Workshop GAP-analys inom programområde (LPO) levnadsvanor

För FAKTA-deltagare, Kommunal utveckling och andra berörda inom region och kommun

Välkommen till en länsgemensam förmiddag då vi sätter fokus på levnadsvanearbetet och uppstart av en GAP-analys. 

LPO Levnadsvanor har bland annat i uppdrag att implementera ”Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling” och identifiera insatser så att det finns förutsättningar att införa vårdprogrammet i Region Jönköpings län”. Med utgångspunkt i GAP-analys är syftet med kartläggningen att identifiera gap mellan nuläge och önskat läge enligt vårdprogrammet och föreslå åtgärder för att införa vårdprogrammet.

Program:
- Syfte med uppdrag LPO
- Kort bakgrundsbeskrivning
- Tidsplan för länsarbetet
- Uppdrag GAP analysen
- Workshop GAP analys

Som medlem i LPO Levnadsvanors arbetsgrupp företräder du din verksamhet (både regionala och kommunala hälso- och sjukvården). Målsättningen är att ha en bred representation från olika verksamheter och med olika kompetenser inklusive patientrepresentanter. Ditt deltagande innebär att du förväntas närvara vid samtliga workshops.

Workshopstillfällen:

  • Workshop 1: 8 februari 2024 08:30-13:00. Tema: Gap-analys. Lokal: Visionen, Qulturum
  • Workshop 2: 12 september 2024 08:30-13:00. Tema: Strategier. Lokal: Originalet, Qulturum
  • Workshop 3: 23 januari 2025 08:30-13:00. Tema: Konsekvensbeskrivning. Lokal: Originalet, Qulturum
  • Workshop 4: 15 maj 2025 08:30-13:00. Tema: Åtgärder. Lokal: Återkommer

Fika och lunch ingår. Meddela ev specialkost i anmälan. 

Lunch kl 12.00, därefter avslut. 
Tillfällen

   
   

Titel: Workshop 2 GAP-analys inom programomr (LPO) levna
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-12 08:30
2024-09-12 13:00
Ort: Jönköping
Plats: Originalet, Qulturum, Ryhov
Ansvarig: Hanna Ljungman Freij
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2024-08-27
Titel: Workshop 3 GAP-analys inom programomr (LPO) levnad
Startdatum:
Slutdatum:
2025-01-23 08:30
2025-01-23 13:00
Ort: Jönköping
Plats: Originalet, Qulturum, Ryhov
Ansvarig: Hanna Ljungman Freij
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2025-01-06
Titel: Workshop 4 GAP-analys inom programomr (LPO) levnad
Startdatum:
Slutdatum:
2025-05-15 08:30
2025-05-15 13:00
Ort: Jönköping
Plats: Återkommer om lokal
Ansvarig: Hanna Ljungman Freij
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2025-04-29