Kurskatalog


Sök

  
 

  •  Advanced Life Support provider (ALS)

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2022

    Avancerad utbildning i HJärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

  •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Eksjö

    Lärarledd

    Första tillfället av sju är den 29 september

    Aktiviteten riktar sig till: Föräldrar till barn i förskoleåldern (0-7år) med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda.

    KurstypLärarledd
  •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Värnamo

    Lärarledd

    Första tillfället av sju är den 29 september

    Aktiviteten riktar sig till: Föräldrar till barn i förskoleåldern (0-7år) med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda.

    KurstypLärarledd
  •  Alternativ kompletterande kommunikation – AKK

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 25 augusti, 2022

    Välkommen till en halvdagskurs i Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) den 25 augusti 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Användarforum för lokala administratörer i 1177 Vårdguidens e-tjänster

    Lärarledd

    Digitalt användarforum för lokala administratörer i Personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster inom region Jönköpings Län.

  •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

    Online

    Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

    Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

  •  Arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare

    Lärarledd

    Välkommen till arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare inom individ- och familjeomsorg (IFO). Kursen består av sju kurstillfällen under hösten 2022 med start den 13 september.  

    KurstypLärarledd
  •  Arbetsrätt för chefer

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 1 september, 2022

    Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt kring lagar och avtal samt praktisk vägledning av den tillämpning vi har inom Region Jönköpings län

    KurstypLärarledd
  •  Arbetsstolar för barn och vuxna - Produktutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2022

    För förskrivare, konsulenter och tekniker som provar ut arbetsstolar för barn och vuxna.

    KurstypLärarledd
  •  AT-Akutmedicin

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

    Akutmedicin för AT-läkare.

    KurstypLärarledd
  •  AT-Akutmedicin

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

    Akutmedicin för AT-läkare.

    KurstypLärarledd
  •  AT-Att leda sig själv och andra

    Lärarledd

    6-7 mars 2024
    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Att leda sig själv och andra

    Lärarledd

    12-13 juni 2024
    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Att leda sig själv och andra

    Lärarledd

    4-5 september 2024
    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Att leda sig själv och andra

    Lärarledd

    4-5 december 2024
    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

    AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Försäkringsmedicin

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

    Försäkringsmedicin för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Försäkringsmedicin

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

    Försäkringsmedicin för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Försäkringsmedicin

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

    Försäkringsmedicin för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Försäkringsmedicin

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

    Försäkringsmedicin för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2024

    Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

    Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

    Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet (kopia)

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

    Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  Att använda resultat i förbättringsarbete

    Lärarledd

    Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

    KurstypLärarledd
  •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 1

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 20 september, 2022

    Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

    KurstypLärarledd
  •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 2

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

    Vill du öka dina kunskaper om att använda resultaten från Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet? Då är detta webbinariet för dig.

    KurstypLärarledd
  •  Att leda utan att vara chef

    Lärarledd

    En tvådagarsutbildning med start måndagen den 19 september 2022 i Jönköping. Kursen är i första hand för undersköterskor i Gnosjö kommun som i sitt arbete fungerar som gruppledare i sina arbetsgrupper.

    KurstypLärarledd
  •  Att möta barn med funktionsnedsättning och sällsynt hälsotillstånd inom tandvården.

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 23 november, 2022

    Kursen riktar sig till hela tandvårdsteamet

    KurstypLärarledd
  •  Att registrera i Senior alert

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

    Vill du lära dig mer om att registrera i kvalitetsregistret Senior alert och öva på teamets samverkan vid riskbedömning? Då är detta webbinariet för dig.

     

    KurstypLärarledd
  •  Att samordna och leda VFU

    Online

    23/9 och 6/10 2021

  •  AT-Trauma

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2024

    Traumautbildning för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Trauma

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2024

    Traumautbildning för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Trauma

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

    Traumautbildning för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  AT-Trauma

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 5 december, 2024

    Traumautbildning för AT-läkare

    KurstypLärarledd
  •  Autism – föräldrautbildning

    Lärarledd

    Första tillfället är den 5 oktober.

    Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

    KurstypLärarledd
  •  Autism hos barn och ungdomar - grundläggande kurs för pedagoger/resurspersoner hösten 2022

    Lärarledd

    Första kurstillfälle 2022-10-18

    Kursen ges av personal från neuropsykiatriska teamet och innehåller grundläggande kunskap om autism samt pedagogiskt bemötande. Kursen består av föreläsningar och seminarier och sträcker sig över två heldagar och en halvdag.

    KurstypLärarledd
  •  Autismspektrumtillstånd – AST

    Lärarledd

    Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 10 oktober 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Autismspektrumtillstånd – AST

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 7 november, 2022

    Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 7 november 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Barn- och ungdomstandvård

    Lärarledd

    Kursen riktar sig till tandhygienister och tandsköterskor

    KurstypLärarledd
  •  Barnpsykologi och barnpsykiatri

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

     

    Kursen avser att ge ökade kunskaper i inlärningsteori, anknytning och bemötande av barn och ungdomar.

    KurstypLärarledd
  •  Behörig beställare av specialanpassningar - Förskrivarutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

    Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.
    Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

    KurstypLärarledd
  •  Bemötande i hotfulla situationer - grundkurs 2 dagar

    Lärarledd

    Välkommen till 2-dagars grundkurs Bemötande i hotfulla situationer 17-18 oktober. Målgrupp: Personal på Psykiatriska kliniken Höglandet.

    KurstypLärarledd
  •  BoS Klinisk fysiologi och Röntgen

    Online

    Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic.

    KurstypeLärande
  •  Catch up, hbtqi-diplomering

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 17 augusti, 2022

    Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir.

    För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Region Jönköpings län hbtqi-diplomering.

  •  Coach More to Life – samtalscafé

    Lärarledd

    Konceptet har sin utgångspunkt i empowerment, där individen själv får verktyg att förbättra sin livssituation. More to life-samtalscafé (MTL-samtalscafé) utgår från ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för ökat psykiskt välbefinnande och innefattar hälsans fyra dimensioner: fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 

  •  Covid - utbildningsmaterial

    Online

    Material inför arbetet med patienter som drabbats av Covid-19.

    OBS! Ej anmälan till fysisk kurs på Metodikum.

    KurstypeLärande
  •  Covidvaccinering i primärvården

    Online

    En vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med Covid-19 vaccination

    KurstypeLärande
  •  CRA och A-CRA – behandlingsprogram för personer med missbruksproblem

    Lärarledd

    En tredagarskurs i behandlingsprogrammen CRA och A-CRA för dig som är socialsekreterare, behandlare eller samtalsledare. Kursen startar den 20 oktober 2022.

    KurstypLärarledd
  •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

    Lärarledd

    Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

    KurstypLärarledd
  •  Diplomerad matrådgivare - utbildning

    Lärarledd

    Syftet med utbildningen är att öka praktisk och teoretisk kunskap om matvanor, näringslära och beteendeförändring hos medarbetare inom Region Jönköpings län. Ökad kunskap bidrar till större trygghet och ett mer patientsäkert arbete. 

  •  DISA-gruppledarutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

    DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

  •  Elektrisk rullstol grundkurs -Produktutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

    Grundutbildning som riktar sig till arbetsterapeuter inför förskrivning av elektriska rullstolar. Innehåll: Sortiment av elrullstolar, regelverk samt rutiner och provkörning.

    KurstypLärarledd
  •  Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2022

    Utbildning för arbetsterapeuter som gått Produktutbildning Elektrisk rullstol grundkurs, inför självständig utprovning av elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

    KurstypLärarledd
  •  En förälder blir till

    Lärarledd

    Välkommen att under hösten 2022 och våren 2023 delta i utbildningen En förälder bli till - ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

  •  Enteral nutrition för sjuksköterskor

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 8 november, 2022

    Sjuksköterskor inom kommun och primärvård.

    KurstypLärarledd
  •  Entreprenadjuridik och offentlig upphandling samt AMA AF 21

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2022

    En tvådagarskurs för dig som vill skaffa dig kunskaper inom entreprenadjuridik, offentlig upphandling och AMA AF 21. Kursen äger rum den 19–20 oktober i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Entreprenadjuridik och offentlig upphandling samt AMA AF 21

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

    En tvådagarskurs för dig som vill skaffa dig kunskaper inom entreprenadjuridik, offentlig upphandling och AMA AF 21. Kursen äger rum den 6–7 december i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  ESTHER förbättringscoachutbildning 2022/2023

    Lärarledd

    Vill du vara med och bidra till bättre vård och omsorg för Esther? Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från vårdcentral, kommunal verksamhet och sjukhus

  •  Etik

    Lärarledd

    Etik - Obligatorisk utbildning som gäller alla på kliniken.

    KurstypLärarledd
  •  För dig som chef - Senior alert

    Online

    Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

    Lycka till!

    KurstypeLärande
  •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

    Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

    KurstypLärarledd
  •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 15 november, 2022

    Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

    KurstypLärarledd
  •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 13 december, 2022

    Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

    KurstypLärarledd
  •  Förskrivarutbildning - Nutrition

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

    Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

    KurstypLärarledd
  •  Förskrivarutbildning - Nutrition

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

    Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

    KurstypLärarledd
  •  Förskrivarutbildning - Nutrition

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 29 november, 2022

    Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

    KurstypLärarledd
  •  Förskrivarutbildning- Tekniska hjälpmedel

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 5 september, 2022

    Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

    Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

    KurstypLärarledd
  •  Förskrivarutbildning- Tekniska hjälpmedel

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 22 november, 2022

    Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

    Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

    KurstypLärarledd
  •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2022

    Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och/eller nutritionsprodukter.

    KurstypLärarledd
  •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 7 december, 2022

    Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och/eller nutritionsprodukter.

    KurstypLärarledd
  •  Fortsatt smärta trots behandling-vad gör jag?

    Lärarledd

    Kursen riktar sig till tandläkare

    KurstypLärarledd
  •  Forum Geriatrikum

    Lärarledd

    Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

    KurstypLärarledd
  •  Framtida chefskap allmän information

    Lärarledd

    Framtida chefskap vänder sig till dig som vill bidra till en god utveckling i Region Jönköpings län. Du är väletablerad i din yrkesroll och önskar komplettera med kunskap och förståelse om hur vårt ledningssystem fungerar. Du är nyfiken på ”hur det hänger ihop” i syfte att göra det bättre i en eventuell framtida chefsroll.

    KurstypLärarledd
  •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 12 september, 2022

    Lustgaskurs för tandläkare

    KurstypLärarledd
  •  GPS-larm- Produktutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2022

    Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut gå utbildning.

    KurstypLärarledd
  •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

    Lärarledd

    En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter. Kursen äger rum den 13 september 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

    Lärarledd

    En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter. Kursen äger rum den 4 oktober 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

    Lärarledd

    En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter. Kursen äger rum den 25 oktober 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Grundkurs för socialsekreterare inom familjehemsvården

    Lärarledd

    En kurs i familjehemsvård som består av fyra kurstillfällen, med start den 23 maj 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping. Övriga tre kurstillfällen äger rum på Elite Stora hotellet i Jönköping.

    Denna kurs riktar sig till dig som är relativt ny socialsekreterare inom familjehemsvården. Du arbetar som familjehemssekreterare eller som barnens socialsekreterare. Kursen ger dig en introduktion i arbetet med familjehemsvård.

    KurstypLärarledd
  •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

    Lärarledd

    En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 10 oktober 2022 i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

    Lärarledd

    En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 10 november 2022 i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

    Lärarledd

    En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 12 september 2022 i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

    Lärarledd

    En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 17 oktober 2022 i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Hållbart ledarskap (7,5 hp)

    Lärarledd

    Välkommen till kursen Hållbart ledarskap (7,5 hp) med start tisdagen den 13 september 2022.

    KurstypLärarledd
  •  HandiKalender, MyAbilia, MEMOplanner Large - Produktutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 1 november, 2022

    Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen HandiKalendern respektive MEMOplanner Large.

    KurstypLärarledd
  •  HBTQi - Region Jönköping

    Online

    Syftet med utbildningen är att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

    Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren förvärvar kunskap om:

    1. Heteronormativitet och dess konsekvenser
    2. Innebörden i grundläggande begrepp
    3. Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
    4. Verktyg för inkluderande bemötande

    KurstypeLärande
  •  Inför HALT- mätningen 2022

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2022

    Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

    Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

    Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

    Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

    Varmt välkommen

     

    KurstypLärarledd
  •  Inför Patientsäkerhetsberättelsen

    Lärarledd

    Ett webbinarie med fokus på resultat och rapporter i Senior alert för dig som ska skriva patientsäkerhetsberättelsen.
    Innehåll
    • Att följa era resultat
    • Genomgång av Senior alerts rapporter
    • Möjlighet för frågor inför fortsatt arbete
    Vid frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se
    Varmt välkommen

     

     

    KurstypLärarledd
  •  InPrint 3 grundkurs - Produktutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 14 september, 2022

    Kurs för logopeder och arbetsterapeuter. För dig som snabbt och enkelt behöver skapa material med bilder/symboler som stöd för kognition och kommunikation.

    KurstypLärarledd
  •  Intellektuell funktionsnedsättning

    Lärarledd

    Detta är en kurs för dig som är baspersonal i en funktionshinderverksamhet eller som i din funktion möter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen äger rum den 28 september 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Intellektuell funktionsnedsättning

    Lärarledd

    Detta är en kurs för dig som är baspersonal i en funktionshinderverksamhet eller som i din funktion möter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen äger rum den 7 december 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Intern utbildning för regionens dietister

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 21 september, 2022

    Aktuell statistik, nyheter i LMN och från leverantörerna.

    Målgrupp: Regionens dietister

    KurstypLärarledd
  •  Intern utbildning för regionens dietister

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

    Aktuell statistik, nyheter i LMN och från leverantörerna.

    Målgrupp: Regionens dietister.

    KurstypLärarledd
  •  Internat för ESTHER förbättringscoacher

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 13 september, 2022

    För dig som vill fortsätta utveckla Esther och dig som själv som ESTHER förbättringscoach.

    KurstypLärarledd
  •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

    Online

    BBIC på hemmaplan

    KurstypeLärande
  •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

    Online

    Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

  •  Introduktionskurs, barn och ungdom

    Lärarledd

    Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom med start torsdagen den 3 februari 2022.

    Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län. Nedan beskrivs kursens upplägg och kursdagarnas innehåll mycket kortfattat. När du har anmält dig och sista anmälningsdatum har passerat kommer du att få en mer utförlig kursplan via e-post.

    KurstypLärarledd
  •  Introduktionsprogram för nyanställda på Habiliteringscentrum ht 22

    Lärarledd

    Introduktionsprogram hösten 2022 i fyra block för nyanställd personal inom Habiliteringscentrum.

    KurstypLärarledd
  •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 16 augusti, 2022

    Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

  •  Journal club (digital)

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 7 september, 2022

    Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

    KurstypeLärande
  •  JUST Algologi och neurologi

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

    Kursen riktar sig till ST-tandläkare

    KurstypLärarledd
  •  JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 12 september, 2022


    Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

    KurstypLärarledd
  •  JUST Juvenil protetik

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 7 december, 2022

    Protetisk rehabilitering av barn och ungdomar (”Oral protetik 10”)

    Kursen riktar sig till ST-tandläkare i protetik. Vid mån av plats andra protetikintresserade tandläkare.

    KurstypLärarledd
  •  JUST Presentationsteknik

    Lärarledd

    Kursen riktar sig till ST-tandläkare, i mån av plats får övertandläkare gå

    KurstypLärarledd
  •  JUST Reumatologi

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 14 december, 2022

    Kursen riktar sig till ST-tandläkare

    KurstypLärarledd
  •  Klarspråk för handläggare inom äldreområdet och funktionshinderområdet

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 1 september, 2022

    Klarspråk för handläggare inom äldreområdet och funktionshinderområdet, torsdagen den 1 september 2022 på Kommunal utveckling.

    KurstypLärarledd
  •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 28 september, 2022

    .

  •  KlinSim2 - Design för Lärande

    Lärarledd

    Fortsättningskurs på KlinSim 1. Hur använder vi redskapen från KlinSim 1 rent praktiskt? Hur kan vi utveckla vår roll som instruktörer och hur kan vi utveckla varje utbildningstillfälle för att öka lärande och förståelse?

    KurstypLärarledd
  •  Kognitionshjälpmedel - Produktutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 22 september, 2022

    Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kognition.

    KurstypLärarledd
  •  Kommunikationshjälpmedel -Produktutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2022

    Kurs för logopeder. Sortimentsgenomgång inom området kommunikation.

    KurstypLärarledd
  •  Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

    Lärarledd

    Kursen syftar till att fördjupa kompetensen i det personcentrerade patient- och läkarsamtalet i en anda av kollegial omtänksamhet, med video och gruppdiskussioner som redskap, inspirerat av Kalymnosmetoden. Introduktion och teoretiska avsnitt avlöser de praktiska övningarna.

    KurstypLärarledd
  •  Kultur för hälsa - konferens

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 15 september, 2022

    Välkommen till en konferensdag där du får ta del av forskning och goda exempel på hur du kan använda kultur för att främja hälsa. Vår ambition är att du under dagen får inspiration och ny kunskap om hur du kan använda kulturen tillsammans med din målgrupp.

  •  KUP Grupp HT - 22 A Eksjö

    Lärarledd

    Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

     

  •  KUP Grupp HT - 22 A Ryhov

    Lärarledd

    Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

     

  •  KUP Grupp HT - 22 B Eksjö

    Lärarledd

    Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

     

  •  KUP Grupp HT - 22 B Ryhov

    Lärarledd

    Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

     

  •  KUP Grupp VT - 22 A Eksjö

    Lärarledd

    Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

     

  •  KUP Grupp VT - 22 A Ryhov

    Lärarledd

    Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

     

  •  KUP Grupp VT - 22 B Eksjö

    Lärarledd

    Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

     

  •  KUP Grupp VT - 22 B Ryhov

    Lärarledd

    Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

     

  •  KUP Grupp VT - 22 Värnamo

    Lärarledd

    Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

     

  •  Ledarskap i en inspirerande och ofta utmanande roll

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

    En halvdagsutbildning om ledarskap för enhetschefer för kommunal omsorg och vård onsdagen den 12 oktober 2022 i Huskvarna.

    KurstypLärarledd
  •  Lustgassedering

    Lärarledd

    Vi tar i nuläget endast emot intresseanmälningar till den kurs. 

    Kurs för tandsköterskor och tandhygienister

    KurstypLärarledd
  •  LVU-kurs

    Lärarledd

    En tredagarskurs för dig som vill lära dig grunderna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kursen äger rum under september månad 2022 i Jönköping.  

    KurstypLärarledd
  •  Mindfulness - en introduktion, Jönköping

    Lärarledd

    Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

     

  •  Mötesarena

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

    Välkommen till en dag där du tillsammans med dina kollegor från Bra Liv i hela länet får möjlighet att lyssna, reflektera och samtala kring aktuella frågor för Bra Liv.

    Gäller för dig som tillsvidareanställd inom Bra Liv. Begränsat antal platser per tillfälle.

    4 olika tillfällen att välja på - samma program och innehåll. Program publiceras efter sommarsemestrarna.

    Lokal: Fjällstugan, Jönköping (Valhallavägen 40, Jönköping)

    Hitta hit!
    I anslutning till Fjällstugan är det ont om parkeringsplatser! Samåk i bästa möjliga mån!

    Åk kollektivt: buss nummer 2 (gul linje) går ofta från Juneporten, ovanför järnvägsstationen i Jönköping. 

    ​Cykla gärna om du har möjlighet.

    KurstypLärarledd
  •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

    En heldags repetition och påfyllnad för dig som tidigare har gått grundkurs i motiverande samtal, tisdagen den 18 oktober 2022 i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad för läkare

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

    En halvdags repetition och påfyllnad för dig som är läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker och som tidigare har gått grundkurs i motiverande samtal. Kursen äger rum onsdagen den 12 oktober 2022 i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad för läkare

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2022

    En halvdags repetition och påfyllnad för dig som är läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker och som tidigare har gått grundkurs i motiverande samtal. Kursen äger rum onsdagen den 19 oktober 2022 i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Motiverande samtal - tredagars grund

    Lärarledd

    Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 30 augusti 2022 på Hotell Savoy i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Motiverande samtal - tredagars grund

    Lärarledd

    Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 26 september 2022 på Hotell Savoy i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Motiverande samtal - tredagars grund

    Lärarledd

    Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start den 25 oktober 2022 på Hotell Savoy i Jönköping.

    KurstypLärarledd
  •  Motiverande samtal – tredagars grund för Jönköpings kommuns arbetsmarknadsavdelning

    Lärarledd

    Välkommen till en tredagars grundkurs i motiverande samtal med start den 3 oktober 2022 i Jönköping. Kursen är i första hand för dig som är anställd på arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun.

    KurstypLärarledd
  •  Motiverande samtal – tredagars grund för Jönköpings kommuns arbetsmarknadsavdelning

    Lärarledd

    Välkommen till en tredagars grundkurs i motiverande samtal med start den 15 november 2022 i Jönköping. Kursen är i första hand för dig som är anställd på arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun.

    KurstypLärarledd
  •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

    Online

    En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

    Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

    Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

    Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

  •  Normer, maskulinitet och hälsa

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 3 november, 2022

    Välkommen till en heldagskonferens om Normer, maskulinitet och hälsa med gästföreläsare Marco Vega. 

  •  Nyfiken på Senior alert

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 14 september, 2022

    Är du nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en omstart? Då är detta webbinariet för dig!

    KurstypLärarledd
  •  PECS - introduktion anhöriga

    Lärarledd

    Första tillfället: 12 0ktober 2022

    PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

    KurstypLärarledd
  •  PECS - introduktion personal

    Lärarledd

    Första tillfället: 12 0ktober 2022

    PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet/den vuxne att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

    KurstypLärarledd
  •  Pekprat – att kommunicera med bilder

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2022

    Introduktionskurs i pekprat. Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som har kontakt med habiliteringscentrum samt personal som fått inbjudan till denna kurs. Tillsammans går vi igenom grunderna i att pekprata och skapa kommunikationskartor.

    KurstypLärarledd
  •  Praktisk projektledarutbildning – metodik

    Lärarledd

    Behöver du struktur, verktyg och praktiska kunskaper i projektledning? Då är denna tredagarskurs i praktisk projektledning för dig. Kursen äger rum den 23–25 augusti 2022 i Jönköping. 

    KurstypLärarledd
  •  Praktisk sondmatning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

    Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

    KurstypLärarledd
  •  Praktisk sondmatning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 1 november, 2022

    Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

    KurstypLärarledd
  •  PTP-programmet HT 22

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 25 augusti, 2022

    PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

    Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

    Anmälan sker alltid via Lärande- och kompetensportalen till varje separat tillfälle.  

    KurstypLärarledd
  •  Rationell kariesterapi - primära bettet

    Online

    Riktar sig till tandvårdspersonal

    KurstypeLärande
  •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

    Lärarledd

    Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 4 och 6 oktober

    KurstypLärarledd
  •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

    Lärarledd

    Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 8 och 10 november

    KurstypLärarledd
  •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

    Lärarledd

    Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 5 och 6 oktober

    KurstypLärarledd
  •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

    Lärarledd

    Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 9 och 10 november

    KurstypLärarledd
  •  RIU grupp HT - 22 A Eksjö

    Lärarledd

    Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

     

  •  RIU grupp HT - 22 A Ryhov

    Lärarledd

    Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

     

  •  RIU grupp HT - 22 B Eksjö

    Lärarledd

    Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

     

  •  RIU grupp HT - 22 B Ryhov

    Lärarledd

    Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

     

  •  RIU grupp VT - 22 A Eksjö

    Lärarledd

    Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

     

  •  RIU grupp VT - 22 A Ryhov

    Lärarledd

    Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

     

  •  RIU grupp VT - 22 B Eksjö

    Lärarledd

    Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

     

  •  RIU grupp VT - 22 B Ryhov

    Lärarledd

    Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

     

  •  RIU grupp VT - 22 Värnamo

    Lärarledd

    Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

     

  •  Senior alerts grundutbildning

    Online

    Webbutbildningen ger dig en introduktion i Senior alert och den vårdpreventiva processen utifrån riskområdena trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, fall och blåsdysfunktion.

    KurstypeLärande
  •  S-HLR Vuxen instruktörskurs

    Lärarledd

    För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

    KurstypLärarledd
  •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 5 september, 2022

    För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

  •  Sittanalys inför val av rullstolsdyna - Produktutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 23 november, 2022

    Utbildning för arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut som förskriver rullstolsdynor. Utbildningen ger kunskap kring sittanalys och val av rullstolsdynor i det nya sortimentet.

    KurstypLärarledd
  •  Självskadebeteende - bemötandeutbildning 2,5 dagars grundutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 22 september, 2022

    Självskadebeteende - bemötandeutbildning 2 dagars grundutbildning

    KurstypLärarledd
  •  Skapa bildstöd och samtalskartor

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2022

    Tillsammans går vi igenom grunderna i att skapa kommunikationskartor och anpassa bildstöd.
    Ta med dator till workshopen!!

    KurstypLärarledd
  •  Skriva remiss till röntgen för sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 8 september, 2022

    Målgrupp: Sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter anställda inom Vårdcentralerna Bra Liv.

    Sjuksköterskor ska få möjlighet att skriva remiss på jourpatienter som annars sitter och väntar på läkare lång tid. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter får delegering i första hand för att kunna driva utredning optimalt gällande rörelseapparaten samt ibland akuta remisser, (för att sedan även ha möjlighet att skriva remiss till ortopederna vid behov).

    KurstypLärarledd
  •  Sociala berättelser och seriesamtal – utbildning för anhöriga

    Lärarledd

    Första tillfället 2 september, 2022

    Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

    En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn, ungdomar och vuxna med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

    KurstypLärarledd
  •  Sociala berättelser och seriesamtal – utbildning för personal

    Lärarledd

    Första tillfället 2 september, 2022

    Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

    En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn, ungdomar och vuxna med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

    KurstypLärarledd
  •  Sömnskola

    Lärarledd

    Förtsa tillfälle är 2022 - 09 - 29

    Föräldrar till barn inskrivna på habiliteringen, där barnets utvecklingsålder är 3 - 10 år, kan få hjälp med barnets sömnproblem via denna sömnskola. Vi träffas vid tre tillfällen och ni kommer att få jobba med hemuppgifter mellan gångerna.

    KurstypLärarledd
  •  ST-ab 10 utbildningsportal

    Online

    Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  •  ST-ab 11 utbildningsportal

    Online

    Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

    KurstypeLärande
    Lärarledd
  •  ST-ab 7 utbildningsportal

    Online

    Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

    KurstypeLärande
  •  ST-ab 8 utbildningsportal

    Online

    Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

    KurstypeLärande
  •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 21 september, 2022

    Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

    KurstypLärarledd
  •  Strålsäkerhet - PET injektor

    Online

    Kurs i strålsäkerhet gällande PET injektor för personal som hanterar PET radiofarmaka.

  •  Strama - Infektioner & Antibiotika för SSK i Primärvård

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 14 september, 2022

    Hosta, feber, sveda, värk i hals och öra... Vad ska vi göra?

    Välkommen att fördjupa dina kunskaper kring hantering av patienter med vanliga infektionssymtom inom primärvård!

    KurstypLärarledd
  •  STRATEGI

    Lärarledd

    ADHD – grundkurs för föräldrar, till barn 4-12 år, vid fem tillfällen hösten 2022.

    KurstypLärarledd
  •  Synergi - grundutbildning för nya ärendesamordnare

    Lärarledd

    Är du ny ärendesamordnare i Synergi så är detta en utbildning där du får lära dig Riktlinjer och roller i systemet, hur du kan hantera olika typer ärenden samt hur du kan ta ut rapporter från Synergi.

    KurstypLärarledd
  •  Syskonträffar för barn 10-13 år

    Lärarledd

    Hösten 2022 är det syskonträffar för barn 10-13 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
    Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

    Fem tillfällen 28/9 - 16/11

    KurstypLärarledd
  •  TAKK grundkurs - anhöriga

    Lärarledd

    Första tillfället av fem är den 14/9 2022.

    Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. För personal är det en kostnad för utbildningen och de anmäler sig via TAKK - grundkurs - personal.

    KurstypLärarledd
  •  TAKK grundkurs - personal

    Lärarledd

    Första tillfället av fem är den 14/9 2022.

    Personal till barn, med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal, som har insatser via habiliteringscentrum. 

    KurstypLärarledd
  •  TAKK grundkurs (digitalt) - anhöriga

    Lärarledd

    Första tillfället av fem är den 9/11 2022.

    Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn.

    KurstypeLärande
  •  TAKK grundkurs (digitalt) - personal

    Lärarledd

    Första tillfället av fem är den 9/11 2022.

    Personal som arbetar med barn, med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal, som har kontakt med habiliteringscentrum, Region Jönköpings län.

    KurstypeLärande
  •  Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region! Hösten 2022

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

    Verksamhetschef på vårdcentral och chef för HS samråder inför att utse och anmäla ett team till denna utbildningAnmäl dig endast till en av webbinarieomgångarna. Antingen till kursstart v 41 eller till kurstart v 45. Försäkra dig om att ditt team anmäler sig till samma omgång!

    • Digital och kostnadsfri utbildning.
    • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 
    KurstypLärarledd
  •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

    Lärarledd

    En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 6 september 2022.

    KurstypLärarledd
  •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

    Lärarledd

    En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 8 november 2022.

  •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

    Lärarledd

    En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 29 november 2022.

  •  Teckenspråk - tredagarskurs

    Lärarledd

    Hörselhabiliteringen inbjuder personal som är i behov av teckenspråk i sitt arbete. Utbildningen sker 16-18 augusti.  

     

    KurstypLärarledd
  •  Utbildning för nya barnrättsombud 2022

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2022

    Nya barnrättsombud välkomnas till utbildning. Är det länge sedan ni som barnrättsombud gick denna utbildning är ni också varmt välkomna!

    KurstypLärarledd
  •  Utbildning för nya barnrättsombud inom Folktandvården 2022

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2022

    Den här utbildningen vänder sig till utsedda barnrättsombud inom Folktandvården.Ett godkännande av chef krävs.  

    KurstypLärarledd
  •  Utvecklingspsykologi

    Lärarledd

    En kurs som innehåller valda grundläggande delar inom utvecklingspsykologin för att skapa sammanhang till diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism. Kursen äger rum den 12 oktober 2022.

    KurstypLärarledd
  •  Våld i samkönade relationer :"Blott du mig älskar"

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 26 september, 2022

    Välkommen till en dag kring våld i nära relationer ur ett hbtqi-perspektiv.

  •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att växa upp, leva och bo på

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 29 september, 2022

    - med inspiration från Skottland och Cincinnati, USA.

    KurstypLärarledd
  •  Vårdarmanövrerad elrullstol och vårdarmanövrerat drivaggregat - Produktutbildning

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

    Utbildning för arbetsterapeuter som förskriver vårdarmanövrerade elektriska rullstolar och vårdarmanövrerat drivaggregat. Innehåll: Sortiment vårdarmanövrerade elrullstolar och vårdarmanövrerat drivaggregat, regelverk, rutiner samt provkörning och inställningar.

    KurstypLärarledd
  •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

    Online

    För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

  •  Visdomstandskirurgi

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2022

    Gäller endast de som tidigare intresseanmält sig och blivit kontaktad av utbildningssamordnare Angelica Furevi.

    KurstypLärarledd
  •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

    Online

    Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

    KurstypeLärande
  •  WidgitGo - workshop

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 7 september, 2022

    Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som fått WidgitGo förskrivet som kommunikationshjälpmedel samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

    KurstypLärarledd
  •  Workshop för dig som chef och ledare

    Lärarledd
    Nästa tillfälle startar: 30 augusti, 2022

    Senior alert erbjuder en workshop för dig som chef eller ledare som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

     

     

     

     

    KurstypLärarledd