Föräldraskapets glädje och svårigheter - bli förälder igen

Den här träffen riktar sig till er som ska bli föräldrar igen och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster. 

Tillsammans med gruppledare ges ni möjlighet att fundera och reflektera kring vad det innebär att bli förälder till ännu ett barn. Vi pratar om förändringar och glädje som följer flerbarnslivet men också om svårigheter och bekymmer som kan uppstå. Att få dela dina tankar med andra föräldrar stärker dig som individ vilket i sin tur främjar samspelet och relationen med dina barn och din eventuella medförälder.