TAKK grundkurs (digitalt) - personal

Första tillfället av fem är den 6/3 2023.

Personal till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal, som har insatser via habiliteringscentrum. 

Innehåll: Vi lär ut ett basförråd av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och hur de används i vardagen). Vi går igenom syftet med TAKK och hur TAKK stimulerar språk- och kommunikationsutvecklingen.

Tid och plats: Klockan 14:00 - 16:00 följande datum:
6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 8/5.

Vi kommer att ses digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut senare.

Kostnad: Utbildningen kostar 1.000 kr/person.

Kursledare: Logopederna Sara Bäckegård och Kristina Fransson.

Anmälan: Anmälan senast 2023-02-28. Anmälan omfattar alla fem kurstillfällena. 

OBS att du kan behöva uppdatera dina uppgifter för att logga in med mobilt bank-ID, se information på inloggningssidan. 

Begränsat antal platser. 


Välkommen!

HABILITERINGSCENTRUM