TAKK grundkurs (digitalt) - anhöriga

Första tillfället av fem är den 6/3 2023.

Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn.

Innehåll: Vi lär ut ett basförråd av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och hur de används i vardagen). Vi går igenom syftet med TAKK och hur TAKK stimulerar språk- och kommunikationsutvecklingen.

Tid och plats: Klockan 14:00 - 16:00 följande datum:
6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 8/5.

Vi kommer att ses digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut senare.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri för anhöriga.

Kursledare: Logopederna Sara Bäckegård och Kristina Fransson.

Anmälan: Anmälan senast 2023-02-28. Anmälan omfattar alla fem kurstillfällena. 

OBS att du kan behöva uppdatera dina uppgifter för att logga in med mobilt bank-ID, se information på inloggningssidan. 

Begränsat antal platser. Om båda föräldrarna ska delta, görs en anmälan per person. Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta Försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

OBS! Barnet ska inte vara med.


Välkommen!

HABILITERINGSCENTRUM