Call-in Ruben för HR

Tillfälle för att diskutera robotiseringen av anställningsprocessen. T ex vad som känns svårt med underlagen från Rekryteringsportalen, kända orsaker till att mail skickas åter till HR från roboten, ökad förståelse för hela rutinen det vill säga processen mer än ett anställningsavtal.

Längd: 1 h