Rättshaveristiskt beteende

Vill du veta mer om hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och få redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter.

Varmt välkommen till en föreläsning i Rättshaveristiskt beteende fredagen den 22 november 2024 på Elite i Jönköping. 

Det finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, utagerande på sociala media, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Begäran av handlingar som mer får drag av en bestraffande funktion. Hot kan förekomma, både lagliga hot om anmälan till olagliga hot om hämnd och trakasserier Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk.

Som personal eller som chef  har man svårt att veta  hur man ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att man antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydlig. Ofta upplever man dem som krävande och hänsynslösa.

Beskrivning av föreläsning

Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats och hos myndighet, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter.

I föreläsningen jämförs rättshaveristiskt beteende med psykopati. Gemensamma och skilda drag. Analys av farlighet, hot och våld.

Särskilt fokus läggs vid frågor kring kommunikation och samtal med personer som bär på detta beteende. Föreläsningens viktigaste syfte är att ge en god kännedom om de verktyg vi har för att bemöta beteendet, med handfasta och konkreta råd vad man kan säga och göra.
Föreläsningen tar också upp gränssättning ur juridiska och etiska perspektiv.
 

Programinnehåll

  • Rättshaverism som psykisk ohälsa?
  • Bakgrund i psykiatri och sociologi.
  • Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
  • Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende
  • Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
  • Att kommunicera på ett sätt som begränsar beteendet
  • Att bli anmäld – vad händer sedan?
  • Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
  • Domar och beslut från JO, IVO, Arbetsmiljöverket och domstol. Några fallbeskrivningar.

Medverkande

Under kursen medverkar Jakob Carlander, leg. psykoterapeut, handledare, föreläsare och författare.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig inom vård och omsorg, socialtjänst, skola, miljö- och hälsoskyddskontor, HR/personal, chefer samt politiker.

Tid och plats

Fredagen den 22 november  2024 kl 09.00-16.00

Utbildningen hålls på Elite Stora hotellet i Jönköping. Frukostfika serveras från klockan 8.30.

Avgift

Avgiften är 1670 kr (exkl. moms)  Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kommunal utveckling fakturerar din arbetsgivare (kommun/förvaltning/enhet) efter avslutad kurs.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 21 oktober 2024. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post när du anmäler dig. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Vi tar inte emot några avanmälningar via e-post. Du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Har du frågor?

Kontakta Ulrika Pohl på e-post ulrika.pohl@rjl.se eller telefon 072 519 45 02.

 


Tillfällen

   
   

Titel: Rättshaveristiskt beteende
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-22 09:00
2024-11-22 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 32
Sista anmälningsdag: 2024-10-21