Motiverande samtal - Fördjupningsdag

Välkommen till en fördjupningsdag i Motiverande samtal (MI) tisdagen den 1 oktober 2024 på Elite i  Jönköping.

Motiverande samtal (MI) är ett evidensbaserat, personcentrerat sätt att prata med människor om förändring och personlig utveckling för att stärka personens egen inneboende motivation och engagemang för förändring

MI- Fördjupningsdag

Fördjupningsdagen syftar till att öka deltagarnas förståelse för och kompetens i att mer flexibelt och med ökad trygghet kunna använda MI i vardagsarbetet.
Deltagarna ska efter utbildningsdagen på ett mer medvetet sätt kunna arbeta med att framkalla motivation och använda MI strategiskt i olika sekvenser i arbetet.

Programinnehåll

  • Förhållningssätt i MI och modeller för motivation
  • Aktivt lyssnande- bekräftelser, frågor, reflektioner och sammanfattningar
  • Kommunikationsstilarna i MI- följa, vägleda och styra
  • Anpassa samtalet utifrån beredskap till förändring- inte redo–osäker–redo
  • Framkalla och förstärka motivation
  • Möta och hantera ambivalens
  • Förebygga motstånd och hantera motståndsyttranden

Intyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Utbildare

Dick Ullerteg- Dick är handledare, folkhälsovetare och leg. sjuksköterska.
Dick är MINT-certifierad MI-tränare och Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och har lång erfarenhet av att utbilda i MI i varierade sammanhang.

Tid och plats

Tisdag den 1 oktober 2024, kl. 09.00 – 16.30

Utbildningen genomförs på Elite Stora Hotelle i Jönköping.

Dagen startar med frukostfika kl 08:30. Kursstart är kl 09:00

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har genomfört minst en grundutbildning i MI

Avgift

Avgiften är 1 900 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch . Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 30 augusti 2024 . Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela utbildningen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse direkt vid anmälan samt cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Du får automatiskt en bekräftelse vid anmälan till den e-postadress du angett i anmälan. Tänk på att ange rätt e-postadress.

Vi tar inte emot några avanmälningar, men du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Information

För praktisk information kontakta Ulrika Pohl på e-post ulrika.pohl@rjl.se eller telefon 072-519 45 02

Har du har frågor gällande kursens innehåll, kontakta Dick Ullerteg på e-post, dick.ullerteg@telia.com.

 
Tillfällen

   
   

Titel: Motiverande samtal - Fördjupningsdag
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-01 09:00
2024-10-01 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-08-30
Status: Fullbokad