PTP-programmet VT 24

PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

 

Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

 

Anmälan sker via Lärande- och kompetensportalen till varje separat tillfälle.  


Tillfällen

   
   

Titel: Att prata med barn – om barn- och ungdomshälsan
Startdatum:
Slutdatum:
2024-06-12 08:30
2024-06-12 12:15
Ort: Jönköping
Plats: Qulturum, Hus B4, Originalet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Ansvarig: Dan Jaeger
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2024-06-04