TD Snap- workshop Jönköping

Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som som använder TD Snap som kommunikationshjälpmedel, samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

Tid och plats
2023-05-03 kl 13.00-16.00.
Habiliteringscentrum, hus M4, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Innehåll

En workshop i appen TD Snap. Vi går igenom appens olika funktioner och ni får lära er att redigera och göra anpassningar i appen. Teori varvas med praktik.

Målet med workshopen är att du ska kunna göra individuella anpassningar av kommunikationshjälpmedlet samt få ökad kunskap om appens funktioner och möjligheter.

OBS! Ta med er enheten med TD Snap till kursen.

Målgrupp

Vårdnadshavare/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna som använder TD Snap som kommunikationshjälpmedel, samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

Anmälan
Anmäl dig senast 19 april. Begränsat antal platser, anmäl i god tid.
Om fler än en person kring ett barn/ungdom/vuxen anmäler sig görs en anmälan per person. Du som anhörig kan bjuda med max två personer från förskola/skola/sysselsättning/boende.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Kostnad
Kursen är kostnadsfri för samtliga. Vi bjuder på kaffe/the.

Kontaktperson
Logoped Kristina Fransson, tfn 010-244 79 25.
                              

VÄLKOMMEN!