Webbinarium - Har ni beredskap för NIS 2 och CER-direktiven?

Webbinarium - Har ni beredskap för NIS 2 och CER-direktiven?

Välkommen till detta kostnadsfria webbinarium tisdagen den 24 september 2024 som anordnas av Kommunal utveckling i samarbete med MSB -  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Syfte

NIS2 och CER-direktiven innebär att ett stort antal aktörer kommer att behöva vidta åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft och säkerhet när det gäller nätverk och informationssystem samt kontinuitetshantering. Hur kan man förbereda sig redan nu för att vara beredd när direktiven börjar gälla i oktober 2024?

Målgrupp

Kommundirektörer, förvaltningschefer, D-strateger/IT-strateger, IT-chefer, verksamhetschefer, verksamhetsansvariga, utvecklingsledare dvs. alla som berörs av lagstiftningen, chefer i ledande befattning och nyckelfunktioner med verksamhetsövergripande funktion.

Kursinnehåll

Under webbinariet presenteras vad de nya direktiven innebär för de som berörs, vilka som berörs, vad som inte är helt utrett ännu och hur MSB kan stötta organisationer i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. du kommer att få en översiktlig bild av NIS 2 och CER-direktiven och hur organisationer behöver förbereda sig redan nu, även om regeringens utredning om hur direktiven ska genomföras i Sverige ännu inte redovisats.

 I slutet av sändningen har deltagarna möjlighet att ställa frågor.

Föreläsare

Martin Snygg, handläggare enheten för strategi och samordning, MSB. 

Plats och tid

Kursen genomförs digitalt via Pexip-länk , tisdagen den  24 sep 2024 kl.10:00-11:30
Pexip-länken skickas ut dagen efter sista dag för anmälan och till den e-postadress du angett vid anmälan. Var noga med att ange rätt mejladress.

Kursavgift

AVGIFTSFRITT

Anmälan

Sista anmälningsdag är tisdagen den 17 september 2024 .
Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum har passerat.  Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

För att anmäla dig till en kurs behöver du ha ett konto som kopplar till ditt Bankid. Du skapar ett konto via länken Extern användare i Region Jönköpings läns Lärande- och kompetensportal (Lok). Om du skapade ett konto i Lok före 30 juni 2021 behöver du gör en ny kontoregistrering för att komplettera dina uppgifter med personnummer. Observera att det kan ta upp till 24 timmar innan dina uppgifter har registrerats och din inloggning börjar att fungera.

Har du frågor?

Vid praktiska frågor om anmälning etc. kontakta: Ulrika Pohl- Utbildningssamordnare Kommunal Utveckling e-post: ulrika.pohl@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: Webbinarium - Har ni beredskap för NIS 2 och CER-
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-24 10:00
2024-09-24 11:30
Ort: Jönköping
Plats: Digitalt via PEXIP
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 224
Sista anmälningsdag: 2024-09-17