Livets alla delar och när det känns svårt

Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 12-18 månader och tillhör familjecentralen Väster.

Under den här träffen skapas en medvetenhet om att den här perioden i en familjs liv innebär stora förändringar. Genom medvetenhet och dialog om de förändringar som sker i familjelivet ökar förståelsen för varandra och familjens förutsättningar. Hur vi som föräldrar får livets alla delar att gå ihop.