Föräldraskapets glädje och svårigheter-första barnet

Den här träffen riktar sig till er som väntar ert första barn och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster. 

Under träffen får ni föräldrar, tillsammans med gruppledare, fundera och reflektera kring vad det innebär att vara förälder. Vi pratar om förändringar och glädje som följer föräldraskapet men också om svårigheter och bekymmer som kan uppstå. Att få dela dina tankar med andra blivande föräldrar stärker dig som individ vilket i sin tur främjar samspelet och relationen med ditt barn och din eventuella medförälder.


Tillfällen

   
   

Titel: Föräldraskapets glädje och svårigheter-första barn
Startdatum:
Slutdatum:
2024-06-11 08:30
2024-06-11 10:00
Ort: Jönköping
Plats: Familjecentralen Väster, Västra Storgatan 10A
Ansvarig: Ingrid Kalén
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: 2024-06-11