Infektionssjukdomar och vårdhygien 7,5 hp

Utbildningen omfattar infektionssjukdomars etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling. Kursen avser att öka kunskapen kring hur man hanterar patienter med infektionssjukdomar, smittspridning, vårdrelaterade infektioner, lagar och förordningar relaterade till vårdhygien och multiresistenta bakterier. Utgångspunkten är att utgå från den kliniska vardagen för att ge djupare teoretiska och praktiska kunskaper inom infektion och vårdhygien i syfte att ge en patientsäker vård.

Infektionssjukdomar och vårdhygien 7,5 hp

 

Hälsohögskolan, Jönköping University

Kursen ges som uppdragsutbildning för yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor med tillsvidareanställning inom Region Jönköpings län under våren 2024, v 9-20.


Utbildningen omfattar infektionssjukdomars etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling. Kursen avser att öka kunskapen kring hur man hanterar patienter med infektionssjukdomar, smittspridning, vårdrelaterade infektioner, lagar och förordningar relaterade till vårdhygien och multiresistenta bakterier. Utgångspunkten är att utgå från den kliniska vardagen för att ge djupare teoretiska och praktiska kunskaper inom infektion och vårdhygien i syfte att ge en patientsäker vård.

Föreläser gör huvudsakligen läkare och sjuksköterskor från infektionskliniken samt Smittskydd och vårdhygien, men många andra kliniker är också involverade i föreläsningar.

Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med infektionssjukdomar. Vi ser gärna sökanden från olika verksamhetsområden inom hela Region Jönköpings län. Anmälan sker i samråd med närmaste chef. Urval och fördelning av utbildningsplatser görs av uppdragsgivaren.

Kursen ges av Hälsohögskolan, Jönköping University. Kursen bedrivs på halvfart i form av föreläsningar samt fyra seminarier under onsdagar. Examination sker i form av seminarier samt en skriftlig individuell tentamen.

Upplysningar om kursens innehåll lämnas av Paula Gyllemark, överläkare på infektionskliniken, 010-242 21 06 eller paula.gyllemark@rjl.se. Övriga upplysningar lämnas av Åsa Wilsson, kursansvarig Hälsohögskolan, Jönköping University, 036-10 12 84 eller asa.wilsson@ju.se.

Sista ansökningsdag är 10 december 2023. 

Välkommen med din ansökan!