TAKK digital grundkurs vt 24 - anhöriga

Första tillfället av fem är 2024-03-18.

Kursen vänder sig till vårdnadshavare och anhöriga till barn, ungdomar och vuxna i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att använda språktolk på grund av tekniska svårigheter.

Innehåll: Vi lär ut ett basförråd av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och hur de används i vardagen. Vi går igenom syftet med TAKK och hur TAKK stimulerar språk- och kommunikationsutvecklingen.

Tid och plats 

Klockan 14:00 - 16:00 följande datum:

  • 2024-03-18
  • 2024-03-25
  • 2024-04-15
  • 2024-04-29
  • 2024-05-13

Vi kommer att ses digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut senare.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri för anhöriga.

Kursledare: Logopederna Sara Bäckegård och Kristi.

Anmälan: Anmälan senast 2024-02-26. Anmälan omfattar alla fem kurstillfällena. 

Begränsat antal platser. Om båda föräldrarna ska delta, görs en anmälan per person. Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta Försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

OBS! Barnet ska inte vara med.

Välkommen!

Habiliteringscentrum