Introduktion i lagen om offentlig upphandling

Välkommen till Introduktion i lagen om offentlig upphandling den 16 maj på Elite i Jönköping.

Kursen vänder sig till dig som vill få inblick i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna som gäller för offentlig upphandling

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få tillräckliga kunskaper för att förstå grundläggande bestämmelser i LOU, när upphandlingsverket ska tillämpas, och vilka grundprinciper som gäller för offentlig upphandling.

Utbildningen varvas med både föreläsningar och praktiska övningar, Under utbildningen får deltagarna exempel på genomförda upphandlingar samt aktuella rättsfall inom området. Efter kurs erbjuds deltagarna diplom.

Programinnehåll

Följande ämnen kommer att behandlas under kursen.

 • Syftet med upphandlingslagstiftningen
 • LOU, LUF, m.m. - vilka regler gäller?
 • Vilka organisationer ska följa LOU
 • Teckal-undantaget & Hamburgundantag
 • De grundläggande principerna för offentlig upphandling
 • Vilka upphandlingsförfaranden som finns och när de får användas
  • Öppet/selektivt förfarande m.m. enligt 6 kap LOU
  • Oreglerade förfarande enligt 19 kap LOU
  • Direktupphandling enligt 19a kap LOU
 • Så går en upphandling till - steg för steg 
 • Praktisk hantering av direktupphandlingar
 • Upphandlingsdokument - vad innehåller det?
  • Inbjudan
  • Krav på leverantören
  • Krav på upphandlingsföremålet (varan/tjänsten/byggentreprenaden)
  • Utvärdering
  • Kommersiella villkor
 • Skillnaden mellan ramavtal och kontrakt
 • Rättsmedel – inkl upphandlingsskadeavgift
 • Offentlighets- och sekretesslagen

Utbildare

Ansvarig för utbildningen är Amar Al-Djaber som är upphandlingskonsult med femton års erfarenhet av arbete med genomförande av upphandlingar, utredningar och utbildningar inom offentlig upphandling.

Amar har tidigare arbetat på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet, agerat anbudsgivare och driver numera upphandlingskonsultföretaget Zian AB. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt.

Amar har varit föreläsare i kursen Diplomerad upphandlare som anordnats av Kommunal utveckling under tidigare år och även i år. Följande omdömen har våra kollegor lämnat i genomförda utvärderingar:

”Mycket bra. Han tog upp exempel från myndigheter och domar som var aktuella för ämnet och var väldigt engagerad vilket gör att kursen blir intressant och lärorik.”

”Otroligt engagerad och entusiastisk inför ämnet. Tog sig tid och svarade tålmodigt på alla frågor. Mycket bra!”

”Han var oerhört intressant att lyssna på. Det märktes att han brinner för ämnet."

 

Tid och plats

Torsdagen den 16 maj kl 09.00-16.00

Elite Hotel Jönköping. Samtliga dagar startar med frukostfika kl. 08.30. 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig främst till tjänstemän inom kommun, region och kommunala bolag som är involverade i inköp och upphandlingar som kravställare men också chefer eller projektledare som ansvarar för direktupphandlingar.

Avgift

Avgiften är 2 600 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch samtliga kursdagar. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 19 april 2024.  Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta

Ulrika Pohl  på telefon 072-519 45 02 eller e-post ulrika.pohl@rjl.se