Utbildning Red Robin

Utbildning i Red Robin för medicinska rådgivare inom Vårdcentralerna Bra Liv.

Utbildning Red Robin:

  • Genomgång av tekniken och kvalitetssäkringen
  • Ansvarsfrågan kring medicinska besluten

Efter genomgången halvdag ska man känna sig trygg med kapacitet och begränsningar för Red Robin.

Kunna förstå och stötta sin verksamhet kring hur man använder verktyget på bästa sätt vid styrning av inkommande ärenden.

Utbildningen är främst avsett för medicinskt ansvarig läkare på enhet som har infört eller överväger att införa Red Robin som verktyg i Bra Liv nära.