Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Avancerad utbildning i HJärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Aerogen Solo

  Online

  Utbildning till personal/anhörig/patient som använder aerogen solo tillsammans med ventilatorbehandling

 •  Alternativ kompletterande kommunikation – AKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2023

  Välkommen till en halvdagskurs i Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) den 23 mars 2023 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbete på väg 1.1 - 1.3

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 januari, 2023

  Välkommen till en kurs i Arbete på väg, (APV), nivå 1.1 – 1.3 (gamla nivå 1-2) onsdagen den 25 januari 2023 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Arbete på väg 2.2

  Lärarledd

  Välkommen till en tvådagarskurs i Arbete på väg nivå 2.2 (gamla nivå 3) den 8-9 februari 2023 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Arbetsrätt för chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 februari, 2023

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt kring lagar och avtal samt praktisk vägledning av den tillämpning vi har inom Region Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  ASI - Addiction Severity Index

  Lärarledd

  Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 29 november 2022 Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 29 november 2022

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  6-7 mars 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  12-13 juni 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 september 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 december 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet (kopia)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete

  Lärarledd

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 1

  Lärarledd

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 2

  Lärarledd

  Vill du öka dina kunskaper om att använda resultaten från Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att arbeta i receptionen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: personal som arbetar i reception
  Serien med webinar syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att utvecklas i rollen i receptionen.

  KurstypLärarledd
 •  Att bli äldre med funktionsnedsättning - inbjudan till anhöriga

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2023

  Kursen riktar sig till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Vi tar upp områden som sömn, smärta, positionering, rörelse och mat.

  KurstypLärarledd
 •  Att bli äldre med funktionsnedsättning - inbjudan till personal

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2023

  Kursen riktar sig till personal som jobbar med personer med funktionsnedsättning. Vi tar upp områden som sömn, smärta, positionering, rörelse och mat.

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd

  Vill du lära dig mer om att registrera i kvalitetsregistret Senior alert och öva på teamets samverkan vid riskbedömning? Då är detta webbinariet för dig.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Autism – anhörigutbildning vt 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  KurstypLärarledd
 •  Autism hos barn och ungdomar - grundläggande kurs för pedagoger/resurspersoner våren 2023

  Lärarledd

  Första kurstillfälle 2023-02-22

  Kursen ges av personal från neuropsykiatriska teamet och innehåller grundläggande kunskap om autism samt pedagogiskt bemötande. Kursen består av föreläsningar och seminarier och sträcker sig över två heldagar och en halvdag.

  KurstypLärarledd
 •  Autismspektrumtillstånd – AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 januari, 2023

  Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 23 januari 2023 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Autismspektrumtillstånd – AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2023

  Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 24 april 2023 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till tandhygienister och tandsköterskor

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar - Förskrivarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.
  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  BoS Klinisk fysiologi och Röntgen

  Online

  Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic. Gäller för Klinisk fysiologi och Röntgen

  KurstypeLärande
 •  Brandskyddsutbildning Jönköping 2022

  Lärarledd

  Personal som arbetar med direkt patientvård. Personal skall delta var 3:e år.

  KurstypLärarledd
 •  Coach More to Life – samtalscafé

  Lärarledd

  Konceptet har sin utgångspunkt i empowerment, där individen själv får verktyg att förbättra sin livssituation. More to life-samtalscafé (MTL-samtalscafé) utgår från ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för ökat psykiskt välbefinnande och innefattar hälsans fyra dimensioner: fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 

   

 •  Covid - utbildningsmaterial

  Online

  Material inför arbetet med patienter som drabbats av Covid-19.

  OBS! Ej anmälan till fysisk kurs på Metodikum.

  KurstypeLärande
 •  Covidvaccinering i primärvården

  Online

  En vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med Covid-19 vaccination

  KurstypeLärande
 •  Den lilla protetiken

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att höja kompetensen för allmäntandläkare avseende den lilla protetiken för att utföra bästa möjliga vård utifrån aktuellt kunskapsläge, både utifrån vetenskap och den beprövad erfarenhet.

  KurstypLärarledd
 •  Dental fotografering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 juni, 2023

  Riktar sig till: tandvårdspersonal
  Syftet med kursen är att deltagarna ska få kunskapen och praktiska träningen för att kunna använda en systemkamera i kliniska vardagen vid både extra oral och intraoral fotografering. Dessutom ska deltagarna kunna förstå hur kameras inställningar påverkar bilden. Till sist ska vi inspirera till att använda kameran till även artistisk- och produktfotografering till sociala medier och kursmaterial.

  KurstypLärarledd
 •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

  Lärarledd

  Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

  KurstypLärarledd
 •  Dialogmöte mellan patientföreningar och politiker

  Lärarledd

  Välkommen till höstens dialogmöte mellan politiker från nämnden Folkhälsa och sjukvård och patientföreningar i länet!

 •  DISA-gruppledarutbildning

  Lärarledd

  DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

 •  DISA-gruppledarutbildning

  Lärarledd

  DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

   

 •  Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2023

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Produktutbildning Elektrisk rullstol grundkurs, inför självständig utprovning av elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  Etik

  Lärarledd

  Etik - Obligatorisk utbildning som gäller alla på kliniken.

  KurstypLärarledd
 •  Ett självständigt liv - ESL Grund

  Lärarledd

  Fyra heldagars utbildning i ESL grund med start måndagen den 23 januari 2023

  KurstypLärarledd
 •  FAKTA digitala föreläsningar HT2022

  Lärarledd

  Digitala Fakta föreläsningar som riktar sig till samtlig vårdpersonal på vårdcentralen

 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2022

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Förflyttningsutbildning nya förskrivare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 maj, 2023

  Teoretisk och praktisk utbildning kring förflyttningstekniker och hjälpmedel inom området. Vänder sig till nya förskrivare; arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 december, 2022

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 januari, 2023

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 mars, 2023

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel. Lokala rutiner

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 februari, 2023

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Trycksår och trycksårsprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2023

  Hur förebygger och behandlar man trycksår? Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel.

  Målgrupp: sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning för nutritionssjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2023

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor, om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning för nutritionssjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 mars, 2023

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor, om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning för nutritionssjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2023

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor, om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning tyngdtäcken och tyngdvästar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 januari, 2023

  Förskrivare av tyngdtäcken och tyngdvästar

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2023

  Du som ska förskriva diabetes- eller stomihjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Du som ska förskriva diabetes- eller stomihjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning om cerebral pares (CP)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 maj, 2023

  Utbildningen riktar sig till föräldrar och anhöriga som har barn med cerebral pares (CP) och som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen. OBS! Utbildningen vänder sig inte till personal.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning om Downs syndrom

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 mars, 2023

  Utbildningen riktar sig till föräldrar och anhöriga som har barn med Downs syndrom och som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen. OBS! Utbildningen vänder sig inte till personal.

  KurstypLärarledd
 •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepiner vid tandbehandling.

  KurstypLärarledd
 •  GPS-larm- Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2023

  Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut ha gått denna utbildning.

  KurstypLärarledd
 •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2023

  En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 23 januari 2023 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 27 mars 2023 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

  Lärarledd

  En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 20 februari 2023 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

  Lärarledd

  En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 4 april 2023 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Handhavandeutbildning för automation Aptio

  Online

  Handhavandeutbildning för automation för nya medarbetare inom klinisk kemi Jönköping

 •  Handledarutbildning - YH-programmet vårdadministration 2023

  Lärarledd

  Tid: 9 mars 2023, kl 09:00 - 16:00 och
  10 mars 2023, kl 09:00 - 15:00

  Plats: Internationella Handelshögskolan, Jönköping, lokal inte bestämd ännu

  Detaljerat program och information om lokal kommer senare 

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  Syftet med utbildningen är att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

  Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren förvärvar kunskap om:

  1. Heteronormativitet och dess konsekvenser
  2. Innebörden i grundläggande begrepp
  3. Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
  4. Verktyg för inkluderande bemötande

  KurstypeLärande
 •  HLR Labmedicin

  Lärarledd

  HLR - labmedicin

  KurstypLärarledd
 •  Hostmaskinsbehandling med mask

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via mask. Kusen innehåller rengöringsrutiner, slemproblematik.

 •  Hostmaskinsbehandling med track

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via mask. Kusen innehåller rengöringsrutiner, slemproblematik.

 •  Human Dynamics grundutbildning Steg 2

  Lärarledd

  Utbildningen Human Dynamics Steg 2 är en fortsättning på Human Dynamics Steg 1. Det är en processinriktad utbildning som:

  • visar på människors olika sätt att fungera
  • förmedlar att våra olikheter är styrkor
  • utvecklar individer, ledare och arbetsgrupper
  • ger förutsättningar för god samverkan med arbetskamrater, medarbetare och patienter/kunder.
 •  Hållbart ledarskap (7,5 hp)

  Lärarledd

  Välkommen till kursen Hållbart ledarskap (7,5 hp) med start tisdagen den 13 september 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Händelseanalys

  Lärarledd

  Ska du börja att utreda händelser? Då är denna utbildning för dig.

  Utbildningen vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård som ska arbeta med att utreda händelser  och allvarliga vårdskador.

   

   

 •  Infektionssjukdomar och vårdhygien 7,5 hp

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 mars, 2023

  Utbildningen omfattar infektionssjukdomars etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling. Kursen avser att öka kunskapen kring hur man hanterar patienter med infektionssjukdomar, smittspridning, vårdrelaterade infektioner, lagar och förordningar relaterade till vårdhygien och multiresistenta bakterier.

  KurstypLärarledd
 •  Inför HALT- mätningen 2022

  Lärarledd

  Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

  Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

  Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

   

  KurstypLärarledd
 •  Inskolning barn med speciella behov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2023

  Kursen riktar sig till: tandsköterskor
  Kursen syftar till att ge en teoretisk kunskapsbas och praktiska tillämpningar för arbetet med bemötande och inskolning av barn och unga med särslida behov.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnesättning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2023

  Välkommen till en halvdagskurs i Intellektuell funktionsnedsättning den 21 mars 2023 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Intern utbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Aktuell statistik, nyheter i LMN och från leverantörerna.

  Målgrupp: Dietister som arbetar inom regionen.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 •  Introduktionskurs i Rehabdans för dig med MS (Multipel Skleros)

  Online

  Kursen ger dig kunskap om sjukdomen Multipel Skleros samt grundläggande information om hur kan du leda dansklass för målgruppen på ett säkert sätt.

 •  introduktionsutbildning

  Lärarledd

   I denna utbildning kommer du som medarbetare i Region Jönköping att få lära dig mer om organisationen.

  KurstypeLärande
 •  introduktionsutbildning BUP

  Online

  Utbildningen syftar till att ge dig som medarbetare bla bla bla.....

 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 december, 2022

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Journal club (digital)

  Lärarledd

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd


  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Bettfysiologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Kursen riktar sig till tandläkare och lämpar sig särskilt till tandläkare under specialiseringstjänstgöring inom alla specialiteter.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Presentationsteknik

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare, i mån av plats får övertandläkare gå

  KurstypLärarledd
 •  JUST Psykologi/psykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2023

  Kursen riktar sig till i första hand till ST-tandläkare. Allmäntandläkare/meriteringstandläkare kan bli antagna i mån av plats.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Reumatologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2022

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Trauma

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  klinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Online

  När du använder kursmaterialet kommer information om din IP-adress, och för att nå full funktionalitet även mailadress, att sparas.

 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 februari, 2023

  .

 •  Komfortrullstol Prio-Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2023

  Genomgång av Prio 3A´s grundläggande inställningar för aktivitet och vila. Målgruppen är förskrivare av komfortrullstolar.

  KurstypLärarledd
 •  Kommunikation i tandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
  Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få med sig konkret informationsteknik och samtalsverktyg att direkt omsätta i patientverksamheten.

  KurstypLärarledd
 •  Kompletterande utbildning i nya vårdprogrammet barn, ungdomar och unga vuxna -Tandhygienister

  Online

  Utbildningen är framtagen i samband med införande av nya vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Den riktar sig till tandhygienister. Utbildningslängd 20 minuter.

  KurstypeLärande
 •  KUP Grupp A VT - 23 T1 Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP"! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp B VT - 23 T1 Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP"! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp HT - 22 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp HT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp HT - 22 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp HT - 22 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 23 T1 Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP"! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  Kvalitetsutbildning 2022 Omgång 1

  Lärarledd

  Kvalitetsutbildningen är i första hand för metodspecialister, metodansvariga och kemister.

  Förmiddagsfika med Kaffe och fralla ingår. Ange specialkost vid anmälan

   

 •  Kvalitetsutbildning 2022 omgång 2

  Lärarledd

  Kvalitetsutbildningen är i första hand för metodspecialister, metodansvariga och kemister.

  Eftermiddagsfika med Kaffe och kaka ingår. Ange specialkost vid anmälan

   

 •  Lumis 100/150

  Online

  Utbildning för personal/anhörig/patient som hanterar ventilator Lumis 100/150

 •  Lustgassedering för tsk och thy

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandsköterskor och tandhygienister
  Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap för att säkert kunna assistera tandläkaren vid odontologiska ingrepp under lustgassedering.

  KurstypLärarledd
 •  Maskutbildning

  Online

  Maskutbildning för personal/anhörig/patient som handhar ventilator

 •  Medicinsk riskpatient i tandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 september, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister och tandläkare
  Kursens syfte är: att kunna ta hand om den multisjuke och multimedicinerade patienten på ett tryggt och säkert sätt, att känna till vanliga biverkningar och medicinska komplikationer som kan uppstå under odontologisk behandling, att känna till medicinska tillstånd som kan manifestera sig i munhålan, att se patienten som helhet och munnen som bara en del av kroppen.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars grundkurs i motiverande samtal med start den 10 januari i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal (MI) med start måndagen den 23 januari 2023 på Hotell Savoy i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 7 mars 2023 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 8 maj 2023 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Mötesplats Lekotek hösten 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 december, 2022

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på Senior alert

  Lärarledd

  Är du nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en omstart? Då är detta webbinariet för dig!

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen för tandsköterskor och tandhygienister

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen, behörighetsgrundande kurs för tandläkare

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Parodontologi för tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
  Är det möjligt att med ett effektivt samarbete mellan tandläkare och tandhygienist få välmotiverade och friska patienter som gör att arbetet blir effektivt och roligt. Vad ska vi ha för krav på oss själva i våra yrkesroller och vad kan vi kräva av våra patienter.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion anhöriga

  Lärarledd

  Dag 1: Fredag 17 mars  -23
  Dag 2: Onsdag 19 april - 23

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion personal

  Lärarledd

  Fredag 17 mars                  kl. 09:30 – 14:30, 2023.
  Onsdag 19 april                  kl. 13:30 – 16:00, 2023.

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet/den vuxne att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning elrullstolar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2023

  Grundutbildning som riktar sig till arbetsterapeuter inför förskrivning av elektriska rullstolar.

  Innehåll: Sortiment av elrullstolar, regelverk samt rutiner och provkörning.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning lyftselar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 februari, 2023

  Produktutbildning av lyftselar utifrån upphandlat sortiment.

  Målgrupp: arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt fysioterapeuter.

  KurstypLärarledd
 •  Projekt kartläggning och förbättra stöd vid sexuellt våld

  Lärarledd

  Vill du och din verksamhet delta i ett utvecklings- och forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och förbättra hjälp, stöd och vård vid sexuellt våld, i Jönköpings län?

 •  Provinlämning IOM 1 och 2

  Online

  Utbildning för ny personal i provinlämningen RJL för in och utmaningsstationerna vid automationen.

 •  PTP-programmet HT 22

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 december, 2022

  PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

  Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

  Anmälan sker alltid via Lärande- och kompetensportalen till varje separat tillfälle.  

  KurstypLärarledd
 •  PTP-programmet VT 23

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 januari, 2023

  PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

  Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

  Anmälan sker alltid via Lärande- och kompetensportalen till varje separat tillfälle.  

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 7 och 9 februari.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 18 och 20 april.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 26 och 28 september.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 14 och 16 november.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 8 och 9 februari.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 19 och 20 april.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 27 och 28 september.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs  15 och 16 november.

  KurstypLärarledd
 •  RIU grupp A VT - 23 T1 Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU"! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp B VT - 23 T1 Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU"! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 22 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 22 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 22 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU"! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 23 T1 Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU"! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU HT-22 Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 februari, 2023

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten-22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

 •  RIU VT-23 T1 Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2023

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU"! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

 •  Rullstolsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2023

  Grundläggande utbildning kring förskrivning av manuella rullstolar.

  Målgrupp: förskrivare av manuell rullstol.

  KurstypLärarledd
 •  Röntgenkurs - intraoralbildtagning och bildtolkning

  Lärarledd

  Denna kurs riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert - Chefsmodulen

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem kapitel med olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Senior alerts grundutbildning med bank-ID

  Online

  Webbutbildningen ger dig en introduktion i Senior alert och den vårdpreventiva processen utifrån riskområdena trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, fall och blåsdysfunktion.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  KurstypeLärande
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 januari, 2023

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2023

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

 •  SimLab

  Lärarledd

  För alla instruktörer, en chans att få komma till Metodikum. Olika teman och fokus, läs vid anmälan! 

 •  Sittanalys för inför val av rullstolsdyna - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 mars, 2023

  Utbildning för arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut som förskriver rullstolsdynor. Utbildningen ger kunskap kring sittanalys och val av rullstolsdynor i det nya sortimentet.

  KurstypLärarledd
 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 11 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  ST-ab 8 utbildningsportal

  Online

  Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

  KurstypeLärande
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2023

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  Strålsäkerhet - PET injektor

  Online

  Kurs i strålsäkerhet gällande PET injektor för personal som hanterar PET radiofarmaka.

 •  Strålsäkerhetsutbildning Strålbehandling

  Online

  Denna kurs är en påbyggnadsdel i strålsäkerhet och ska gås av personal som arbetar på strålbehandlingen.

  Innan man går fördjupningsdelen måste man vara godkänd på kursen "Strålsäkerhet - basutbildning".

  KurstypeLärande
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 1

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 2

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 2 

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 3

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 3

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Svåra samtal – hur kan man göra svåra samtal mindre svåra?

  Lärarledd

  En tredagars kurs i svåra samtal för socialsekreterare med start den 20 februari i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Synergi - grundutbildning för nya ärendesamordnare

  Lärarledd

  Är du ny ärendesamordnare i Synergi så är detta en utbildning där du får lära dig Riktlinjer och roller i systemet, hur du kan hantera olika typer ärenden samt hur du kan ta ut rapporter från Synergi.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 4-6 år

  Lärarledd

  Våren 2023 är det syskonträffar för barn 4-6 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  KurstypLärarledd
 •  Tandvård för sköra och äldre

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: Samtliga tandvårdsyrken
  Kursens syfte är att ge kursdeltagarna kunskap om de nuvarande och framtida utmaningarna inom gerodonti.

  KurstypLärarledd
 •  Teamtandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
  Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa effektiva tandvårdsteam, samt inspirera till att arbeta mer delegerat och låta teamtandvården bli en ”win-win” som gynnar hela kliniken och alla patienter.

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård hösten 2022

  Online

  Utbildningsinsats till sjuksköterska och läkare gällande sköra äldre. Belysa svårigheter utmaningar. Hur man jobbar vidare som team.

 •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 februari, 2023

  En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 28 februari 2023.

  KurstypLärarledd
 •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 mars, 2023

  En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 28 mars 2023.

  KurstypLärarledd
 •  Toaskola

  Lärarledd

  Kursen ges i Jönköping och vänder sig till föräldrar till barn som är aktuella på habiliteringen och har svårigheter att sluta med blöja.

  KurstypLärarledd
 •  Trackvård

  Online

  Grundläggande trakeostomiutbildning för personal som jobbar nära trakeostomi.

 •  TUB, tidig upptäckt och behandling

  Lärarledd

  Syftet med kursen är att tidigt upptäcka en försämring och påbörja en behandling hos patienter som vårdas på sjukhus. Samt förbättra kommunikationen inom teamet runt patienten.

   

 •  Utbildning i rollen som politiker i en miljö- och hälsoskyddsnämnd (eller motsvarande)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 februari, 2023

  Välkommen till en utbildningsdag om rollen och uppdraget som politiker i en myndighetsnämnd den 21 mars 2023 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare

  Lärarledd

  Ett digitalt utvecklingsprogram på fyra halvdagar med start tisdagen den 25 april.

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingspsykologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2023

  En kurs som innehåller valda grundläggande delar inom utvecklingspsykologin för att skapa sammanhang till diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism.

  KurstypLärarledd
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  Vivo 45 LS

  Online

  Utbildning för personal/annhörig/patient som handhar VIVO 45 LS

 •  Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
  Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. 

  KurstypLärarledd
 •  Workshop "använd taxan rätt", tandläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. 

  KurstypLärarledd
 •  Workshop för dig som chef och ledare

  Lärarledd

  Senior alert erbjuder en workshop för dig som chef eller ledare som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

   

   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att växa upp, leva och bo på

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 januari, 2023

  - med inspiration från Skottland och Cincinnati, USA.

  KurstypLärarledd
 •  Överprövning och tolkning av domar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 januari, 2023

  Välkommen till en endagskurs i Överprövning och tolkning av domar tisdagen den 31 januari 2023.

  KurstypLärarledd