INSTÄLLD CRA och A-CRA – behandlingsprogram för personer med missbruksproblem

En tredagarskurs i behandlingsprogrammen CRA och A-CRA för dig som är socialsekreterare, behandlare eller samtalsledare. Kursen startar den 6 maj 2024 på Elite i Jönköping

Om CRA och A-CRA

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för personer med missbruksproblem som Socialstyrelsen rekommenderar i sina riktlinjer.

A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) är ungdomsversionen av programmet med en målgrupp på 13–24 år.

Målet i båda behandlingsprogrammen är att hjälpa klienten till ett liv i drogfrihet och en mer hälsosam livsstil. Målet är också att förbättra kommunikationen och relationerna i familjen.

Behandlaren kartlägger i programmen triggers (utlösande faktorer) till varför klienten använder droger. Behandlaren identifierar även motivation och positiva förstärkare för drogfritt beteende.

Programmen fungerar som strukturerade behandlingsinsatser för klienter med eller utan samsjuklighet. De kan också användas vid återfall eller som en motivationshöjande insats efter en längre tids drogfrihet. Det går att använda programmen både individuellt och som gruppbehandling. De bygger på utvecklingspsykologiska teorier och har mycket gemensamt med klassisk kognitiv beteendeterapi. Samtalsstilen överensstämmer till stora delar med motiverande samtal (MI). 

Kursens upplägg

Kursen omfattar tre dagar och syftar till att du som deltagare ska kunna genomföra programmen på egen hand direkt efter utbildningen. Som stöd får alla kursdeltagare den officiella manualen i A-CRA, övningshäften samt kursdokumentation.

Efter att du har genomgått utbildningen får du behörighet i båda programmen, eftersom CRA och A-CRA numera utgår från samma officiella behandlingsmanual.

Kursledare

Kursledare är Anna Sjöström som är Sveriges enda certifierade handledare i A-CRA och CRA. Hon har lång erfarenhet av metodutveckling, kodning och utbildning av yrkesverksamma.

Tid och plats

  • Måndag den 6 maj 2024 klockan 09.00–16.00
  • Tisdag den 7 maj  2024 klockan 09.00–16.00
  • Onsdag den 29 maj 2024 klockan 09.00–16.00

Kursens tre dagar genomförs på Elite Hotel i Jönköping.  Kursstart är klockan 09.00. Frukostfika serveras från kl 08.30

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är socialsekreterare, behandlare, samtalsledare.

Avgift

Kursavgiften är 7 350 kronor (exkl. moms) och inkluderar den officiella manualen i A-CRA, övningshäften samt kursdokumentation.

Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast onsdagen den 3 april 2024. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Du får en bekräftelse vid anmälan till den e-postadress du angett i anmälan.

Vi tar inte emot några avanmälningar, men du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Har du frågor?

Kontakta Ulrika Pohl på telefon 072-519 45 02 eller e-post ulrika.pohl@rjl.se
Tillfällen

   
   

Titel: DAG 3: CRA och A-CRA
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-29 08:30
2024-05-29 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2024-04-01
Status: Inställd