Ett samtal kan rädda liv! Lär dig första hjälpen till psykisk hälsa!

I takt med att den psykiska ohälsan ökar i samhället behöver fler förstå, tolka och agera i situationer då människor i vår närhet inte mår bra. För att du som individ och medarbetare ska ha de verktyg du behöver för att kunna möta och hjälpa den som mår psykiskt dåligt, erbjuds nu en tvådagars utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Mental health first aid (MHFA).

 

Utbildningen ska leda till att du har kunskap om hur ett samtal kan rädda liv, samt ha förmåga att agera och bemöta individen i det tillstånd den befinner sig i.  

Utbildningen kommer att ge dig:

  • Grundläggande kunskap om psykisk hälsa samt vanliga psykiska tillstånd som depression, ångesttillstånd, ätstörningar, psykostillstånd och substansmissbruk.
  • Kunskap att identifiera tecken på psykisk ohälsa och få verktyg att ge en första hjälp till den som mår psykiskt dåligt.
  • En handlingsplan för att agera och våga fråga kring suicidtankar och suicidplaner i väntan på fortsatt insats/vård.
  • Utökad kunskap och förståelse kring vanliga fördomar och negativa stereotyper (stigma) vid psykisk ohälsa.

Utbildningen ges under två heldagar i tre olika inriktningar: ungdom, vuxna, och äldre. Under året erbjuds följande utbildningstillfällen där du får välja vilket tillfälle som passar utifrån den målgrupp du arbetar med:

  • 20 och 22 maj – vuxen (standard)
  • 24 och 26 september – ungdom
  • 15 och 17 oktober – äldre

Utbildningens instruktörer är utbildade vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid  Karolinska institutet.

Missa inte denna möjlighet att göra skillnad för en annan människa! Begränsat antal platser, så anmäl dig idag! Kursanmälan ska godkännas av chef. 

Sista anmälningsdag 6 maj, 10 september och 1 oktober 2024 (beroende på vilket utbildningstillfälle anmälan avser). 

OBS - notera att det är olika anmälningsformulär för kommunanställda och regionanställda. 

Kostnad: 400 kr. Lunch och fika ingår.

Frågor? Hör av dig till jackline.eden@rjl.se  (Kommunal utveckling) eller ida-klara.johansson@rjl.se (Sektion Folkhälsa)

Mental Health First Aid Utbildning är ett evidensbaserat program som utvecklades i Australien. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet har bearbetat programmet enligt svenska förhållanden. Metoden sprids i flera länder och används i idag i 30 olika länder över hela världen. 

 


Tillfällen

   
   

Titel: MHFA-utbildning VUXNA - REGION
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-20 08:30
2024-05-22 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Werket, lokal Livswerket
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-05-06
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: MHFA-utbildning VUXNA - KOMMUN
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-20 08:30
2024-05-22 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Werket, lokal Livswerket
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-05-06
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: MHFA-utbildning UNGDOM - KOMMUN
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-24 08:00
2024-09-26 17:00
Ort: Jönköping
Plats: Werket, lokal Livswerket
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-09-10
Status: Fullbokad
Titel: MHFA-utbildning UNGDOM - REGION
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-24 08:00
2024-09-26 17:00
Ort: Jönköping
Plats: Werket, lokal Livswerket
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-09-10
Status: Fullbokad
Titel: MHFA-utbildning ÄLDRE - REGION
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-15 08:30
2024-10-17 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Werket, lokal Livswerket
Lediga platser: 8
Sista anmälningsdag: 2024-10-01
Titel: MHFA-utbildning ÄLDRE - KOMMUN
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-15 08:30
2024-10-17 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Werket, lokal Livswerket
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2024-10-01
Titel: MHFA-utbildning VUXNA - REGION
Startdatum:
Slutdatum:
2025-01-21 08:30
2025-01-23 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Werket, lokal Livswerket
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2025-01-06
Titel: MHFA-utbildning VUXNA - KOMMUN
Startdatum:
Slutdatum:
2025-01-21 08:30
2025-01-23 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Werket, lokal Livswerket
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2025-01-06