Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Avancerad utbildning i Hjärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Aerogen Solo

  Online

  Utbildning till personal/anhörig/patient som använder aerogen solo tillsammans med ventilatorbehandling

 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  ASI - Addiction Severity Index

  Lärarledd

  Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 29 november 2022 Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 29 november 2022

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  6-7 mars 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  12-13 juni 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 september 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 december 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet (kopia)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete

  Lärarledd

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 maj, 2023

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 juni, 2023

  Vill du öka dina kunskaper om att använda resultaten från Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att arbeta i reception

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till: personal som arbetar i reception
  Serien med webinar syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att utvecklas i rollen i receptionen.

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2023

  Vill du lära dig mer om att registrera i kvalitetsregistret Senior alert och öva på teamets samverkan vid riskbedömning? Då är detta webbinariet för dig.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  Att vara ny förälder – en omställning i livet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 april, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 6 veckor – 3 månader och tillhör familjecentralen Väster.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att samtala och reflektera över den stora omställningen som det innebär att få ett barn.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Autism – anhörigutbildning vt 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – grundkurs för föräldrar

  Lärarledd

  Första tillfället är den 10 maj.

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Autismspektrumtillstånd – AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2023

  Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 24 april 2023 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar - Förskrivarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.
  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Bemötande i hotfulla situationer - grundkurs 2 dagar

  Lärarledd

  Välkommen till 2-dagars grundkurs Bemötande i hotfulla situationer.
  Målgrupp: Personal på Psykiatriska kliniken Höglandet.

  KurstypLärarledd
 •  BoS Klinisk fysiologi och Röntgen

  Online

  Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic. Gäller för Klinisk fysiologi och Röntgen

  KurstypeLärande
 •  Catch up, hbtqi-diplomering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 april, 2023

  Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Region Jönköpings län hbtqi-diplomering.

 •  Coach More to Life – samtalscafé

  Lärarledd

  Konceptet har sin utgångspunkt i empowerment, där individen själv får verktyg att förbättra sin livssituation. More to life-samtalscafé (MTL-samtalscafé) utgår från ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för ökat psykiskt välbefinnande och innefattar hälsans fyra dimensioner: fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 

 •  Covid - utbildningsmaterial

  Online

  Material inför arbetet med patienter som drabbats av Covid-19.

  OBS! Ej anmälan till fysisk kurs på Metodikum.

  KurstypeLärande
 •  Covidvaccinering i primärvården

  Online

  En vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med Covid-19 vaccination

  KurstypeLärande
 •  Den lilla protetiken

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att höja kompetensen för allmäntandläkare avseende den lilla protetiken för att utföra bästa möjliga vård utifrån aktuellt kunskapsläge, både utifrån vetenskap och den beprövad erfarenhet.

  KurstypLärarledd
 •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

  Lärarledd

  Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

  KurstypLärarledd
 •  Dialogmöte mellan patientföreningar och politiker

  Lärarledd

  Välkommen till höstens dialogmöte mellan politiker från nämnden Folkhälsa och sjukvård och patientföreningar i länet!

 •  Digitala vårddagen

  Lärarledd

  – insikter och erfarenheter från verkligheten. Hur jobbar vi idag med digitala mottagningar? Vad funkar, vad funkar inte? Hur kommer vi att arbeta i den nära framtiden?

  Välkommen till en dag för och av de som arbetar praktiskt med digital vård! 

 •  DISA-gruppledarutbildning

  Lärarledd

  DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

 •  Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

  Lärarledd

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Produktutbildning Elektrisk rullstol grundkurs, inför självständig utprovning av elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  En förälder blir till

  Lärarledd

  Välkommen att under hösten 2023 och våren 2024 delta i utbildningen En förälder bli till - ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

  Notera - denna omgång är den sista omgången som genomförs!

 •  ESTHER-coachens dag

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 april, 2023

  Vad är viktigt på riktigt?

  Om utbildningen

  En dag för alla ESTHER-coacher att träffas, utvecklas och få ny energi. Vi kommer bl.a att prata om Existentiell hälsa.
   

  Målgrupp

  ESTHER-coacher

   

   

   
  KurstypLärarledd
 •  Etik

  Lärarledd

  Etik - Obligatorisk utbildning som gäller alla på kliniken.

  KurstypLärarledd
 •  Etikföreläsning under lunchen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2023

  Etikrådet hälsar er alla välkomna till lunchföreläsning. Medarbetare som arbetar med specialiserad palliativ vård, SSIH, berättar om sin verksamhet och vilka etiska dilemman som man kan ställas inför. SSIH är en länsövergripande enhet i Region Jönköpings län som vänder sig till  patienter med palliativt vårdbehov oavsett diagnos och ålder. Patienterna vårdas i hemmet, på särskilt boende eller korttidsboende.

   

 •  FAKTA digitala föreläsningar VT2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 maj, 2023

  Föreläsningarna vänder sig till personal på vårdcentralen och under rubriken målgrupp står föreslagen målgrupp för aktuell föreläsning, men övriga är också välkomna att delta efter intresse. Föreläsningarna är ca 20 min långa och avslutas med 10 min frågestund.

 •  FAKTA utbildning för allmänläkare om hudtumörer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Vi bjuder in till två digitala utbildningstillfällen via Zoom

 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Förberedelse förlossning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 mars, 2023

  Träffen riktar sig till dig/er som är i graviditetsvecka 25-35 och tillhör familjecentralen Väster.

  Under träffen kommer ni att få möjlighet att reflektera över olika känslor som är vanliga i samband med förlossning. Hur kan andningen, avspänningen, rösten och tankens kraft hjälpa den födande under värkarna? Hur kan den födandes partner eller stödperson ge bästa möjliga stöd under förlossningen?

  KurstypLärarledd
 •  Förflyttningsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2023

  Aktiviteten riktar sig till fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor.

  KurstypLärarledd
 •  Förflyttningsutbildning nya förskrivare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 maj, 2023

  Teoretisk och praktisk utbildning kring förflyttningstekniker och hjälpmedel inom området. Vänder sig till nya förskrivare; arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 mars, 2023

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel. Lokala rutiner

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 juni, 2023

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Trycksår och trycksårsprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2023

  Hur förebygger och behandlar man trycksår? Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel.

  Målgrupp: sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning för nutritionssjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2023

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor, om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd

  Du som ska förskriva diabetes- eller stomihjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  Första tiden med barnet-amning, anknytning och närhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 april, 2023

  Träffen riktar sig till dig/er som är i graviditetsvecka 30-40 och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen får du som förälder möjlighet att reflektera över betydelsen av lyhördhet till barnet och hur samspel och kroppskontakt berikar barnets behov av värme, närhet och trygghet utöver den näring barnet får. Vi kommer att beröra amning och flaskmatning.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldraskapets glädje och svårigheter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  Den här träffen riktar sig till dig som väntar barn och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster

  Under träffen kommer du/ni tillsammans med andra blivande föräldrar och gruppledare reflektera över vad det innebär att vara förälder och föräldraskapets glädjeämnen och svårigheter.

   

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning om cerebral pares (CP)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 maj, 2023

  Utbildningen riktar sig till föräldrar och anhöriga som har barn med cerebral pares (CP) och som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen. OBS! Utbildningen vänder sig inte till personal.

  KurstypLärarledd
 •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepiner vid tandbehandling.

  KurstypLärarledd
 •  GPS-larm- Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2023

  Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut ha gått denna utbildning.

  KurstypLärarledd
 •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Grundkurs för socialsekreterare inom familjehemsvården

  Lärarledd

  Den här kursen avser att ge en grund i arbetet med familjehemsvård med start 23 maj.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 27 mars 2023 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

  Lärarledd

  En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 4 april 2023 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Handhavandeutbildning för automation Aptio

  Online

  Handhavandeutbildning för automation för nya medarbetare inom klinisk kemi Jönköping

 •  HandiKalender, MyAbilia, MEMOplanner Large - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2023

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen HandiKalendern respektive MEMOplanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  HAP – HaschAvvänjningsProgram och CPU-Cannabisprogram för unga

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i HAP/CPU med start onsdagen den 26 april 2023, på Kommunal utveckling, Vallgatan 8 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  Syftet med utbildningen är att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

  Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren förvärvar kunskap om:

  1. Heteronormativitet och dess konsekvenser
  2. Innebörden i grundläggande begrepp
  3. Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
  4. Verktyg för inkluderande bemötande

  KurstypeLärande
 •  Hjärt- och Lungräddning

  Lärarledd

  Grundutbildning Hjärt- och Lungräddning för sjukvårdspersonal och vänder sig till arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt VA på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Hostmaskinsbehandling med mask

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via mask. Kusen innehåller rengöringsrutiner, slemproblematik.

 •  Hostmaskinsbehandling med track

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via mask. Kusen innehåller rengöringsrutiner, slemproblematik.

 •  Human Dynamics grundutbildning Steg 2

  Lärarledd

  Utbildningen Human Dynamics Steg 2 är en fortsättning på Human Dynamics Steg 1. Det är en processinriktad utbildning som:

  • visar på människors olika sätt att fungera
  • förmedlar att våra olikheter är styrkor
  • utvecklar individer, ledare och arbetsgrupper
  • ger förutsättningar för god samverkan med arbetskamrater, medarbetare och patienter/kunder.
 •  Hygienombud Primärvården - Träffar våren 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 april, 2023

  Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till vårens träffar

  KurstypLärarledd
 •  Infektionssjukdomar och vårdhygien 7,5 hp

  Lärarledd

  Utbildningen omfattar infektionssjukdomars etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling. Kursen avser att öka kunskapen kring hur man hanterar patienter med infektionssjukdomar, smittspridning, vårdrelaterade infektioner, lagar och förordningar relaterade till vårdhygien och multiresistenta bakterier.

  KurstypLärarledd
 •  Inför HALT- mätningen 2022

  Lärarledd

  Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

  Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

  Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

   

  KurstypLärarledd
 •  Inskolning barn med speciella behov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2023

  Kursen riktar sig till: tandsköterskor
  Kursen syftar till att ge en teoretisk kunskapsbas och praktiska tillämpningar för arbetet med bemötande och inskolning av barn och unga med särslida behov.

  KurstypLärarledd
 •  Intern utbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Aktuell statistik, nyheter i LMN och från leverantörerna.

  Målgrupp: Dietister som arbetar inom regionen.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 •  Introduktionskurs i Rehabdans för dig med MS (Multipel Skleros)

  Online

  Kursen ger dig kunskap om sjukdomen Multipel Skleros samt grundläggande information om hur kan du leda dansklass för målgruppen på ett säkert sätt.

 •  introduktionsutbildning

  Lärarledd

   I denna utbildning kommer du som medarbetare i Region Jönköping att få lära dig mer om organisationen.

  KurstypeLärande
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2023

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Journal club (digital)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 september, 2023


  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Bettfysiologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Kursen riktar sig till tandläkare och lämpar sig särskilt till tandläkare under specialiseringstjänstgöring inom alla specialiteter.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Odontologisk radiologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare. Allmäntandläkare och CT-tandläkare är välkomna att anmäla sig i mån av plats.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Ortodonti och parodontologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare i Ortodonti och ST-tandläkare i Parodontologi

  KurstypLärarledd
 •  Killträffar på habiliteringscentrum

  Lärarledd

  Träffarna riktar sig till killar som har en motorisk/fysisk funktionsnedsättning och är mellan 15 och 18 år. Ni kommer få umgås, fika, ha kul och diskutera olika teman. Vi från habiliteringen tar med oss förslag på övningar, aktiviteter och diskussionsteman. Ni i gruppen kommer också få vara delaktiga och bestämma vad ni vill prata om.

  Träffarna sker torsdagarna 20/4, 27/4 och 4/5.

  KurstypLärarledd
 •  klinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Online

  När du använder kursmaterialet kommer information om din IP-adress, och för att nå full funktionalitet även mailadress, att sparas.

 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2023

  .

 •  KlinSim2 - Design för Lärande

  Lärarledd

  Fortsättningskurs på KlinSim 1. Hur använder vi redskapen från KlinSim 1 rent praktiskt? Hur kan vi utveckla vår roll som instruktörer och hur kan vi utveckla varje utbildningstillfälle för att öka lärande och förståelse?

  KurstypLärarledd
 •  Kommunikation i tandvården

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
  Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få med sig konkret informationsteknik och samtalsverktyg att direkt omsätta i patientverksamheten.

  KurstypLärarledd
 •  Kompletterande utbildning i nya vårdprogrammet barn, ungdomar och unga vuxna -Tandhygienister

  Online

  Utbildningen är framtagen i samband med införande av nya vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Den riktar sig till tandhygienister. Utbildningslängd 20 minuter.

  KurstypeLärande
 •  KUP Grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  Kärlek, tydlighet och tålamod

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 2-3 år och tillhör familjecentralen Väster

  Vid det här tillfället ges möjlighet att som förälder reflektera över relationen med barnet. Hur får jag till en nära relation med mitt barn i en tid där vi kämpar med att få ihop vardagens utmaningar? Vi pratar om vad relationen behöver innehålla, hur vi kan vägleda barn på ett positivt sätt samt vikten av återhämtning. Språket och kommunikation är också en viktig del som tas upp som redskap för att skapa en god relation med barnet.

  KurstypLärarledd
 •  Livets alla delar och när det känns svårt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 12-18 månader och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen skapas en medvetenhet om att den här perioden i en familjs liv innebär stora förändringar. Genom medvetenhet och dialog om de förändringar som sker i familjelivet ökar förståelsen för varandra och familjens förutsättningar. Hur vi som föräldrar får livets alla delar att gå ihop.

  KurstypLärarledd
 •  Lumis 100/150

  Online

  Utbildning för personal/anhörig/patient som hanterar ventilator Lumis 100/150

 •  Lustgassedering för tsk och thy

  Lärarledd

  Intresseanmälan!

  Kursen riktar sig till: Tandsköterskor och tandhygienister
  Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap för att säkert kunna assistera tandläkaren vid odontologiska ingrepp under lustgassedering.

  KurstypLärarledd
 •  Maskutbildning

  Online

  Maskutbildning för personal/anhörig/patient som handhar ventilator

 •  Medicinsk riskpatient i tandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 september, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister och tandläkare
  Kursens syfte är: att kunna ta hand om den multisjuke och multimedicinerade patienten på ett tryggt och säkert sätt, att känna till vanliga biverkningar och medicinska komplikationer som kan uppstå under odontologisk behandling, att känna till medicinska tillstånd som kan manifestera sig i munhålan, att se patienten som helhet och munnen som bara en del av kroppen.

  KurstypLärarledd
 •  MHFA - första hjälpen till psykisk hälsa hos ungdomar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 maj, 2023

  Utbildningen vänder sig till skolpersonal, ledare inom idrottsföreningar, personal inom kulturskolan och alla vuxna som möter ungdomar mellan 12-18 år i Jönköpings län.

  Syftet med utbildningen är att skapa trygghet genom bättre självkänsla vid bedömning och bemötande av ungdomar som mår psykiskt dåligt, samt att kunna ge hjälp till en person som visar tecken på begynnande psykisk ohälsa eller som genomgår ett akut psykiskt kristillstånd.

 •  Motiverande samtal – MI (tredagars grund)

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal (MI) med start torsdagen den 23 mars 2023 på Hotell Savoy i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 7 mars 2023 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 8 maj 2023 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Mötesplats Lekotek våren 2023

  Lärarledd

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  Vi träffas fredagar kl. 10:00-12:00, 20/1, 10/2, 3/3, 31/3, 28/4, 12/5, 2/6.

  KurstypLärarledd
 •  Nationella BHV-dagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2023

  KurstypProgram
 •  Navigator ACT, Eksjö

  Lärarledd

  Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 0-21 år.

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 maj, 2023

  Är du nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en omstart? Då är detta webbinariet för dig!

  KurstypLärarledd
 •  Nätverksträff Coach More to life samtalscafé

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 april, 2023

  Vi träffas för att utbyta erfarenheter, framgångar och utmaningar. 

  Förmiddagen kommer att innehålla ett pass med kunskapspåfyllnad utifrån Agenda 2030 - Mål 3: God hälsa och välbefinnande samt mänskliga rättigheter.

  Efter lunch kommer gästföreläsare Cajsa Tengblad som  beskriver sig själv och sitt arbete så här:
  ”När du bokar en föreläsning eller ett samtal med mig, läser någon av de böcker jag skrivit eller lyssnar på min egenkomponerade musik, kommer du att märka att som en röd tråd genom allt löper min passion för varje människas egenvärde, behovet av självomsorg, lusten att dela med mig av de redskap jag skaffat mig under livsresan, öppenheten att möta människor och nyfiket lära mig mer.”

 •  Nätverksträff styrgrupp Hälsocenter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 maj, 2023

  Styrgruppen för Hälsocenter Jönköpings län träffas på Qulturum den 12 maj. 

 •  Panoramaröntgen för tandsköterskor och tandhygienister

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen, behörighetsgrundande kurs för tandläkare

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Parodontologi för tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
  Är det möjligt att med ett effektivt samarbete mellan tandläkare och tandhygienist få välmotiverade och friska patienter som gör att arbetet blir effektivt och roligt. Vad ska vi ha för krav på oss själva i våra yrkesroller och vad kan vi kräva av våra patienter.

  KurstypLärarledd
 •  Projekt kartläggning och förbättra stöd vid sexuellt våld

  Lärarledd

  Vill du och din verksamhet delta i ett utvecklings- och forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och förbättra hjälp, stöd och vård vid sexuellt våld, i Jönköpings län?

 •  Provinlämning IOM 1 och 2

  Online

  Utbildning för ny personal i provinlämningen RJL för in och utmaningsstationerna vid automationen.

 •  PTP-programmet VT 23

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

  Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

  Anmälan sker alltid via Lärande- och kompetensportalen till varje separat tillfälle.  

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Rehabiliteringsplan - Varför? Hur? Till vem?

  Online

  Rehabiliteringsplan – Vad? Varför? Vem? Hur?
  Denna kurs ger dig svar på dessa och många fler frågor om Rehabiliteringsplan.

 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 17 och 20 april.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 26 och 28 september.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 14 och 16 november.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 19 och 20 april.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 27 och 28 september.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs  15 och 16 november.

  KurstypLärarledd
 •  RIU HT-22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten-22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

 •  Rullstolsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2023

  Grundläggande utbildning kring förskrivning av manuella rullstolar.

  Målgrupp: förskrivare av manuell rullstol.

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert - Chefsmodulen

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem kapitel med olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Senior alerts grundutbildning med bank-ID

  Online

  Webbutbildningen ger dig en introduktion i Senior alert och den vårdpreventiva processen utifrån riskområdena trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, fall och blåsdysfunktion.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  KurstypeLärande
 •  S-HLR Sepsis + Scenario

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2023

  Utbildning för läkare och avdelningspersonal.

 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2023

  Välkommen till instruktörskursen i S-HLR vuxen.

  Detta skall vara godkänt av din chef.

 •  Sittanalys inför val av rullstolsdyna - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 april, 2023

  Utbildning för arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut som förskriver rullstolsdynor. Utbildningen ger kunskap kring sittanalys och val av rullstolsdynor i det nya sortimentet.

  KurstypLärarledd
 •  Skapa bildstöd och samtalskartor Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Tillsammans går vi igenom grunderna i att skapa kommunikationskartor och anpassa bildstöd.
  Ta med dator till workshopen!!

  KurstypLärarledd
 •  Sommarfest för etikombud 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2023

  Välkommen till sommarfest 2023 för den årliga nätverksträffen i Region Jönköpings län

 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 11 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  ST-ab 8 utbildningsportal

  Online

  Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

  KurstypeLärande
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2023

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  Strama – Vårens Stramaträff

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2023

  Välkommen på vårens stramaträff!

  KurstypLärarledd
 •  Strålsäkerhet - basutbildning

  Online

  Denna kurs är en basutbildning i strålsäkerhet för all personal som jobbar på verksamheter där det förekommer joniserande strålning.

  Basutbildningen omfattar tre inlärningsmoduler:
  1. Regelverk och lokala regler
  2. Strålningsbiologi
  3. Grundläggande strålskyddsprinciper

  Basutbildningen står även som ett förkunskapskrav för alla andra utbildningspaket i strålsäkerhet som finns för respektive verksamhet.

  KurstypeLärande
 •  Strålsäkerhet - PET injektor

  Online

  Kurs i strålsäkerhet gällande PET injektor för personal som hanterar PET radiofarmaka.

 •  Strålsäkerhetsutbildning Strålbehandling

  Online

  Denna kurs är en påbyggnadsdel i strålsäkerhet och ska gås av personal som arbetar på strålbehandlingen.

  Innan man går fördjupningsdelen måste man vara godkänd på kursen "Strålsäkerhet - basutbildning".

  KurstypeLärande
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 1

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 2

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 2 

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 3

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 3

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Svåra samtal – hur kan man göra svåra samtal mindre svåra?

  Lärarledd

  En tredagars kurs i svåra samtal för socialsekreterare med start den 20 februari i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 4-6 år

  Lärarledd

  Våren 2023 är det syskonträffar för barn 4-6 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 6/3 2023.

  Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn.

  KurstypeLärande
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - personal

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 6/3 2023.

  Personal till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal, som har insatser via habiliteringscentrum. 

  KurstypeLärande
 •  TAKK grundkurs, anhörig, Eksjö

  Lärarledd

  Första tillfället är den 19 april

  Kursen riktar sig till anhöriga till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med habiliteringscentrum och som har behov av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). 

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs, personal, Eksjö

  Lärarledd

  Första tillfället är den 19 april

  Kursen riktar sig till personal till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med habiliteringscentrum och som har behov av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Max 3 personal från varje verksamhet. 

  KurstypLärarledd
 •  TD Snap- workshop Jönköping

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som som använder TD Snap som kommunikationshjälpmedel, samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

  KurstypLärarledd
 •  Teamtandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
  Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa effektiva tandvårdsteam, samt inspirera till att arbeta mer delegerat och låta teamtandvården bli en ”win-win” som gynnar hela kliniken och alla patienter.

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region! Våren 2023

  Lärarledd

  Välkommen att anmäla ett team av läkare, sjuksköterska och undersköterska denna teamutbildning inom palliativ vård  för hemsjukvår inom särskilt boende eller ordinärt boende.

  Verksamhetschef på vårdcentral och chef för HS samråder inför att utse och anmäla ett team till denna utbildningAnmäl dig endast till en av webbinarieomgångarna. Antingen till kursstart v 16 eller till kurstart v 20. Försäkra dig om att ditt team anmäler sig till samma omgång!

  • Digital och kostnadsfri utbildning.
  • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 
  KurstypLärarledd
 •  Teckenspråkskurs

  Lärarledd

  Hörselhabiliteringen inbjuder personal som är i behov av teckenspråk i sitt arbete. Utbildningen sker 14-15 augusti.

  KurstypLärarledd
 •  Toaskola

  Lärarledd

  Kursen ges i Jönköping och vänder sig till föräldrar till barn som är aktuella på habiliteringen och har svårigheter att sluta med blöja.

  KurstypLärarledd
 •  Trakeostomivård

  Online

  Grundläggande trakeostomiutbildning för personal som jobbar nära trakeostomi.

 •  TUB (tidig upptäckt och behandling) Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Syftet med kursen är att tidigt upptäcka en försämring och påbörja en behandling hos patienter som vårdas på sjukhus. Samt förbättra kommunikationen inom teamet runt patienten.

   

 •  Utbildning för nya barnrättsombud 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2023

  Denna utbildning riktar sig främst till barnrättsombud och chefer som inte deltagit i utbildningen tidigare. Även du som deltagit för många år sedan och vill friska upp dina kunskaper är välkommen. 

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning Red Robin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2023

  Utbildning i Red Robin för medicinska rådgivare inom Vårdcentralerna Bra Liv.

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingsdag fokusgrupp Kompetens- och referensgrupper

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 april, 2023

  Att arbeta tillsammans är framgång…
  …och hur vill vi arbeta tillsammans inom Vårdcentralerna Bra Liv.

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare

  Lärarledd

  Ett digitalt utvecklingsprogram på fyra halvdagar med start tisdagen den 25 april.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, infektioner och alkohol

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 7-12 månader  och tillhör familjecentralen Väster

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera kring alkohol, vilket plats alkoholen har i ditt liv samt om och i så fall hur alkoholen påverkar barnet och familjen.

  Det ges även tillfälle att diskutera hur infektioner påverkar vardagen, hur man kan förhålla sig till de vanligaste infektionerna och när det finns behov att söka vård.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, mat och sömn

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-6 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera och få en ökad förståelse kring barn och mat samt betydelsen av föräldrars samspel med barnet i matsituationen. Träffen ska även ge föräldrarna tillfälle att reflektera och utbyta erfarenheter under småbarnsåren med fokus på både barnets och föräldrars sömn.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, samspel och lek

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-5 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att, tillsammans med andra föräldrar, fundera och utbyta erfarenheter kring tiden med barnet och betydelsen av närvaro, samspel och lek.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, språkutveckling och skärmanvändning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 8-12 månader och tillhör familjecentralen Väster

  Under träffen uppmuntras du som förälder att aktivt delta i barnets språkutveckling. I samtal med andra föräldrar och med gruppledare pratar vi om läsningens betydelse och hur man kan läsa med små barn. Vi inspirerar till olika sätt att lyssna och betonar vikten av att kommunicera och prata med barnet.

  KurstypLärarledd
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  WidgitGo - workshop Jönköping

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som fått WidgitGo förskrivet som kommunikationshjälpmedel samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

  KurstypLärarledd
 •  Vivo 45 LS

  Online

  Utbildning för personal/annhörig/patient som handhar VIVO 45 LS

 •  Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
  Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. 

  KurstypLärarledd
 •  Workshop "använd taxan rätt", tandläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. 

  KurstypLärarledd
 •  Workshop för dig som chef och ledare

  Lärarledd

  Senior alert erbjuder en workshop för dig som chef eller ledare som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

   

   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att åldras på

  Lärarledd

  BAKGRUND
  På uppdrag att Strategigrupp äldre startas nu ett länsgemensamt utvecklingsarbete som utgår från lokala behov, möjligheter och utmaningar, Bästa platsen att åldras på.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till studiecirkeln: ”Att vara ung vuxen”

  Lärarledd

  Habiliteringen i Jönköping vill ge dig chansen att vara med i en studiecirkel kring att vara ung-vuxen. Studiecirkeln är för personer mellan 18 och 25 år med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

  Vi träffas vid 5 tillfällen under april och maj. Vi kommer prata om sånt som är bra att veta när man är vuxen. Varje träff har ett eget tema och det är viktigt att du kan vara med vid alla tillfällen.

  KurstypLärarledd
 •  Återfallsprevention - ÅP

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars kurs i Återfallsprevention med start tisdagen den 3 maj 2023.

  Återfallsprevention utifrån KBT är en strukturerad och manualbaserad metod som rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid problem med alkohol och narkotika.

  KurstypLärarledd