COPE- Kursledarutbildning , Grund för föräldrar till barn 3-12 år

Välkommen till en tre dagars COPE-kursledarutbildning, Grundkurs, för föräldrar till barn i åldern 3-12 år, med start tisdagen den 17 september på Elite Hotel i Jönköping.

 

Vad är Cope?

COPE- programmet har utarbetats av professor Charles Cunningham vid McMaster’s Children’s Hospital i Hamilton, Ontario. 

COPE har funnits i Sverige sen 2000 och förvaltas av Barn och ungdomspsykiatrin Skåne, Region Skåne.

Genom att erbjuda programmet generellt via exempelvis förskola, BVC, elevvård/skolhälsovård kan man stärka skyddsfaktorer för barn och föräldrar.
COPE erbjuds som föräldraskapsstöd i en tredjedel av landets kommuner och i regioner inom t.ex. habilitering, BUP och NP-team.

COPE kan med fördel erbjudas till alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera vardagsproblem men utarbetades ursprungligen för föräldrar till barn med utagerande beteende.

Kursledarutbildning

Nu har Kommunal utveckling  i samarbete med Svenska Cope  nöjet att erbjuda kursledarutbildning inom  COPE Grundkurs, för föräldrar till barn i åldern 3-12 år på Elite Hotel  i Jönköping

Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska bli Cope- kursledare och  kunna anordna föräldraskapsstödsgrupper i enlighet med COPE Programmet. 

Utbildningens innehåll

  • COPE-program och utbildningsmaterial
  • Bakgrund, upplägg och målsättning
  • Forskning
  • Metodik och pedagogik
  • Utbildning i och praktisk träning på de moment som ingår i varje kurstillfälle

Material

Manual kommer att tilldelas deltagarna på utbildningens,första dag. 

Efter utbildningen får COPE-kursledare regelbundet nyhetsbrev, möjlighet att utan ytterligare kostnad certifiera sig samt får tillgång till det utbud av utbildningar och konferenser som centret arrangerar.

Utbildare

Annica Hanander- Svenska COPE

Tid och Plats

Tisdag den 17 september  2024 kl. 08.30 – 16.00

Onsdag den 18 september 2024 kl. 08.30 – 16.00

Torsdag den  19 september 2024 kl. 08.30 – 15.00

Samtliga tre tillfällen genomförs på Elite Hotel i Jönköping

Observera att dagarna startar med fika kl. 08.30 och kursstart är kl. 09.00

Målgrupp

Pedagoger inom förskola/skola, socialarbetare, psykologer, sjuksköterskor m fl.

Avgift

Avgiften är 6 685 kr(exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch, samtliga tre dagar. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut. Avgiften är beräknad på 20 deltagare, vid färre deltagare kommer priset att höjas vid fler kommer priset att sänkas.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 16 aug 2024. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse när du anmäler dig till den e-postadressen du angett i anmälan samt ytterligare en bekräftelse  före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Vi tar inte emot några avanmälningar, men du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Dokumentation i pappersform i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer att mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

 

Information

För mer information, kontakta Ulrika Pohl på telefon 072-519 45 02 eller e-post ulrika.pohl@rjl.se

 

 
Tillfällen

   
   

Titel: COPE- Kursledarutbildning , Grund Barn 3-12 år 1/3
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-17 09:00
2024-09-17 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2024-08-16
Titel: COPE- Kursledarutbildning , Grund Barn 3-12 2/3
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-18 09:00
2024-09-18 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2024-08-16
Titel: COPE- Kursledarutbildning , Grund Barn 3-12 3/3
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-19 09:00
2024-09-19 15:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2024-08-16