Hur får man ihop schemat? - Schemaläggningens strategiska betydelse

Vill du få tips och metoder om hur du får till det mest optimala schemat i din verksamhet?

Välkommen till utbildningen "Hur får man ihop schemat?- Schemaläggningens strategiska betydelse" på Elite Hotel i Jönköping tisdagen den 11 december 2024.

Att få ihop verksamhetens och medarbetarnas behov vid schemaläggning är en besvärlig, men inte omöjlig, utmaning.

Kundernas och medarbetarnas behov och krav speglar det optimala schemat.

Utbildningens fokus ligger på att planera, bemanna och schemalägga den verksamhet du ansvar för och att resultatet blir så funktionellt som möjligt.

Utbildningen visar på olika metoder för och erfarenheter kring praktisk schemaläggning.

Utbildningen bygger på ett antal övningar som görs i grupp och vi går igenom planeringsprocessen, från långsiktig bemanningsplanering till schema. Frågor som diskuteras är hur lyckas med en schemaförändring, chefens roll och koppling mellan planering och styrning och övriga ledningsprocesser.

Utbildningen kombinerar teoretiska delar med praktiska övningar i syfte att åstadkomma en djupare förståelse och kunskaper som kan omsättas i praktiken.

Det övergripande syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för schemaläggning och bemanningsplanering för en mätbar nettoeffekt avseende kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.

Programinnehåll

Ur innehållet:

 • Utmaningar med bemanningsplanering och schemaläggning
 • Den matematiska komplexiteten
 • Målkonflikten
 • Schemats strategiska betydelse
 • Teoretisk bakgrund: schemaläggning som en del av en ledningsprocess
 • Hur ser processen ut?
 • Hur hänger schemat ihop med produktionsplanen?
 • Vikten av ett aktivt arbete med både strukturen och kulturen.
 • Mål utifrån olika perspektiv:
  • kvalitet, kontinuitet, och flexibilitet
  • produktion, effektivitet, och utjämning
  • arbetsmiljö, återhämtning, lagar & avtal, och kompetensutveckling
  • attraktivitet och rättvisa
 • Vad innebär strategisk bemanningsplanering och vad är syftet?
 • Vem äger processen för den strategiska bemanningsplaneringen?
 • Hur ser kopplingen ut mellan den strategiska bemanningsplanen och schemat?
 • Hur ser den iterativa processen ut och i vilken ordning behöver aktiviteterna göras?
 • Vi lär oss göra: gapanalyser, flaskhalsanalyser och what-if-analyser.

Utbildare

Ansvarig för utbildningen är Myrna Palmgren som i grunden är matematiker och doktor inom optimeringslära.

Hon arbetar för närvarande med planering och styrning inom Region Östergötland i kombination med kortare och längre uppdrag inom strategisk bemanningsplanering och optimering. Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsplanering hos Östergötlands läns landsting, Region Skåne, och SOS Alarm. Myrna har konsulterfarenhet både nationellt och internationellt från en stor mängd olika verksamheter såsom t ex inom transport- och flygindustrin, SKL, Migrationsverket, Polisen, Ikea, de flesta regioner och ett stort antal kommunala verksamheter.

Myrna har genomfört utbildningar i bemanningsplanering och schemaläggning sedan 2007 med deltagare från de flesta kommuner i Sverige samt från ett stort antal företag. Det finns en lång erfarenhet av att arbeta med ledningar för region, kommun och förvaltning samt att driva en process från uppstart till avslut med syfte att tydligt se en mätbar nettoeffekt med koppling till ekonomi och bättre arbetsmiljö.

Myrna ingår i Socialstyrelsens expertgrupp för ”Produktion och kapacitetstyrning” och har drivit projekt i syfte att utveckla strategisk bemanningsplanering inom hälso- och sjukvården

Tid och plats

Onsdag den 11 december  kl 09.00-16.00

Elite Hotel Jönköping. Samtliga dagar startar med frukostfika kl. 08.30. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till schemaläggare och chefer inom offentlig verksamhet som är schemalagd. 

Avgift

Avgiften är 2 600 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch samtliga kursdagar. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 11 november   Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Vi tar inte emot några avanmälningar, men du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Information

För mer information, kontakta

Ulrika Pohl  på telefon 072-519 45 02 eller e-post ulrika.pohl@rjl.se

 
Tillfällen

   
   

Titel: Schemaläggningens strategiska betydelse
Startdatum:
Slutdatum:
2024-12-11 09:00
2024-12-11 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 23
Sista anmälningsdag: 2024-11-11