Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 24 och 25 april 2024.

KursledareLisbeth Johansson

Föreläsare: Hans Lingfors, Lars Göran Persson och Lisbeth Johansson

Kostnad: för deltagare från Region Jönköpins län 400 kronor och för övriga deltagare 3300 kronor.

Förkunskapskrav: För att söka kursen ska du i enlighet med det nationella vårdprogrammet för ohälsosamma levnadsvanor- prevention och behandling ha minst 3 års högskole-/universitetsutbildning (eller motsvarande) inom hälso- och sjukvård. Distriktssköterska eller sjuksköterska, läkare, dietist, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du ska också ha genomgått regionens MI utbildning (minst de två första dagarna) före kursen.

Kursbeskrivning intern