Förskrivarutbildning - Nutrition

Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

Regelverk och statistik, nutritionsvårdsprocessen, sesam LMN, enterala infarter, nutritionsprodukter på avtal, hygienriktlinjer vid enteral nutrition, medicinering vid enteral nutrition.

Kursledare: Dietister, hygiensjuksköterska, apotekare, specialistsjuksköterska endoskopienheten och representanter från HMC.