Hygienombud Primärvården - Träffar våren 2023

Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till vårens träffar

Hygienombudsträffar

Var och när:

  • Jönköping, 6/4. Kl. 14:00-16:00 (13:10-13:50 för nya hygienombud) Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Flygeln

  • Värnamo, 11/4, Kl. 14:00-16:00 (13:10-13:50 för nya hygienombud) Värnamo sjukhus, Konferensrum Iris

  • Eksjö, 13/4. Kl. 14:00-16:00 (13:10-13:50 för nya hygienombud) Höglandssjukhuset, konferensrum Esther

Kl. 13:10-13:50 kommer vi gå igenom hur uppdraget som hygienombud går till. Alla kan delta men denna tid riktar sig till de som är nya hygienombud och vi kommer gå igenom grunderna i uppdraget, exempelvis hur registrering går till i MOA, hur observationer utförs och hur ni kan använda självskattningsblanketten osv.

För erfarna hygienombud som kan grunderna räcker det att delta kl. 14-16:00.

Nya hygienombud kan med fördel även titta på ett bildspel med berättarröst som finns på vår hemsida innan denna träff: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/smittskydd-och-vardhygien/verktygslada/?accordionAnchor=22602

Glöm inte anmäla eventuella allergier till fikat.
Agenda kommer under våren.

Nätverksträffar

Fokus under träffarna är interaktion där vi diskuterar olika frågor och tar del av varandras erfarenheter.

När och var:

  • Onsdag 22/2. Kl. 14:30-16:00 OBS NYTT DATUM
  • Tisdag 30/5. Kl. 14:30-16:00

Digitalt via Zoom.

Vid frågor och funderingar kontakta,
Linda Thuresson, hygiensjuksköterska Smittskydd Vårdhygien
linda.thuresson@rjl.se
010-24 25 718