MHFA - första hjälpen till psykisk hälsa hos ungdomar

Utbildningen vänder sig till skolpersonal, ledare inom idrottsföreningar, personal inom kulturskolan och alla vuxna som möter ungdomar mellan 12-18 år i Jönköpings län.

Syftet med utbildningen är att skapa trygghet genom bättre självkänsla vid bedömning och bemötande av ungdomar som mår psykiskt dåligt, samt att kunna ge hjälp till en person som visar tecken på begynnande psykisk ohälsa eller som genomgår ett akut psykiskt kristillstånd.

De flesta av oss känner osäkerhet och förvirring när vi står inför situationer som vi aldrig varit med om. I takt med den ökade psykiska ohälsan i samhället krävs det att fler kan förstå, tolka och agera rätt i de situationer där ungdomar i vår närhet inte mår bra eller befinner sig i en krissituation.
 

Sektion Folkhälsa i samverkan med Höglandets Räddningstjänstförbund och KFUM Ungdomens hus i Jönköping bjuder in till en två dagars utbildning i MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa ungdom, en utbildning som är som HLR men för det psykiska måendet. 

Du får grundläggande kunskaper om vanliga psykiska tillstånd, symtom och möjliga behandlingar, samt en handlingsplan för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd i väntan på professionell hjälp. Fokus i programmet är handlingsplanen.
 
Under utbildningen tittar vi närmare på symtom och riskfaktorer, samt handlingsplanens steg vid:
Depression
Ångesttillstånd
Ätstörningar
Psykostillstånd
Substansbruk

Anmälan och kostnad

Utbildningen pågår 23 maj 08:00-16:30 och 24 maj 08:00-ca 17:15 på KFUM Ungdomens Hus i Jönköping.
Kursen kostar 400 kr, material och fika ingår, dock ej lunch. Deltar du från en idrottsförening kan du söka ersättningsstöd för materialkostnad via RF-SISU Småland.
Max 3 personer per förvaltning. 
 
Anmäl dig senast 12 maj
 

Mer information

Utbildningen genomförs av Höglandets räddningstjänstförbund med instruktörer utbildade vid Karolinska institutet/NASP. Utbildningen sker i samverkan med sektion Folkhälsa Region Jönköpings län, KFUM Ungdomens Hus och RF-SISU Småland.
 
För frågor kring utbildningen kontakta ida-klara.johansson@rjl.se
 
MHFA Utbildning är ett evidensbaserat program som utvecklades i Australien. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet har bearbetat programmet enligt svenska förhållanden och idag erbjuds kursen i tre olika versioner, vuxna, ungdom och äldre. Metoden sprids i flera länder och används idag i 27 olika länder över hela världen. Det finns rapporter om ämnet på Folkhälsomyndigheten.