Föräldrautbildning PRIMUS Nässjö V.37-41

Detta är ingen öppen föräldrakurs, utan ges endast som en del i insats från barnhälsovårdens psykologenhet.

En utbildning för anhöriga till barn med utvecklingsrelaterade svårigheter. Vi träffas totalt sex gånger, varav en workshop. Ansvarspedagog och specialpedagog från barnets förskola bjuds in att delta vid det sista tillfället, efter webbaserad föräldra-pedagogutbildning.

Kursledare är barnhälsovårdspsykolog, logoped, specialpedagog och arbetsterapeut. De fem lektionerna varvas teori, reflektion och diskussioner som sker i små grupper.

Anmälan är gemensam för hela föräldrautbildningens sex tillfällen: 

5/9  kl. 9.00-12.00
Nässjö vårdcentrum hus 04, plan 8, konferenslokal David - Lektion 1. Om barns utveckling.

12/9 kl.  9.00-12.00
Nässjö vårdcentrum hus 04, plan 8, konferenslokal David - Lektion 2. Vanliga utvecklingssvårigheter hos förskolebarn: svårigheter med koncentration, motorik, perception, tics och tvång.

19/9  kl. 9.00-12.00
Nässjö vårdcentrum hus 04, plan 8, konferenslokal David- Lektion 3. Svårigheter med tal och språk, socialt samspel och teoretisk tänkande.

26/9 kl.kl. 9.00-12.00
Nässjö vårdcentrum hus 04, plan 8, konferenslokal David- Lektion 4. Strategier och metoder för att få vardagen att fungera, del 1.

3/10  kl. kl. 9.00-12.00
Nässjö vårdcentrum hus 04, plan 8, konferenslokal David-  Lektion 5. Strategier och metoder för att få vardagen att fungera,
del 2. 

Datum och tid  för det sjätte tillfället ges vid i samband med kursstart.

Anmälan stänger 2024-08-26

Praktisk information:

  • En anmälan per vårdnadshavare krävs vid deltagande i kursen.  
  • Vårdnadshavare deltar lektion 1-5, samt obligatorisk workshop. Båda vårdnadshavare är välkomna att delta.
  • Barnet och syskon ska INTE vara med.
  • VAB går att ansöka för båda vårdnadshavare.
  • Obligatorisk webbutbildning ingår som genomförs med ansvarspedagog och specialpedagog från barnets förskola. Länk till webbutbildningen mailas under föräldrakursens gång.
  • Specialpedagog och ansvarspedagog är välkomna att delta tillsammans med vårdnadshavare på uppföljande workshop. Meddela anvarspedagog och specialpedagog när ni anmält er till kursen. Meddela aktuellt datum för workshop, för att underlätta planering.

Ett bekräftelsemejl skickas ut när anmälan är mottagen, får ni inget mejl, kontakta vårdadministratör Angelica Cato 010 242 419 46. 

Frågor gällande anmälningar/återbud kontakta: vårdadministratör Angelica Cato 010 242 419 46

Vid frågor gällande kursen kontakta : Specialpedagog Gunni Karlsson tel: 010- 242 43 56
Tillfällen

   
   

Titel: Föräldrautbildning PRIMUS
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-05 09:00
2024-09-05 12:00
Ort: Annan
Plats: Nässjö vårdcentrum hus 04, plan 8, konferenslokal David, plan 8
Ansvarig: Angelica Cato
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2024-08-26