Att leda andra utan att vara chef

Hur gör man egentligen för att leda andra, skapa förtroende och rätt förutsättningar för att andra ska lyckas? Detta och mycket mer får du lära dig under dessa två dagar.

Den här kursen kommer att hjälpa dig att hitta din outnyttjade potential och göra dig till en bättre ledare!

Välkommen till två dagars utbildning " Att leda andra utan att vara chef"  torsdagen den 12 september på Elite i Jönköping.

Utbildningen anordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Kunskapsgruppen!

 

Programinnehåll

DAG 1

Utveckla din personliga ledarstil

 • Ledarskapets grunder
 • Lär dig vad som kännetecknar ett gott ledarskap
 • Hur leder du andra och vad kan du förbättra?

Genomslagskraft i ledarskapet- Våga vara ledare!

 • Så får du dina medarbetare att lyssna
 • Effektiv och rak feedback till chefer och medarbetare – så gör du!

Målsättning och målstyrning

 • Förankra förändringar och få med dig gruppen
 • Så sätter du mål för en arbetsgrupp
 • Så sätter du mål för individer

Gruppdynamik- Skapa lagkänsla i i arbetsgruppen

 • Så bygger du upp ett fungerande team
 • Kartlägg synliga och osynliga strukturer som riskerar att försvåra samarbetet
 • Skapa ett arbetsklimat präglat av öppen och god kommunikation
 • Vilka olika stadier går en grupp igenom?

Coacha dina medarbetare till framgång i arbetet.

 • Hur coachar man olika personlighetstyper?
 • Få en förståelse för vad dina ord och ditt engagemang betyder för dina medarbetare
 • Så lyfter du fram det bästa hos dina medarbetare
 • Balansgången i att vara hård i sak men mjuk mot person
 • Så sätter du ner foten utan att trampa dina medarbetare på tårna

DAG 2

Kommunikation- Nyckeln till ett tydligare ledarskap

 • Bli medveten om hur du uppfattas av dina medarbetare
 • Olika personlighetstyper – olika kommunikationsstilar
 • Hur vet du att ditt sätt att kommunicera passar dina medarbetare?
 • Är du en tillräckligt god lyssnare? Testa dig själv

Grundläggande retorik

 • Vad bör du tänka på när du talar inför en grupp?
 • Så undviker du missförstånd i dialogen med chefer och medarbetare
 • Enkla retoriska verktyg som du har stor nytta av i ditt arbete

Hantera konflikter på arbetsplatsen

 • Tolka innehållet i konflikter och förstå vad som egentligen sägs
 • Olika personlighetstyper vid osämja och konflikt
 • Vad blir ledarens roll i en konflikt mellan två medarbetare?
 • Konflikträdd? Metoder som hjälper dig att veta när det är dags att ta itu med problemen
 • Olika konflikter kräver olika lösningar
 • Så kan du bidra att skapa ett öppet klimat där man tidigt tar tag i problemen innan de blir till konflikter

Konsten att motivera sig själva och andra

 • Vad blir du själv motiverad av?
 • Så tar du reda på hur du bäst kan inspirera och motivera dina medarbetare
 • Vikten av en vi-känsla och hur man skapar den
 • Bidra till att positiv stämning varar

 

Mål

Målet med utbildningen är att skapa en hållbar organisation där de rätta förutsättningarna finns för hälsa och prestation.

Syfte

Syftet med kursen är att ge de medverkande de rätta verktygen för att lära sig:

 • Ledarens ansvar och roll – hur du bör agera som ledare
 • Hur är du som ledare och vad behöver du förbättra?
 • Att få individer i en grupp att arbeta TILLSAMMANS
 • Skapa en väl fungerande grupp som presterar och mår bra
 • Hur du bör agera när konflikter uppstår
 • Kommunicera på rätt sätt – undvik onödiga missförstånd eller feltolkningar

Material

Digitalt kursmaterial och en länk till en förstudie mailas ut till deltagare efter anmälningstiden gått ut. 

I förstudien kommer deltagaren svara på några frågor om förväntningar. 

Svaren kommer sedan kursledaren att sammanställa och använda för att anpassa kursen efter deltagarnas önskemål.

Efter kursen får deltagarna ett digitalt diplom skickat till sin mail.

Utbildare

Martina Annby är legitimerad psykolog och organisationskonsult. Hon har arbetat med lednings-och arbetsgrupper i flera år inom flera olika branscher. 

Tid och plats

Torsdagen den 12 september 2024 kl 09.00-16.00

Fredagen ,den 13 september 2024 kl 09.00-16.00

Utbildningen hålls på Elite Stora hotellet i Jönköping. Frukostfika serveras från klockan 8.30.

Målgrupp

Projektledare, teamledare, arbetsledare, gruppledare eller andra nyckelpersoner som har en ledande roll i kommun och region utan att ha det formella chefsansvaret. Du som utövar någon form av ledarskap i grupper av medarbetare eller andra intressenter som exempelvis projektmedlemmar, styrgrupper, kunder, brukare eller klienter.

Avgift

Kursen kostar totalt 4750  kronor exklusive moms per kursdeltagare. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kommunal utveckling fakturerar din arbetsgivare (kommun/förvaltning/enhet) efter avslutad kurs.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 10 juni 2024. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Vi tar inte emot några avanmälningar via e-post. Du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Har du frågor?

Kontakta Ulrika Pohl på e-post ulrika.pohl@rjl.se eller telefon 072 519 45 02.
Tillfällen

   
   

Titel: Att leda andra utan att vara chef Dag 1
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-12 08:30
2024-09-12 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2024-06-10
Titel: Att leda andra utan att vara chef Dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-13 08:30
2024-09-13 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2024-06-10