Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel, lokala rutiner

Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

Genomgång av regelverket som styr förskrivning av tekniska hjälpmedel i Jönköping län. Guidning i WebSesam samt gruppdiskussioner och fallbeskrivningar.

Förkunskapskrav: Genomfört Socialstyrelsens förskrivarutbildning på webben.

Kursen avslutas med en kort rundvandring på Hjälpmedelscentralen.

Kursledare: Lena Andrén och Carina Svensson


Tillfällen

   
   

Titel: Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel, lokala
Startdatum:
Slutdatum:
2024-06-11 09:00
2024-06-11 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Björnen, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Lena Andrén
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2024-05-28
Status: Anmälningstiden har gått ut.