INSTÄLLD! HAP – HaschAvvänjningsProgram och CPU-Cannabisprogram för unga

Välkommen till en tredagarskurs i HAP/CPU med start onsdagen den 26 april 2023, på Kommunal utveckling, Vallgatan 8 i Jönköping.

Syftet med kursen är att få en introduktion till varför särskild behandling krävs vid cannabismissbruk och hur man arbetar med behandlingen.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskaper om cannabis, dess effekter och kognitiv påverkan
  • Förhållningssätt i behandlingsarbetet
  • Genomgång av manual, HAP
  • Genomgång av manual för unga, CPU
  • Bedömningsinstrument

Medverkande

Under kursen medverkar Sussanne Ljungberg, HAP-utbildare, behandlare på ungdomsbehandling i Jönköpings kommun.

Tid och plats

Onsdag den 26 april 2023 kl. 08.30 – 16.30

Torsdag den 27 april 2022 kl. 08.30 – 16.30

Onsdag den 17 maj 2022 kl. 08.30 – 16.30

Samtliga tre tillfällen genomförs på Kommunal utveckling, Vallgatan 8, plan 5, i Jönköping.

Observera att dagarna startar med fika kl. 08.30 och kursstart är kl. 09.00.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med behandling vid missbruk eller beroende.

Avgift

Avgiften är 3000 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch, samtliga tre dagar. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 14 april 2023. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse när du anmäler dig till den e-postadressen du angett i anmälan samt ytterligare en bekräftelse ca 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Dokumentation i pappersform i samband med denna kurs kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer att mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Information

För mer information, kontakta:

Sussanne Ljungberg på telefon 070-312 03 47 eller e-post sussanne.ljungberg@jonkoping.se

Fredrik Bernhardtz Sinkkonen, utbildningssamordnare, telefon 072-519 45 02 eller e-post fredrik.bernhardtzsinkkonen@rjl.se