Förskrivarutbildning - Trycksår och trycksårsprevention

Hur förebygger och behandlar man trycksår?

Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel.

Målgrupp: sjuksköterskor samt vård- och rehabpersonal.

Malin Munter, sårvårdssjuksköterska i Jönköpings kommun, föreläser om trycksår och vad man ska tänka på för att förebygga att de uppstår samt hur man ska tänka om man har fått trycksår.

Leverantör av positioneringskuddar föreläser om positionering och går, teoretiskt och praktiskt, igenom grunderna kring hur man positionerar för att förebygga trycksår.

Leverantör av TENS informerar om TENS-behandling och dess fördelar i samband med sårläkning.

Leverantörer av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel informerar om upphandlat sortiment och det finns möjlighet att klämma och känna på produkterna.

OBS! Innehållet kan kommat att förändras.

Kursledare: Malin Munter; sårvårdssjuksköterska i Jönköpings kommun samt leverantörer av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel.