Vardagsliv, mat och sömn

Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera och få en ökad förståelse kring barn och mat samt betydelsen av föräldrars samspel med barnet i matsituationen. Träffen ska även ge föräldrarna tillfälle att reflektera och utbyta erfarenheter under småbarnsåren med fokus på både barnets och föräldrars sömn.

Ingen anmälan behövs. Träffarna är klockan 13:30-14:30 i öppna förskolans lokaler på plan 0

Datum:

  • 31 januari
  • 27 mars
  • 22 maj