Kurskatalog


  
 

 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Eksjö

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är den 26 september

  Aternativ och kompletterande kommunikation riktar sig till vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (0-7 år) med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Jönköping

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är 2024-10-15

  Aktiviteten riktar sig till: Vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (1-7år) med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Värnamo

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är den 18 september 2024.

  Aternativ och kompletterande kommunikation: Aktiviteten riktar sig till vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (0-7år) med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda. 

  KurstypLärarledd
 •  Autism – anhörigutbildning ht 2024

  Lärarledd

  Mor- och farföräldrar och andra nära släktingar (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  Kursen sker 21 oktober, 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – föräldrautbildning ht 2024

  Lärarledd

  Första tillfället är den 4 november.

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Epilepsi - föräldrautbildning bas ht 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 september, 2024

  Utbildningen vänder sig till föräldrar med barn med diagnosen epilepsi och är en basutbildning som återkommer ungefär vart tredje år.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning - föräldrautbildning bas ht 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2024

  Barn- och ungdomshabiliteringen inbjuder er som är föräldrar/närstående till barn och ungdomar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Vi vänder oss i första hand till er vars barn nyligen fått diagnosen.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktionsprogram för nyanställda på Habiliteringscentrum ht 24

  Lärarledd

  Introduktion för nya medarbetare på habiliteringscentrum sker 4 och 16 september 2024. Du deltar vid bägge tillfällen.

  KurstypLärarledd
 •  Mötesplats Lekotek hösten 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 augusti, 2024

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  Vi träffas fredagar kl. 10:00-12:00, 23/8, 20/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 och 20/12

  KurstypLärarledd
 •  Navigator ACT, Eksjö

  Lärarledd

  Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 0 - 21 år. Syftet är att främja bättre mående och minska stress i föräldraskapet.

  Första tillfället av fem, är den 4 september, du ska delta vid samtliga.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion anhöriga hösten 2024

  Lärarledd

  Första tillfället: 23 september 2024

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion personal hösten 2024

  Lärarledd

  Första tillfället: 23 september 2024

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  Seriesamtal och sociala berättelser – utbildning för anhöriga

  Lärarledd

  Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

  En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn och ungdomar med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

  Kursen ges vid två halvdagar 3/9 och 17/9.

  KurstypLärarledd
 •  Seriesamtal och sociala berättelser – utbildning för personal

  Lärarledd

  Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

  En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn och ungdomar med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

  Kursen ges vid två halvdagar 3/9 och 17/9.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR grundutbildning Vuxen, hab Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 augusti, 2024

  Utbildning i hjärt-lungräddning för personal vid habiliteringscentrum i Eksjö. 

  KurstypLärarledd
 •  STRATEGI

  Lärarledd

  ADHD – grundkurs för vårdnadshavare, till barn 4-12 år som tillhör habiliteringens målgrupp. Observera att barnet måste ha en fastställd ADHD-diagnos.

  Kursen omfattar fem tillfällen hösten 2024, första tillfället är 11 september.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för syskon 4-6 år

  Lärarledd

  Hösten 2024 är det syskonträffar för barn 4-6 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  KurstypLärarledd