KUP - Höstgrupp 2020 Jönköping

lok.rjl.se

KUP! (kompetenutvecklingsprogram för undersköterskor och skötare) Vad är viktigt för dig och för att du ska må bra och trivas på din arbetsplats? Vad inspirerar och engagerar dig? Vad behöver du för att känna dig trygg och säker i din yrkesroll? Som undersköterska och skötare spelar du en otrolig viktig roll inom vård och rehabilitering och för oss är det är av stor vikt att du känner dig behövd, viktig och kompetent i din yrkesroll. Som en del i förbättringsarbetet i vården har vi därför tagit fram ett Kompetensutvecklings Program för undersköterskor och Skötare. Programmet innebär 8 heldagar med fördjupning inom olika kompetensområden för att öka din trygghet i din yrkesprofession. Innehållet i programmet är baserat på de patientsäkerhetsområden som SKL har identifierat, Vårdhandbokens riktlinjer samt Region Jönköpings läns strategiska utvecklingsområde patientsäkerhet Säker vård - alla gånger samt genom intervjuer med enhetschefer och undersköterskor. Dagarna är även fantastiska tillfällen att träffa andra undersköterskor och skötare, med olika erfarenheter, för att utbyta tankar, idéer och reflektioner i arbetet. Våra instruktörer arbetar alla kliniskt inom olika områden och har specialistkunskaper som de på ett engagerat, spännande och förtroendefullt sätt vill dela med sig till dig. De är nyfikna och sätter fokus på det som är relevant och viktigt för att det ska fungera så bra som möjligt för dig i din vardag och i din verksamhet. Vi ser fram emot att träffa er - Välkomna till KUP! Fika och lunch ingår vid samtliga tillfällen! (kom ihåg att anmäla eventuella allergier!) Anmälan sker via Lärandekalendern en gång för samtliga tillfällen (Anmälan till första tillfället innebär en anmälan till hela programmet). Länk till Schema och datum: http://plus.rjl.se/info_files/infosida45060/KUP_HT2020JKPG.pdf Kursledare: Verksamhetsinstruktörer från Regionens alla hörn