Kurskatalog


  
 

 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Jönköping

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är 2024-03-05

  Aktiviteten riktar sig till: Vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (1-7år) med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – anhörigutbildning vt 2024

  Lärarledd

  Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  Kursen sker 20 maj, 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – föräldrautbildning

  Lärarledd

  Första tillfället är den 2 maj.

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Mötesplats Lekotek våren 2024

  Lärarledd

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  Vi träffas fredagar kl. 10:00-12:00, 19/1, 2/2, 1/3, 15/3, 12/4, 26/4, 24/5

  KurstypLärarledd
 •  STRATEGI

  Lärarledd

  ADHD – grundkurs för vårdnadshavare, till barn 4-12 år som tillhör habiliteringens målgrupp. Observera att barnet måste ha en fastställd ADHD-diagnos.

  Kursen omfattar fem tillfällen hösten 2024, första tillfället är 11 september.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 10-13 år Jönköping

  Lärarledd

  Våren 2024 är det syskonträffar för barn 10 - 13 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  Fem tillfällen 28/2 - 24/4

  KurstypLärarledd
 •  TAKK digital grundkurs vt 24 - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är 2024-03-18.

  Kursen vänder sig till vårdnadshavare och anhöriga till barn, ungdomar och vuxna i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att använda språktolk på grund av tekniska svårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK digital grundkurs vt 24 - personal

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är 2024-03-18.

  Kursen vänder sig till personal till barn, ungdomar eller vuxna med behov av TAKK och som har insatser via habiliteringscentrum. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att använda språktolk på grund av tekniska svårigheter.

  KurstypLärarledd