AT-Trauma

Traumautbildning för AT-läkare

Dagen blir intensiv och som framgår av programmet ingår både teori och praktik. Den grund vi utgår från är hämtat från ATLS-konceptet. Föreläsningarna blir med nödvändighet av översiktlig och diskuterande karaktär.

Ni föreslås läsa igenom ert specifika trauma-PM på hemortssjukhuset inför temadagen. För akuta cirkulationstillstånd går du in på www.acls.net och klickar på ACLS Simulator. Alla flödesscheman för akut omhändertagande av hjärtstillestånd, bradykardi etc. finns där för träning av ordningsföljden av olika åtgärder.

Kursledare: Jakob Rörby, överläkare OP/IVA


Tillfällen

   
   

Titel: AT-Trauma
Startdatum:
Slutdatum:
2025-12-04 08:00
2025-12-04 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Metodikum, Målpunkt K, plan 6, Länssjukhuset Ryhov
Ansvarig: Marina Möller
Lediga platser: 24
Sista anmälningsdag: 2025-11-03