Livets alla delar och när det känns svårt

Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 12-18 månader och tillhör familjecentralen Väster.

Under den här träffen skapas en medvetenhet om att den här perioden i en familjs liv innebär stora förändringar. Genom medvetenhet och dialog om de förändringar som sker i familjelivet ökar förståelsen för varandra och familjens förutsättningar. Hur vi som föräldrar får livets alla delar att gå ihop.

För att vi ska kunna fokusera på samtalet och diskussionen är det viktigt att barnen inte är med under träffen. Vi ber därför att du lämnar ditt barn hos en annan vuxen som kan ta hand om barnet under tiden.


Tillfällen

   
   

Titel: Livets alla delar och när det känns svårt
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-23 13:30
2024-05-23 14:30
Plats: Familjecentralen Väster, Västra Storgatan 10 A
Ansvarig: Ingrid Kalén
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2024-05-23