Kurskatalog


  
 

 •  ADAD

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), med start onsdagen den 4 dec 2024 på Elite Hotel i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 november, 2024

  Avancerad utbildning i Hjärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Aerogen Solo

  Online

  Utbildning till personal/anhörig/patient som använder aerogen solo tillsammans med ventilatorbehandling

 •  AI på jobbet

  Lärarledd

  Välkommen till "AI på jobbet", en digital utbildning  den 21 oktober 2024 samt en timmes digital återträff den 21 januari 2025

  En nödvändig 3-timmars onlinekurs som är skräddarsydd för att hjälpa region och kommunanställda inom Jönköpings län att förstå och utnyttja kraften i AI för att effektivisera sitt dagliga arbete, spara mycket tid och göra arbetsdagen mer intressant

  KurstypLärarledd
 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Eksjö

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är den 26 september

  Aternativ och kompletterande kommunikation riktar sig till vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (0-7 år) med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Jönköping

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är 2024-10-15

  Aktiviteten riktar sig till: Vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (1-7år) med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Värnamo

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är den 18 september 2024.

  Aternativ och kompletterande kommunikation: Aktiviteten riktar sig till vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (0-7år) med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda. 

  KurstypLärarledd
 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare

  Lärarledd

  Välkommen till arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare inom IFO. Första linjens arbetsledare ingår oftast inte i kommunernas chefsprogram och får därför sällan någon kompetensutveckling utifrån sin roll som ledare. Den här utbildningen avser att fylla det behovet för den här gruppen arbetsledare och har tagits fram i dialog med kommunerna.

  KurstypLärarledd
 •  Arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare

  Lärarledd

  Välkommen till arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare inom IFO. Första linjens arbetsledare ingår oftast inte i kommunernas chefsprogram och får därför sällan någon kompetensutveckling utifrån sin roll som ledare. Den här utbildningen avser att fylla det behovet för den här gruppen arbetsledare och har tagits fram i dialog med kommunerna.

  KurstypLärarledd
 •  ASI - Addiction severity index

  Lärarledd

  Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 5 mars 2024 i Jönköping

  KurstypProgram
 •  ASI - Addiction severity index

  Lärarledd

  Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 1 oktober 2024 i Jönköping

  KurstypProgram
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 juni, 2026

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 september, 2026

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 december, 2026

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 mars, 2026

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 september 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 december 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  5-6 mars 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  11-12 juni 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  3-4 september 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  3-4 december 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 mars 2026
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  10-11 juni 2026
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  2-3 september 2026
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  2-3 december 2026
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 mars, 2026

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2026

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2026

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2026

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Existentiell hälsa, Palliativ medicin och Barns utsatthet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 september, 2026

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Existentiell hälsa, Palliativ medicin och Barns utsatthet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 december, 2026

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Existentiell hälsa, Palliativ medicin och Barns utsatthet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Existentiell hälsa, Palliativ medicin och Barns utsatthet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 mars, 2026

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Existentiell hälsa, Palliativ medicin och Barns utsatthet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 juni, 2026

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2026

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2026

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2026

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2026

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 mars, 2026

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 juni, 2026

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 september, 2026

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 december, 2026

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2024

  Vill du öka dina kunskaper om att använda resultaten från Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att leda andra utan att vara chef

  Lärarledd

  Välkommen på  2-dagars utbildning i "Att leda andra utan att vara chef" torsdagen den 12 september 2024 på Elite.

  Hur gör man egentligen för att leda andra, skapa förtroende och rätt förutsättningar för att andra ska lyckas? Detta och mycket mer får du lära dig under dessa två dagar.


  Den här kursen kommer att hjälpa dig att hitta din outnyttjade potential och göra dig till en bättre ledare!

  EN CHEF FÖLJER MAN FÖR ATT MAN MÅSTE, EN LEDARE FÖLJER MAN FÖR ATT MAN VILL.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 augusti, 2024

  Vill du lära dig mer om att registrera i kvalitetsregistret Senior alert och öva på teamets samverkan vid riskbedömning? Då är detta webbinariet för dig.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  Att stärka meningsfullhet och hopp i tider av oro

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2024

  Fördjupningskurs för samtalsledare som möter existentiella frågor i enskilda samtal och i gruppsamtal.

  Hur bidrar jag till meningsfulla och hoppingivande samtal? Hur kan jag som samtalsledare bidra till att talet förlöser och försonar?

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 mars, 2026

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2026

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2026

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2026

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Autism – anhörigutbildning ht 2024

  Lärarledd

  Mor- och farföräldrar och andra nära släktingar (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  Kursen sker 21 oktober, 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – föräldrautbildning ht 2024

  Lärarledd

  Första tillfället är den 4 november.

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Barnkonventionen - utbildning för nya barnrättsombud 22 oktober 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 oktober, 2024

  Denna utbildning riktar sig främst till barnrättsombud och chefer som inte deltagit i utbildningen tidigare. Även du som deltagit för många år sedan och vill friska upp dina kunskaper är välkommen. 

  KurstypLärarledd
 •  Barns utveckling i relation

  Lärarledd

  Välkommen till en fyradagarskurs i "Barns utveckling i relation" med start tisdag den 3 september på Grand Hotel i Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.

  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  BT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2024

  Traumautbildning för BT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  C5LIMS analysverksamhet

  Online

  Utbildningen riktar sig till personal som ska arbeta C5LIMS analysverksamhet på labortoriemedicin.

  KurstypeLärande
 •  C5LIMS provinlämning/sekretariat

  Online

  Utbildningen riktar sig till personal som ska arbeta i provinlämningen och sekretariat på laboratoriemedicin.

 •  Catch up, hbtqi-diplomering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2024

  Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. 

  För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Region Jönköpings län hbtqi-diplomering.

 •  Chefsutbildning i Vårdhygien

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2024

  Utbildningen ger en översikt över de krav som berör det vårdhygieniska området och en inblick i de stöd och verktyg som finns för att verksamheten ska kunna arbeta mot att säkerställa en god hygienisk standard.

  KurstypLärarledd
 •  COPE- Kursledarutbildning , Grund för föräldrar till barn 3-12 år

  Lärarledd

  Välkommen till en tre dagars COPE-kursledarutbildning, Grundkurs, för föräldrar till barn i åldern 3-12 år, med start tisdagen den 17 september på Elite Hotel i Jönköping.

   

  KurstypLärarledd
 •  Cosmic BoS för klinisk fysiologi och röntgen

  Online

  Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic. Gäller för Klinisk fysiologi och Röntgen

  KurstypeLärande
 •  CRA och A-CRA – behandlingsprogram för personer med missbruksproblem

  Lärarledd

  Välkommen till tredagars utbildning i  behandlingsprogrammen CRA och A-CRA för dig som är socialsekreterare, behandlare eller samtalsledare. med start den 6 maj 2025 på Savoy hotel i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Den långsiktiga lösningen

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till: tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Digital nätverksträff för barnrättsombud 12 december 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 december, 2024

  Välkommen att anmäla dig till höstens digitala nätverksträff 12 december, klockan 13.00 - 15.00..Programplanering pågår. Zoom-länk skickas senast dagen före träffen till alla anmälda.

 •  Ekonomi för icke ekonomer

  Lärarledd

  Välkommen till utbildning i "Ekonomi för icke ekonomer" den 12 mars 2025 på Elite Stora Hotellet.

  Utbildningen anordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Oftentliga utbildningar!

  KurstypLärarledd
 •  En arbetsplats där alla trivs – om adhd, autism och andra npf-diagnoser på jobbet

  Lärarledd

  En arbetsplats där alla trivs – om adhd, autism och andra npf-diagnoser på jobbet!

  Välkommen till  denna utbildning som Kommunal utveckling anordnar i samarbete med Boel Olin- diplomerad kognitiv NPF-coach, föreläsare och utbildare och som driver Bredvid NPF-coach. 

  KurstypLärarledd
 •  En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion

  Lärarledd

  Välkommen att under hösten 2024 delta i catch up utbildning i En förälder bli till. Denna omgång är till för dig som jobbar på familjecentral och som inte gått utbildningen tidigare.

 •  Epilepsi - föräldrautbildning bas ht 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 september, 2024

  Utbildningen vänder sig till föräldrar med barn med diagnosen epilepsi och är en basutbildning som återkommer ungefär vart tredje år.

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER förbättringscoachutbildning 2023-2024

  Lärarledd

  Vill du vara med och bidra till bättre vård och omsorg för Esther?
  ESTHER är ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler och sjukhus.
  Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från vårdcentral, kommunal verksamhet och sjukhus.

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER förbättringscoachutbildning 2024 - 2025

  Lärarledd

  Vill du vara med och bidra till bättre vård och omsorg för Esther?
  ESTHER är ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler och sjukhus.
  Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från vårdcentral, kommunal verksamhet och sjukhus.

  KurstypLärarledd
 •  Ett samtal kan rädda liv! Lär dig första hjälpen till psykisk hälsa!

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2024

  I takt med att den psykiska ohälsan ökar i samhället behöver fler förstå, tolka och agera i situationer då människor i vår närhet inte mår bra. För att du som individ och medarbetare ska ha de verktyg du behöver för att kunna möta och hjälpa den som mår psykiskt dåligt, erbjuds nu en tvådagars utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Mental health first aid (MHFA).

   

 •  Ett självständigt liv - ESL Grund

  Lärarledd

  Välkommen till fem dagar utbildning i ESL grund med start måndagen den 14 oktober 2024

  KurstypLärarledd
 •  Excel l

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 februari, 2025

  Välkommen till vår grundläggande Excel-utbildning!

  Vi erbjuder två halvdagar utbildning i grunderna i Excel.

  Utbildningen genomförs digitalt båda halvdagarna.

  För er som vill fördjupa era kunskaper i Excel, erbjuder vi även en fördjupningskurs i Excel II den 7 och 9 april 2025. Se separat kursanmälan i kurskatalogen för anmälan

   

  KurstypLärarledd
 •  Excel ll

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 april, 2025

  Välkommen till vår fördjupande Excel-utbildning!

  Vi erbjuder två halvdagar utbildning till Dig som vill fördjupa dina kunskaper i excel.

  Utbildningen genomförs digitalt båda halvdagarna.

  Vi erbjuder även en utbildning Excel l den 4 och 6 februari 2025, för dig som vill lära dig grunderna i excel,. Se separat kursanmälan i kurskatologen för att delta i den utbildningen

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Fortbildning för länets dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Dietister anställda i region, primärvård eller kommun inom Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Fortbildning för länets dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 december, 2024

  Dietister anställda i region, primärvård eller kommun inom Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Förberedelse förlossning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 augusti, 2024

  Den här träffen riktar sig till dig/er som väntar barn och är mellan graviditetsvecka 25-35 och tillhör familjecentralen Väster

  Under träffen kommer ni att få möjlighet att reflektera över olika känslor som är vanliga i samband med förlossning. Hur kan andningen, avspänningen, rösten och tankens kraft hjälpa den födande under värkarna? Hur kan den födandes partner eller stödperson ge bästa möjliga stöd under förlossningen?

 •  Föreläsning "Att stärka sin återhämtning i vardagen", Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2024

  Många lever idag i en stressfylld vardag både på arbetet och fritiden. Oftast vet vi vad vi behöver men har svårt att få en balans gällande belastningen i livet. Nu finns möjlighet för dig som arbetar i Region Jönköpings län att anmäla dig till en föreläsning om att stärka din återhämtning, "Vad kan jag göra för att må bra och få mer energi, trots stress och press?”

 •  Föreläsning "Att stärka sin återhämtning i vardagen", Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2024

  Många lever idag i en stressfylld vardag både på arbetet och fritiden. Oftast vet vi vad vi behöver men har svårt att få en balans gällande belastningen i livet. Nu finns möjlighet för dig som arbetar i Region Jönköpings län att anmäla dig till en föreläsning om att stärka din återhämtning, "Vad kan jag göra för att må bra och få mer energi, trots stress och press?”

 •  Förskrivarutbildning - Anpassa tekniska hjälpmedel, skruva, ställ in och montera tillbehör

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 september, 2024

  Målgrupp: Förskrivare av manuella hjälpmedel för rörelsehinder.
  Anmälan senast 26 augusti.
  Lär dig ställa in dina hjälpmedel - tips & trix.
  Under förmiddagen har vi en gemensam genomgång av verktyg och generella inställningsmöjligheter. På eftermiddagen skruvar vi på några av de hjälpmedel som ni själva föreslagit.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 oktober, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 september, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel, lokala rutiner

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel, lokala rutiner

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 november, 2024

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Trycksår och trycksårsprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 december, 2024

  Hur förebygger och behandlar man trycksår?

  Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel.

  Målgrupp: sjuksköterskor samt vård- och rehabpersonal.

  KurstypLärarledd
 •  Första tiden med barnet – amning, anknytning och n

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2024

  Träffen riktar sig till dig/er som är i graviditetsvecka 30-40 och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen får du som förälder möjlighet att reflektera över betydelsen av lyhördhet till barnet och hur samspel och kroppskontakt berikar barnets behov av värme, närhet och trygghet utöver den näring barnet får. Vi kommer att beröra amning och flaskmatning.

 •  Föräldraskapets glädje och svårigheter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 augusti, 2024

  Den här träffen riktar sig till dig/er som väntar barn och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster

  Under träffen kommer du/ni tillsammans med andra blivande föräldrar och gruppledare reflektera över vad det innebär att vara förälder och föräldraskapets glädjeämnen och svårigheter.

  KurstypeLärande
 •  Föräldrautbildning PRIMUS Jönköping V.35-40

  Lärarledd

  Anmälan är flyttad till ett annat system, klicka på länken  nedan :

  https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e6f5550bb894 

   


  Anmälan stänger 2023-08-19

  Frågor gällande anmälningar kontakta: vårdadministratör Angelica Cato 010 24 419 46

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning PRIMUS Nässjö V.37-41

  Lärarledd

  Anmälan är flyttad till ett annat system, klicka på länken nedan :  
  https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ea092d3f657b

   

  Frågor gällande anmälningar/återbud kontakta: vårdadministratör Angelica Cato 010 24 419 46

   
  KurstypLärarledd
 •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 september, 2024

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
   

  KurstypLärarledd
 •  Geriatriska Nutritionsdagarna 2024

  Lärarledd

  Geriatriska Nutritionsdagarna 2024

 •  Grundkurs - Elrullstol

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 september, 2024

  Grundutbildning för arbetsterapeuter som förskriver elektriska rullstolar.

  Innehåll: Sortiment elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning.

  Denna kurs är obligatorisk innan Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  Grundläggande arbetsmiljöutbildning - digitalt material

  Online

  Grundläggande arbetsmiljöutbildning - digitalt material

 •  Grundläggande odontologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2024

  Kursen riktar sig till: all personal inom tandvården som inte har tandvårdsutbildning

  KurstypLärarledd
 •  Handhavandeutbildning för automation Aptio

  Online

  Handhavandeutbildning för automation för nya medarbetare inom klinisk kemi Jönköping

 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  Syftet med utbildningen är att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

  Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren förvärvar kunskap om:

  1. Heteronormativitet och dess konsekvenser
  2. Innebörden i grundläggande begrepp
  3. Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
  4. Verktyg för inkluderande bemötande

  KurstypeLärande
 •  HELA BARN - Utbildning för samtalsledare

  Lärarledd

  Välkommen till denna fyra dagars utbildning för samtalsledare enligt samtalsmodellen HELA BARN med start den 14 oktober på Hotel Elite i Jönköping!

  KurstypLärarledd
 •  Hjärt- och Lungräddning

  Lärarledd

  Grundutbildning Hjärt- och Lungräddning för sjukvårdspersonal och vänder sig till arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt VA på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Hostmaskinsbehandling med mask

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via mask.

 •  Hostmaskinsbehandling med track

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via track.

 •  HSA- Repetitionsutbildning

  Lärarledd

  Välkommen till en digital förmiddag den 3 september  kl 09-12 för repetition och fördjupning inom de viktigaste områdena inom HSA. 

  KurstypLärarledd
 •  Hur får man ihop schemat? - Schemaläggningens strategiska betydelse

  Lärarledd

  Välkommen till utbildningen "Hur får man ihop schemat?- Schemaläggningens strategiska betydelse" på Elite Hotel i Jönköping tisdagen den 11 december 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Hållbart Ledarskap 7,5 hp

  Lärarledd

  Välkommen till kursen Hållbart ledarskap 7,5 hp med start onsdag 18 september 2024.

  Kursen pågår mellan den 18 september 2024 och avslutas med internat den 20-21 februari 2025 och har studietakten kvartsfart, vilket motsvarar en arbetsinsats på cirka 10 timmar/vecka.

  Kursen arrangeras av Kommunal utveckling-kurs och konferens, Region Jönköpings län, i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

  KurstypLärarledd
 •  Inför HALT- mätningen 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 oktober, 2024

  Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

  Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

  Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

   

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning - föräldrautbildning bas ht 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2024

  Barn- och ungdomshabiliteringen inbjuder er som är föräldrar/närstående till barn och ungdomar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Vi vänder oss i första hand till er vars barn nyligen fått diagnosen.

  KurstypLärarledd
 •  Intern kurs Tecken som stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2024

  Tecken som stöd, eller TAKK, används som stöd för kommunikationen av många av våra patienter.
  Nu kommer vi att ha ett internt utbildningstillfälle för alla som vill lära sig grunderna.

   

  KurstypLärarledd
 •  Internat ESTHER 2023

  Lärarledd

  Välkommen att anmäla dig till ESTHER internat 2023.

   

   Jobbar du som ESTHER-coach? Då har du nu chansen att få åka på internat i höst och bli peppad i ditt arbete.
  Läs mer om det i informationen nedan.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion i hälsans fyra dimensioner

  Online

  Introduktion i hälsans fyra dimensioner är för hälsocoacher som jobbar på Hälsocenter i Jönköpings län.

 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 •  Introduktionskurs i Rehabdans för dig med MS (Multipel Skleros)

  Online

  Kursen ger dig kunskap om sjukdomen Multipel Skleros samt grundläggande information om hur kan du leda dansklass för målgruppen på ett säkert sätt.

 •  Introduktionsprogram för nyanställda på Habiliteringscentrum ht 24

  Lärarledd

  Introduktion för nya medarbetare på habiliteringscentrum sker 4 och 16 september 2024. Du deltar vid bägge tillfällen.

  KurstypLärarledd
 •  introduktionsutbildning

  Lärarledd

   I denna utbildning kommer du som medarbetare i Region Jönköping att få lära dig mer om organisationen.

  KurstypeLärande
 •  Introduktionsutbildning för nyanställda behandlare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Lärarledd

  Välkommen till denna fyradagars utbildning "Introduktionsutbildning för nyanställda behandlare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård" med start torsdag den 24 oktober  på Elite  i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 augusti, 2024

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Journal club (digital)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2024

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2024


  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Juvenil protetik

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 november, 2024

  Protetisk rehabilitering av barn och ungdomar (”Oral protetik 10”)

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare i protetik. Vid mån av plats andra protetikintresserade tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Läkemedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 mars, 2025

  Kursen riktar sig i första hand till ST-tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Odontologisk radiologi

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare. 

  KurstypLärarledd
 •  JUST Ortodonti och parodontologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 april, 2025

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare i Ortodonti och ST-tandläkare i Parodontologi

  KurstypLärarledd
 •  JUST Sällsynta diagnoser och syndrom

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024


  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  klinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Online

  När du använder kursmaterialet kommer information om din IP-adress, och för att nå full funktionalitet även mailadress, att sparas.

 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 november, 2024

  .

 •  KlinSim2 - Design för Lärande

  Lärarledd

  Fortsättningskurs på KlinSim 1. Hur använder vi redskapen från KlinSim 1 rent praktiskt? Hur kan vi utveckla vår roll som instruktörer och hur kan vi utveckla varje utbildningstillfälle för att öka lärande och förståelse? Inriktning för Rehabiliteringscentrum, 2024. 

  KurstypLärarledd
 •  Kompletterande utbildning i nya vårdprogrammet barn, ungdomar och unga vuxna -Tandhygienister

  Online

  Utbildningen är framtagen i samband med införande av nya vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Den riktar sig till tandhygienister. Utbildningslängd 20 minuter.

  KurstypeLärande
 •  Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin 2024

  Lärarledd

  Kursen syftar till att fördjupa kompetensen i det personcentrerade patient- och läkarsamtalet i en anda av kollegial omtänksamhet, med video och gruppdiskussioner som redskap, inspirerat av Kalymnosmetoden. Introduktion och teoretiska avsnitt avlöser de praktiska övningarna.  

  Kursen uppfyller målbeskrivningens krav (delmål b1 enl. SOSFS 2015:8 resp. delmål STb1/STc3 enl. Målbeskrivningen 2021). Kursen räknas som obligatorisk kurs för ST-läkare i allmänmedicin. 

 •  KUP Ht-24 Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet KUP. Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  KUP Ht-24 Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 september, 2024

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet KUP. Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  Ledning och ledarskap för patientsäkerhet

  Lärarledd  Ledning och ledarskap för patientsäkerhet
  En gemensam utvecklingsresa för en modernisering i arbetet med patientsäkerhet

   

  Är ni en verksamhet från Region Jönköpings län?
  Tyvärr är alla platser för Region Jönköpings län fullbokade.
  Anmälningssidan är fortsatt öppen för verksamheter i Region Östergötland och Region Kalmar län.

   

  Ett program som vänder sig till dig/er med ansvar för en verksamhet i den sydöstra sjukvårds- regionen som vill arbeta vidare med att skapa förutsättningar och engagera medarbetare i arbetet med patientsäkerhetsfrågor.

   

  Hälso- och sjukvård finner allt fler områden där de reaktiva angreppssätten är otillräckliga och efterfrågan på proaktivitet ökar. För något decennium sedan bedrevs klinisk verksamhet för patienten, idag betonar vi vikten att göra det med patienten och snart befinner vi oss i en serviceverksamhet där mycket förväntas att göras av patienten. Kunskap om patientsäkerhet är i utveckling, de arbetssätt vi tidigare litat på är inte längre tillräckliga. Samtidigt är vi utmanade av frågor om vårdens enorma utvecklingspotential och samtidig brist på resurser av olika slag. I denna utveckling gäller det att inte ”tumma” på patientsäkerheten. 

  KurstypLärarledd
 •  Livets alla delar och när det känns svårt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 september, 2024

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 12-18 månader och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen skapas en medvetenhet om att den här perioden i en familjs liv innebär stora förändringar. Genom medvetenhet och dialog om de förändringar som sker i familjelivet ökar förståelsen för varandra och familjens förutsättningar. Hur vi som föräldrar får livets alla delar att gå ihop. 

  För att vi ska kunna fokusera på samtalet och diskussionen är det viktigt att barnen inte är med under träffen. Vi ber därför att du lämnar ditt barn hos en annan vuxen som kan ta hand om barnet under tiden.

 •  Lumis 100/150

  Online

  Utbildning för personal/anhörig/patient som hanterar ventilator Lumis 100/150

 •  Maskutbildning

  Online

  Maskutbildning för personal/anhörig/patient som handhar ventilator

 •  Motiverande samtal - Fördjupningsdag

  Lärarledd

  Välkommen till en fördjupningsdag i Motiverande samtal (MI) tisdagen den 1 oktober 2024 på Elite i  Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 september, 2024

  En heldags repetition och påfyllnad för dig som tidigare har gått grundkurs i motiverande samtal, tisdagen den 10 september 2024 på Elite  i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2024

  En heldags repetition och påfyllnad för dig som tidigare har gått grundkurs i motiverande samtal, fredagen den 6 dec 2024 på Elite  i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad för läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 november, 2024

  En halvdags repetition och påfyllnad för dig som är läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker. Kursen äger rum onsdagen 13 november 13.00-16:00

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars grundutbildning i Motiverande samtal med start tisdagen den 26 november 2024 på Savoy Hotel i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start torsdagen  den 12 sep 2024 på Elite i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars utbildning i Motiverande samtal med start tisdagen den 24 september på Elite i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start onsdagen den 16 oktober på Elite i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars grundutbildning i Motiverande samtal med start tisdagen den 19 november på Elite i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars grundutbildning i Motiverande samtal med start torsdagen den 7 november 2024 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund.

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start onsdagen den 4 september 2024 på Kulturhuset Spira i Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grundutbildning för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Region Jönköpings län

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarsutbildning i Motiverande samtal med start den 29 aug 2024 på Kungsporten i Huskvarna.

  Denna utbildning är speciellt riktad för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Region Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grundutbildning för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Region Jönköpings län

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarsutbildning i Motiverande samtal med start den 3 oktober 2024 på Kungsporten i Huskvarna.

  Denna utbildning är speciellt riktad för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Region Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grundutbildning för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Region Jönköpings län

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarsutbildning i Motiverande samtal med start den 2 dec 2024 på Elite Stora Hotellet i Jönköping

  Denna utbildning är speciellt riktad för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Region Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Mötesarena

  Lärarledd

  Välkommen till en dag där du tillsammans med dina kollegor från Bra Liv i hela länet får möjlighet att lyssna, reflektera och samtala kring aktuella frågor för Bra Liv.

  Gäller för dig som tillsvidareanställd inom Bra Liv. Begränsat antal platser per tillfälle.

  4 olika tillfällen att välja på - samma program och innehåll. 

  Se program för dagarna

  Lokal: Fjällstugan, Jönköping (Valhallavägen 40, Jönköping)

  Hitta hit!
  I anslutning till Fjällstugan är det ont om parkeringsplatser! Samåk i bästa möjliga mån!

  Åk kollektivt: buss nummer 2 (gul linje) går ofta från Juneporten, ovanför järnvägsstationen i Jönköping. 

  ​Cykla gärna om du har möjlighet.

  Anmälan skickas ut i mitten av augusti.

  KurstypLärarledd
 •  Mötesplats Lekotek hösten 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 augusti, 2024

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  Vi träffas fredagar kl. 10:00-12:00, 23/8, 20/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 och 20/12

  KurstypLärarledd
 •  Navigator ACT, Eksjö

  Lärarledd

  Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 0 - 21 år. Syftet är att främja bättre mående och minska stress i föräldraskapet.

  Första tillfället av fem, är den 4 september, du ska delta vid samtliga.

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på HALT

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 september, 2024

  Är det första gången som er verksamhet ska delta i HALT-mätningen, funderar ni på om det är något för er eller ska ni göra en nystart? Då är detta webbinariet för er.

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Är du nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en omstart? Då är detta webbinariet för dig!

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen för tandsköterskor och tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2024

  Kursen riktar sig till: tandsköterskor och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen, behörighetsgrundande kurs för tandläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 november, 2024

  Kursen riktar sig till: tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion anhöriga hösten 2024

  Lärarledd

  Första tillfället: 23 september 2024

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion personal hösten 2024

  Lärarledd

  Första tillfället: 23 september 2024

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  Praktisk avtalsrätt

  Lärarledd

  Välkommen till utbildningen i  Praktisk avtalsrätt den 5 november på Elite i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Presentationsteknik

  Lärarledd

  Uppgradera din presentationskraft och ta steget mot framgång på din talarplats! Är du redo att bli den som engagerar dina åhörare varje gång du talar?

  Varmt välkommen till en praktiskt inriktad utbildning i Presentationsteknik, onsdagen den 13 november på Elite i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 oktober, 2024

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått "Grundkurs - Elrullstol", inför självständig utprovning av elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Elrullstol med vårdarstyrning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 november, 2024

  Utbildning för arbetsterapeuter inför självständig utprovning av elrullstol med vårdarstyrning.

  Du ska ha gått "Grundkurs - Elrullstol" innan du går denna påbyggnadskurs.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - GPS larm

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2024

  Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut ha gått denna utbildning.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Manuella rullstolar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2024

  Målgrupp: Förskrivare av manuella rullstolar

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - NMES

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2024

  Teori och praktisk övning i användandet av NMES-apparat Cefar Rehab X2 för Sjukgymnaster/fysioterapeuter.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - TENS för smärtlindring

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2024

  Teori och praktisk övning i användandet av TENS-apparat Set cefar för sjukgymnaster/fysioterapeuter.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - TENS för smärtlindring vid graviditet och förlossning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2024

  Teori och praktisk övning i användandet av TENS-apparat Cefar Femina för barnmorskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - TENS vid inkontinens och vid sårläkning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2024

  Teori och praktisk övning i användandet av TENS-apparat Cefar Peristim samt Cefar Basic för sjuksköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

  KurstypLärarledd
 •  Projektledning och projektmetodik

  Lärarledd

  Välkommen på  3-dagars utbildning i "Projektledning och projektmetodik" med start tisdagen den 17 september 2024 på Kulturhuset Spira i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Protetik i praktiken

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2024

  Kursen riktar sig till: tandsköterkor och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Provinlämning IOM 1 och 2

  Online

  Utbildning för ny personal i provinlämningen RJL för in och utmaningsstationerna vid automationen.

 •  Prövning av bygglov vid planstridigt utgångsläge eller när den sökta åtgärden strider mot detaljplanen,

  Lärarledd

  Välkommen till utbildningen i  "Prövning av bygglov vid planstridigt utgångsläge eller när den sökta åtgärden strider mot detaljplanen" fredagen den 18 oktober 2024 på Elite Hotel i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  PTP-programmet HT 24

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 augusti, 2024

  PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman samt att synliggöra olika verksamheter där psykologer har en roll. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

   

  Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Rehabiliteringsplan - Varför? Hur? Till vem?

  Online

  Rehabiliteringsplan – Vad? Varför? Vem? Hur?
  Denna kurs ger dig svar på dessa och många fler frågor om Rehabiliteringsplan.

 •  Riskanalysutbildning 2024

  Lärarledd

  Metod för utredning av risker

  Ska du börja arbeta med att utreda risker? Då är detta utbildningen för dig!

  KurstypLärarledd
 •  RIU Ht-24 Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  RIU Ht-24 Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 september, 2024

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  RIU Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2024

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  Rättshaveristiskt beteende

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 november, 2024

  Välkommen till en föreläsning hur vi bemöter personer med ett rättshaveristiskt beteende fredagen den 22 november  2024 på Elite i Jönköping!

  Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats och hos myndighet, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter.

  KurstypLärarledd
 •  Samtal med svåra besked

  Lärarledd

  Välkommen till  utbildning i Samtal med svåra besked - Samtalsteknik, förberedelse och genomförande av svåra samtal torsdagen den 6 februari 2025 på Elite i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert - Chefsmodulen

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem kapitel med olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Senior alerts grundutbildning med bank-ID

  Online

  Webbutbildningen ger dig en introduktion i Senior alert och den vårdpreventiva processen utifrån riskområdena trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, fall och blåsdysfunktion.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  KurstypeLärande
 •  Seriesamtal och sociala berättelser – utbildning för anhöriga

  Lärarledd

  Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

  En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn och ungdomar med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

  Kursen ges vid två halvdagar 3/9 och 17/9.

  KurstypLärarledd
 •  Seriesamtal och sociala berättelser – utbildning för personal

  Lärarledd

  Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

  En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn och ungdomar med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

  Kursen ges vid två halvdagar 3/9 och 17/9.

  KurstypLärarledd
 •  Sesamutbildning - Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 november, 2024

  Du som ska förskriva diabeteshjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  Sesamutbildning - Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Du som ska förskriva diabeteshjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  Sesamutbildning - Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2024

  Du som ska förskriva diabeteshjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR grundutbildning Vuxen, hab Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 augusti, 2024

  Utbildning i hjärt-lungräddning för personal vid habiliteringscentrum i Eksjö. 

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 augusti, 2024

  Välkommen till instruktörskursen i S-HLR vuxen.

  Detta skall vara godkänt av din chef.

 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 september, 2024

  Välkommen till instruktörskursen i S-HLR vuxen.

  Detta skall vara godkänt av din chef.

 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 11 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  ST-ab 8 utbildningsportal

  Online

  Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

  KurstypeLärande
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 september, 2024

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  STRATEGI

  Lärarledd

  ADHD – grundkurs för vårdnadshavare, till barn 4-12 år som tillhör habiliteringens målgrupp. Observera att barnet måste ha en fastställd ADHD-diagnos.

  Kursen omfattar fem tillfällen hösten 2024, första tillfället är 11 september.

  KurstypLärarledd
 •  Strålsäkerhet - PET injektor

  Online

  Kurs i strålsäkerhet gällande PET injektor för personal som hanterar PET radiofarmaka.

 •  Strålsäkerhetsutbildning Strålbehandling

  Online

  Denna kurs är en påbyggnadsdel i strålsäkerhet och ska gås av personal som arbetar på strålbehandlingen.

  Innan man går fördjupningsdelen måste man vara godkänd på kursen "Strålsäkerhet - basutbildning".

  KurstypeLärande
 •  Synergi - grundutbildning för nya ärendesamordnare

  Lärarledd

  Är du ny ärendesamordnare i Synergi så är detta en utbildning där du får lära dig Riktlinjer och roller i systemet, hur du kan hantera olika typer ärenden samt hur du kan ta ut rapporter från Synergi.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för syskon 4-6 år

  Lärarledd

  Hösten 2024 är det syskonträffar för barn 4-6 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  KurstypLärarledd
 •  Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsavtal

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2024

  Välkommen till  en utbildning  i säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddad upphandling enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)  onsdagen den 9 oktober på Elite i Jönköping

   

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region! Våren 2024

  Lärarledd

  Välkommen att anmäla ett team av läkare, sjuksköterska och undersköterska denna teamutbildning inom palliativ vård  för hemsjukvår inom särskilt boende eller ordinärt boende.

  Verksamhetschef på vårdcentral och chef för HS samråder inför att utse och anmäla ett team till denna utbildningFörsäkra dig om att ditt team anmäler sig till samma omgång!

  • Digital och kostnadsfri utbildning.
  • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 
  KurstypLärarledd
 •  Trakeostomivård assistenter/hemsjukvård

  Online

  Grundläggande trakeostomiutbildning för personal som jobbar nära trakeostomi.

 •  TUB (tidig upptäckt och behandling) Eksjö

  Lärarledd

  Syftet med kursen är att tidigt upptäcka en försämring och påbörja en behandling hos patienter som vårdas på sjukhus. Samt förbättra kommunikationen inom teamet runt patienten.

  Första tillfället är en grundutbildning och andra tillfället är en instruktörsutbildning.

   

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning för nya metodstödjare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 september, 2024

  Utbildning för dig som är ny i din roll som metodstödjare i beslutsstöd för prioritering vid hjälpmedelsförskrivning. Kursen är även öppen för dig som varit metodstödjare ett tag och vill  repetera grunderna.

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingsdagar BUMM

  Online

  fghfghfgh

 •  Vaccinationsutbildning influensa, pneumokocker, covid-19

  Online

  Kursen ger fördjupade kunskaper i grundläggande vaccinologi, säkerhet och regelverk kring vaccinationer samt specifika kunskaper om vaccination av vissa patientgrupper och vaccinerna mot influensa, pneumokocker och covid-19.
  Godkänd kurs kan användas som underlag för verksamhetschef att ge ordinationsrätt till sjuksköterskor för vaccin mot influensa, pneumokocker och covid-19.

  KurstypeLärande
 •  Vardagsliv, infektioner och alkohol

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 7-12 månader  och tillhör familjecentralen Väster

  Ingen amälan behövs

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera kring alkohol, vilket plats alkoholen har i ditt liv samt om och i så fall hur alkoholen påverkar barnet och familjen.

  Det ges även tillfälle att diskutera hur infektioner påverkar vardagen, hur man kan förhålla sig till de vanligaste infektionerna och när det finns behov att söka vård.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, mat och sömn

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-6 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera och få en ökad förståelse kring barn och mat samt betydelsen av föräldrars samspel med barnet i matsituationen. Träffen ska även ge föräldrarna tillfälle att reflektera och utbyta erfarenheter under småbarnsåren med fokus på både barnets och föräldrars sömn.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, samspel och lek

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-5 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att, tillsammans med andra föräldrar, fundera och utbyta erfarenheter kring tiden med barnet och betydelsen av närvaro, samspel och lek.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, språkutveckling och skärmanvändning

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 8-12 månader och tillhör familjecentralen Väster

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen uppmuntras du som förälder att aktivt delta i barnets språkutveckling. I samtal med andra föräldrar och med gruppledare pratar vi om läsningens betydelse och hur man kan läsa med små barn. Vi inspirerar till olika sätt att lyssna och betonar vikten av att kommunicera och prata med barnet.

  KurstypLärarledd
 •  Webbinarium - Har ni beredskap för NIS 2 och CER-direktiven?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2024

  Kostnadsfritt Webbinarium - Har ni beredskap för NIS 2 och CER-direktiven?
  Välkommen till detta kostnadsfria webbinarium tisdag den 24 september 2024 som anordnas av Kommunal utveckling i samarbete med MSB -  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  KurstypeLärande
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  Vivo 45 LS

  Online

  Utbildning för personal/annhörig/patient som handhar VIVO 45 LS

 •  Word l

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 april, 2025

  Välkommen till vår grundläggande Word-utbildning!

  Vi erbjuder två halvdagar utbildning i grunderna i Word

  Utbildningen genomförs digitalt båda halvdagarna.

  För er som vill fördjupa era kunskaper i Word, erbjuder vi även en fördjupningskurs i Word II den 5-6 maj 2025. Se separat kursanmälan i kurskatalagen för anmälan till den.

   

  KurstypLärarledd
 •  Word ll

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 maj, 2025

  Välkommen till vår fördjupande Word-utbildning!

  Vi erbjuder två halvdagar utbildning till Dig som vill fördjupa dina kunskaper i word

  Utbildningen genomförs digitalt båda halvdagarna.

  Vi erbjuder även en utbildning Word l den 28-29 april 2025, för dig som vill lära dig grunderna i Word,. Se separat kursanmälan i kurskatalogen för anmälan till  den utbildningen

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Workshop - alternativa styrsätt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 november, 2024

  Workshop för logopeder och arbetsterapeuter. Möjlighet att prova på alternativa styrsätt med fokus på huvudmus och ögonstyrning. Möjlighet att ställa frågor och dela med sig av erfarenheter. 

  KurstypLärarledd
 •  Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2024

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
   

  KurstypLärarledd
 •  Workshop "använd taxan rätt", tandläkare

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
   

  KurstypLärarledd
 •  Workshop GAP-analys inom programområde (LPO) levnadsvanor

  Lärarledd

  För FAKTA-deltagare, Kommunal utveckling och andra berörda inom region och kommun

  KurstypLärarledd
 •  Vårdhygien vid luftvägsvirus och calici

  Lärarledd

  Två digitala träffar med samma innehåll om om vårdhygien vid luftvägsvirus och calici.

  KurstypLärarledd
 •  Återfallsprevention

  Lärarledd

  Välkommen till tredagars utbildning i återfallsprevention utifrån KBT och MI den 10 oktober 2024 på Elite i Jönköping

  Återfallsprevention utifrån KBT är en strukturerad och manualbaserad metod som rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid problem med alkohol och narkotika

  KurstypLärarledd