Att stärka meningsfullhet och hopp i tider av oro

Fördjupningskurs för samtalsledare som möter existentiella frågor i enskilda samtal och i gruppsamtal.

Hur bidrar jag till meningsfulla och hoppingivande samtal? Hur kan jag som samtalsledare bidra till att talet förlöser och försonar?

7 oktober kl 18:30 - ca 21:00

Välkommen till en internationell fördjupningskurs med start kvällen den 7 oktober 2024 kl 18:30 på Elite Stora Hotellet, Jönköping! 
Vi äter då en gemensam middag där vi får möjlighet att lära känna varandra. Syftet är att skapa nätverk där vi kan dela erfarenheter, inspireras och lära av varandra även efter kursdagen!

Program 8 oktober
8:30 - 12:00

  • Innebörder av mening och hopp ur ett existentiellt perspektiv. Hur bidrar jag till meningsfulla och hoppingivande samtal?
  • Innebörder av försoning i ett existentiellt perspektiv. Hur bidrar jag till försoning i samtal?
  • Vilka möjligheter öppnar sig i tider av oro?
  • Hur tillvaratar jag den existentiella ångestens möjligheter i samtal?

13:00 - 16:00

  • Innebörder av lust, tilltro och livsmod ur ett existentiellt perspektiv. Hur kan jag bidra till detta i samtal?
  • Vad innebär det att vara närvarande och kärleksfull i samtal ur ett existentiellt perspektiv?
  • Vad innebär det att tala; skillnaden mellan att tala och att prata.

Föreläsare är Lance Cederström, leg. psykoterapeut och existentiell psykoterapeut, lärare och handledare.

Kostnad: 1695:- inkl mat och fika, exkl moms.

Önskar du boende på Elite Stora hotellet anger du det i anmälan. Boendet kostar 1047:- med frukost exkl moms.


Tillfällen

   
   

Titel: Att stärka meningsfullhet och hopp i tider av oro
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-07 18:30
2024-10-08 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Anna-Karin Jeppsson
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2024-06-15