Syskonträffar för barn 10-13 år Jönköping

Våren 2024 är det syskonträffar för barn 10 - 13 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

Fem tillfällen 28/2 - 24/4

Syfte 

Att få träffa andra syskon i liknande situationer och tillsammans bli stärkta i sin roll som syskon till ett barn med funktionsnedsättning. Ett tema per tillfälle.
 

Datum och innehåll/tema för träffarna

  • Onsdagen den 28 februari - "Jag och min familj"
  • Onsdagen den 13 mars - "Habilitering"
  • Onsdagen den 27 mars - "Rättvist - orättvist"
  • Onsdagen den 10 april - "Omgivningens reaktioner"
  • Onsdagen den 24 april - "Känslor"

Plats och tid

Habiliteringscentrum, Aktivitetshuset, hus M4 entreplan, Länssjukhuset Ryhov, klockan 14:00 - 16:00.
 

Kostnad (ingen kostnad för kursen). Fika kostnadsfritt.

Kontaktperson

Vid frågor kontakta Åsa Nilsson 010- 242 43 21 eller Christin Bjursell 010-242 43 77.
 

Anmälan

Anmälan senast 31 januari 2024. Vid anmälan uppge personnumret på barnet som följs av habiliteringen samt namn på deltagarna för kursen. Begränsat antal platser. En anmälan gäller för alla 5 tillfällen.

Träffarna är enbart för syskon och föräldrar. För ert barn med funktionsnedsättning behöver ni därför ordna annan tillsyn.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta Försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.
 

Varmt välkommen

Längd: 2 h