Ett självständigt liv - ESL Grund

Välkommen till fem dagar utbildning i ESL grund med start måndagen den 14 oktober 2024

Välkommen att under fem heldagar delta på Eva-Lena Borell AB:s utbildning i ESL-pedagogik med utgångspunkt i manualen Steg för Steg.

Om kursen

Fokus ligger på att deltagarna skall lära sig att arbeta med ESL-materialet, få en ökad förståelse för en enkel beteendeanalys samt psykiska funktionsnedsättningar. Under de fem dagarna varvas föreläsning och genomgång av manualen med grupp­diskussioner och rollspel för att öka deltagarnas kunskap och färdigheter. Mellan dag tre och fyra kommer deltagarna även att arbeta med en hemuppgift som diskuteras det sista tillfället.

Programinnehåll

 • Introduktion till ESL-pedagogiken samt hur Steg för Steg-manualen är uppbyggd.
 • Introduktion till enkel beteendeanalys.
 • Diagnostiska utgångspunkter gällande bl.a. psykosproblematik
 • Genomgång av psykosproblematik, ångest, missbruk och samsjuklighet
 • Förståelse kring psykiska funktionsnedsättningar, strategier för att kompensera och anpassa för dessa
 • Föreläsning kring beteendeaktivering
 • Genomgång av aktivitetsplanering

Målet är att du efter utbildningen ska kunna:

 • Använda Steg för Steg-manualen i din egen verksamhet
 • Ha förståelse för samt diskutera utifrån beteendeanalytiska grunder
 • Ha förståelse för psykiska funktionsnedsättningar och anpassa arbetet med ESL-manualen utifrån dessa
 • Ha god förståelse för hur ESL-pedagogiken är uppbyggd

Material

Följande material delas ut till samtliga deltagare:

 • Steg för Steg manualen upplaga 24, samt boken Att arbeta med ESL-pedagogiken.
 • OH-kompendium med tillhörande gruppuppgifter samt övrigt material

För intyg krävs 100% närvaro under dagarna. Om någon deltagare inte kan delta vid något tillfälle försöker uppdragstagaren hantera detta genom individuell hemuppgift.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete träffar personer med psykisk ohälsa och medföljande psykiska funktionshinder, oavsett vilken verksamhet du arbetar i.  

Kursledare

Eva-Lena Borell är leg. arbetsterapeut, hantverkspedagog samt har en grundläggande terapeut­utbildning i KBT. Hon har en mångårig erfarenhet av arbete med personer med psykos samt allmän­psykiatrisk problematik, huvudsakligen inom psykiatri samt kommunal sysselsättningsverksamhet.

Mats Borell är legitimerad psykolog. med KBT-inriktning och är certifierad inom Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU/OBM). Han har arbetat inom olika former av psykiatriska verksamheter sedan 1980-talet. Mats har publicerat sig i flera böcker, bland annat om arbete med Resursgrupper och ESL.

Tid och plats

Måndag den 14 oktober 2024 klockan 09.00 -16.00.

Tisdag den 15 oktober  2024 klockan 09.00 -16.00.

Måndag den 11 novermber 2024 klockan 09.00 -16.00.

Tisdag den 12 november 2024 klockan 09.00 -16.00.

Måndag den 25 november 2024 klockan 09.00 -16.00.

Kursen hålls på Elite Stora hotellet i Jönköping. Frukostfika serveras från klockan 08.30. 

Kursavgift

Kursen kostar totalt 6 920  kronor exklusive moms per kursdeltagare. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kommunal utveckling fakturerar din arbetsgivare (kommun/förvaltning/enhet) efter avslutad kurs.

Anmälan

Du anmäler dig senast onsdagen  den 11 september 2024. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen.

Vi tar inte emot några avanmälningar, men du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Har du frågor?

Kontakta Ulrika Pohl på e-post ulrika.pohl@rjl.se eller telefon 072 519 45 02.
Tillfällen

   
   

Titel: Ett självständigt liv - ESL Grund dag 1
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-14 09:00
2024-10-14 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2024-09-11
Titel: Ett självständigt liv - ESL Grund dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-15 09:00
2024-10-15 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2024-09-11
Titel: Ett självständigt liv - ESL Grund dag 3
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-11 09:00
2024-11-11 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2024-09-11
Titel: Ett självständigt liv - ESL Grund dag 4
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-12 09:00
2024-11-12 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2024-09-11
Titel: Ett självständigt liv - ESL Grund dag 5
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-25 09:00
2024-11-25 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2024-09-11