.

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård våren 23

  Online

  Utbildningsinsats till sjuksköterska och läkare gällande sköra äldre. Belysa svårigheter utmaningar. Hur man jobbar vidare som team.

 •  TENS för smärtlindring

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2023

  Teori och praktisk övning i användandet av TENS-apparat Set cefar för sjukgymnaster/fysioterapeuter.

  KurstypLärarledd
 •  TENS för smärtlindring vid graviditet och förlossning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 november, 2023

  Teori och praktisk övning i användandet av TENS-apparat Cefar Femina för barnmorskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

  KurstypLärarledd
 •  TENS vid inkontinens och vid sårläkning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 november, 2023

  Teori och praktisk övning i användandet av TENS-apparat Cefar Peristim samt Cefar Basic för sjuksköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

  KurstypLärarledd
 •  Toaskola hösten 2023

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till föräldrar till barn som är aktuella på habiliteringen och har svårigheter att sluta med blöja.

  KurstypLärarledd
 •  Trakeostomivård

  Online

  Grundläggande trakeostomiutbildning för personal som jobbar nära trakeostomi.

 •  Träff för dig med Ryggmärgsbråck

  Lärarledd

  Här får du veta mer om ryggmärgsbråck (MMC) och får träffa andra vuxna med samma diagnos.
   

  KurstypLärarledd
 •  TUB (tidig upptäckt och behandling) Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2023

  Syftet med kursen är att tidigt upptäcka en försämring och påbörja en behandling hos patienter som vårdas på sjukhus. Samt förbättra kommunikationen inom teamet runt patienten.

   

 •  Uppföljningsmöte av diagnoskodning enligt ICD-10-SE för primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 november, 2023

  Uppföljande avstämningsmöten efter övergång till diagnoskodning enligt ICD-10-SE för primärvård. Möte hålls varannan vecka mellan vecka 45 till 51.

 •  Utbildning för nya barnrättsombud 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2023

  Denna utbildning riktar sig främst till barnrättsombud och chefer som inte deltagit i utbildningen tidigare. Även du som deltagit för många år sedan och vill friska upp dina kunskaper är välkommen. 

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingsdagar BUMM

  Online

  fghfghfgh

 •  Vaccinationsutbildning influensa, pneumokocker, covid-19

  Online

  Kursen ger fördjupade kunskaper i grundläggande vaccinologi, säkerhet och regelverk kring vaccinationer samt specifika kunskaper om vaccination av vissa patientgrupper och vaccinerna mot influensa, pneumokocker och covid-19.
  Godkänd kurs kan användas som underlag för verksamhetschef att ge ordinationsrätt till sjuksköterskor för vaccin mot influensa, pneumokocker och covid-19.

  KurstypeLärande
 •  Vardagsliv, infektioner och alkohol

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 7-12 månader  och tillhör familjecentralen Väster

  Ingen amälan behövs

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera kring alkohol, vilket plats alkoholen har i ditt liv samt om och i så fall hur alkoholen påverkar barnet och familjen.

  Det ges även tillfälle att diskutera hur infektioner påverkar vardagen, hur man kan förhålla sig till de vanligaste infektionerna och när det finns behov att söka vård.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, mat och sömn

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-6 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera och få en ökad förståelse kring barn och mat samt betydelsen av föräldrars samspel med barnet i matsituationen. Träffen ska även ge föräldrarna tillfälle att reflektera och utbyta erfarenheter under småbarnsåren med fokus på både barnets och föräldrars sömn.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, samspel och lek

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-5 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att, tillsammans med andra föräldrar, fundera och utbyta erfarenheter kring tiden med barnet och betydelsen av närvaro, samspel och lek.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, språkutveckling och skärmanvändning

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 8-12 månader och tillhör familjecentralen Väster

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen uppmuntras du som förälder att aktivt delta i barnets språkutveckling. I samtal med andra föräldrar och med gruppledare pratar vi om läsningens betydelse och hur man kan läsa med små barn. Vi inspirerar till olika sätt att lyssna och betonar vikten av att kommunicera och prata med barnet.

  KurstypLärarledd
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  WidgitGo - workshop Jönköping

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 november, 2023

  Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som fått WidgitGo förskrivet som kommunikationshjälpmedel samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

  KurstypLärarledd
 •  Vivo 45 LS

  Online

  Utbildning för personal/annhörig/patient som handhar VIVO 45 LS

 •  Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
  Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. 

  KurstypLärarledd
 •  Workshop GAP-analys inom programområde (LPO) levnadsvanor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2023

  För FAKTA-deltagare, Kommunal utveckling och andra berörda inom region och kommun

  KurstypLärarledd
 •  Våld i samkönade relationer :"Blott du mig älskar"

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 november, 2023

  Välkommen till en dag kring våld i nära relationer ur ett hbtqi-perspektiv. Utbildningen vänder sig till barnrättsombud i Region Jönköpings län samt i länets familjecentraler. I mån av plats erbjuder vi även chefer att delta. 

 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att leva på! – barn och unga

  Lärarledd

  - med inspiration från Skottland och Cincinnati, USA.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att åldras på

  Lärarledd

  BAKGRUND
  På uppdrag att Strategigrupp äldre startas nu ett länsgemensamt utvecklingsarbete som utgår från lokala behov, möjligheter och utmaningar, Bästa platsen att åldras på.

  KurstypLärarledd