Förberedelse förlossning

Träffen riktar sig till dig/er som är i graviditetsvecka 25-35 och tillhör familjecentralen Väster.

Under träffen kommer ni att få möjlighet att reflektera över olika känslor som är vanliga i samband med förlossning. Hur kan andningen, avspänningen, rösten och tankens kraft hjälpa den födande under värkarna? Hur kan den födandes partner eller stödperson ge bästa möjliga stöd under förlossningen?