HAP – HaschAvvänjningsProgram och CPU-Cannabisprogram för unga

Välkommen till en tredagarskurs i HAP/CPU med start onsdagen den 24 april  2024, på Kommunal utveckling,  i Jönköping.

Syftet med kursen är att få en introduktion till varför särskild behandling krävs vid cannabismissbruk och hur man arbetar med behandlingen.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskaper om cannabis, dess effekter och kognitiv påverkan
  • Förhållningssätt i behandlingsarbetet
  • Genomgång av manual, HAP
  • Genomgång av manual för unga, CPU
  • Bedömningsinstrument

Medverkande

Under kursen medverkar Sussanne Ljungberg, HAP-utbildare, behandlare på ungdomsbehandling i Jönköpingskommun.

Tid och plats

Onsdag den 24 april  2024 kl. 08.30 – 16.30

Torsdag den 25 april 2024 kl. 08.30 – 16.30

Tisdag den 28 maj 2024 kl. 08.30 – 16.30

Samtliga tre tillfällen genomförs på Kommunal utveckling, Vallgatan 8 plan 5 i Jönköping.

Observera att dagarna startar med fika kl. 08.30 och kursstart är kl. 09.00

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med behandling vid missbruk eller beroende.

Avgift

Avgiften är 3000 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch, samtliga tre dagar. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 5 april  2024. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse när du anmäler dig till den e-postadressen du angett i anmälan samt ytterligare en bekräftelse ca 1½ vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Vi tar inte emot några avanmälningar, men du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Dokumentation i pappersform i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer att mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

 

Information om kursen

För mer information, kontakta

Praktisk information

 
Tillfällen

   
   

Titel: HAP dag 3/3
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-28 09:00
2024-05-28 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Kommunal utveckling, lokal Mästerwerket
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2024-04-05
Status: Anmälningstiden har gått ut.