Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Autism – anhörigutbildning vt 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – grundkurs för föräldrar

  Lärarledd

  Första tillfället är den 10 maj.

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning om cerebral pares (CP)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 maj, 2023

  Utbildningen riktar sig till föräldrar och anhöriga som har barn med cerebral pares (CP) och som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen. OBS! Utbildningen vänder sig inte till personal.

  KurstypLärarledd
 •  Killträffar på habiliteringscentrum

  Lärarledd

  Träffarna riktar sig till killar som har en motorisk/fysisk funktionsnedsättning och är mellan 15 och 18 år. Ni kommer få umgås, fika, ha kul och diskutera olika teman. Vi från habiliteringen tar med oss förslag på övningar, aktiviteter och diskussionsteman. Ni i gruppen kommer också få vara delaktiga och bestämma vad ni vill prata om.

  Träffarna sker torsdagarna 20/4, 27/4 och 4/5.

  KurstypLärarledd
 •  Mötesplats Lekotek våren 2023

  Lärarledd

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  Vi träffas fredagar kl. 10:00-12:00, 20/1, 10/2, 3/3, 31/3, 28/4, 12/5, 2/6.

  KurstypLärarledd
 •  Navigator ACT, Eksjö

  Lärarledd

  Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 0-21 år.

  KurstypLärarledd
 •  Skapa bildstöd och samtalskartor Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Tillsammans går vi igenom grunderna i att skapa kommunikationskartor och anpassa bildstöd.
  Ta med dator till workshopen!!

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 4-6 år

  Lärarledd

  Våren 2023 är det syskonträffar för barn 4-6 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 6/3 2023.

  Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn.

  KurstypeLärande
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - personal

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 6/3 2023.

  Personal till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal, som har insatser via habiliteringscentrum. 

  KurstypeLärande
 •  TAKK grundkurs, anhörig, Eksjö

  Lärarledd

  Första tillfället är den 19 april

  Kursen riktar sig till anhöriga till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med habiliteringscentrum och som har behov av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). 

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs, personal, Eksjö

  Lärarledd

  Första tillfället är den 19 april

  Kursen riktar sig till personal till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med habiliteringscentrum och som har behov av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Max 3 personal från varje verksamhet. 

  KurstypLärarledd
 •  TD Snap- workshop Jönköping

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som som använder TD Snap som kommunikationshjälpmedel, samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

  KurstypLärarledd
 •  Teckenspråkskurs

  Lärarledd

  Hörselhabiliteringen inbjuder personal som är i behov av teckenspråk i sitt arbete. Utbildningen sker 14-15 augusti.

  KurstypLärarledd
 •  Toaskola

  Lärarledd

  Kursen ges i Jönköping och vänder sig till föräldrar till barn som är aktuella på habiliteringen och har svårigheter att sluta med blöja.

  KurstypLärarledd
 •  WidgitGo - workshop Jönköping

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som fått WidgitGo förskrivet som kommunikationshjälpmedel samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till studiecirkeln: ”Att vara ung vuxen”

  Lärarledd

  Habiliteringen i Jönköping vill ge dig chansen att vara med i en studiecirkel kring att vara ung-vuxen. Studiecirkeln är för personer mellan 18 och 25 år med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

  Vi träffas vid 5 tillfällen under april och maj. Vi kommer prata om sånt som är bra att veta när man är vuxen. Varje träff har ett eget tema och det är viktigt att du kan vara med vid alla tillfällen.

  KurstypLärarledd