Catch up, hbtqi-diplomering

Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Region Jönköpings län hbtqi-diplomering.

Vår region bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

För att säkerställa kompetensen och fortsatt status som hbtqi-diplomerad verksamhet erbjuds särskild catch up-utbildning för nyanställd personal eller andra som återkommit från ledighet eller sjukskrivningar. Dessa utbildningar ges i komprimerat format under en dag.

Deltagarna ska inför utbildningen ha tagit del av information från sina kollegor hur utvecklingsarbetet bedrivits under den tidigare processen och ha med sig utvecklingsuppgiften som gjordes till utbildningstillfället för reflektion kring den.

Dagen leds av Håkan Carlsson projektledare hbtqi, sektion folkhälsa, Region Jönköpings län.

Målgrupp: Nyanställd personal eller personal som av olika anledningar missat tidigare utbildningstillfällen, inom verksamheter som genomfört (Adlons) Regioner i samverkans hbtqi-diplomering.

Tid: Fredagen 21 april  mellan 09:00-15:30

Plats: Qulturum, Ryhov, Jönköping 

Kostnad: Kostnadsfri, uteblivet deltagande debiteras dock 600 SEK exkl. moms (inkluderar fika, lunch och administrativa omkostnader)

Sista anmälningsdag: 13 april

Max 25 deltagare, utbildningen genomförs inte med färre än åtta deltagare.

Frågor: Håkan Carlsson, hakan.karlsson@rjl.se  070-610 17 20