Kurskatalog


  
 

 •  Arbete på väg 1.1-1.3

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2024

  En kurs i Arbete på väg, (APV), nivå 1.1 – 1.3 (gamla nivå 1-2) torsdag den 8 Februari  2024 på Hotel Savoy i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Arbete på väg 2.2

  Lärarledd

  Välkommen till en tvådagarskurs i Arbete på väg nivå 2.2 (gamla nivå 3) den 6-7 mars på Hotel Savoy i Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  ASI - Addiction severity index

  Lärarledd

  Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start onsdagen den 18 oktober 2023 i Jönköping

  KurstypProgram
 •  Diplomerad Upphandlare

  Lärarledd

  Diplomerad upphandlare

  Välkommen till en niodagarskurs, Diplomerad upphandlare med start Måndagen den 11 december 2023 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Ett självständigt liv - ESL Grund

  Lärarledd

  Fyra heldagars utbildning i ESL grund med start tisdagen den 27 februari 2024

  KurstypLärarledd
 •  Hållbart Ledarskap 7,5 hp

  Lärarledd

  Kursen pågår mellan den 20 september 2023 och avslutas med internat den 22-23 februari 2024 och har studietakten kvartsfart, vilket motsvarar en arbetsinsats på cirka 10 timmar/vecka.

  Kursen arrangeras av Kommunal utveckling-kurs och konferens, Region Jönköpings län, i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

  KurstypLärarledd
 •  Hälsosamma levnadsvanor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2024

  Välkommen till utbildning i Hälsosamma levnadsvanor onsdagen den 7 februari i Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 • KurstypLärarledd
 •  Leda upphandlingsprojekt effektivt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 mars, 2024

  Välkommen till  utbildning i att "Leda upphandlingsprojekt effekivt" Måndag den 11 mars. 

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad för läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2024

  En halvdags repetition och påfyllnad för dig som är läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker. Kursen äger rum onsdagen 7 februari 13.00-16:00

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad för läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 februari, 2024

  En halvdags repetition och påfyllnad för dig som är läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker. Kursen äger rum onsdagen den 21 februari 13.00-16:00

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start torsdagen den 29 februari 2024 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 9 april 2024 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start onsdagen den 24 april 2024 på Kulturhuset Spira i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 19 mars 2024!

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 16 april 2024 på Savoy Hotel!

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund. Riktad till dig som ska gå utbildning i riktade hälsosamtal

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 16 januari 2024 på Kulturhuset Spira i Jönköping. Kursen riktar sig i första hand till de som ska gå utbildning i riktade hälsosamtal.

  KurstypLärarledd
 •  Nämndadministration för kommun

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Välkommen på utbildning i nämndadministration för kommun onsdagen den 6 mars på Elite i Jönköping

  Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som följer utifrån detta. Därför har vi designat denna heltäckande utbildning för dig!

  KurstypLärarledd
 •  Projektplanering och resultatuppföljning av projekt och verksamheter enligt LFA-metoden

  Lärarledd

  Vill du lära dig mer om projektplanering och resultatuppföljning enligt LFA-metoden? Den 4-5 december 2023 kommer Kari Örtengren, en av Sveriges mest erfarna expert på mål- och resultatstyrning, till Jönköping för att hålla i en två dagars utbildning på Stora hotellet. Vi kommer att arbeta i grupper med den konkreta projekt så gärna flera från samma projekt/organisation!

  KurstypLärarledd
 •  Rättshaveristiskt beteende

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2024

  Välkommen till en föreläsning hur vi bemöter personer med ett rättshaveristiskt beteende fredagen den 12 apil 2024 på Elite i Jönköping!

  Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats och hos myndighet, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter.

  KurstypLärarledd