Navigator ACT, Eksjö

Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 0-21 år.

Navigator ACT har vetenskapligt stöd i behandling av depression, ångest och stress. 

I navigator ACT övar man på acceptans och medveten närvaro samt på att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning.

Syftet är att hitta sätt i vardagen som främjar mående i vardagen och ditt föräldraskap.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till barn 0-21 år med funktionsnedsättning.
 • Du upplever stress i föräldraskap, nedstämdhet eller oro som påverkar ditt mående.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp. 
 • Du måste kunna delta varje gång.
 • Du måste behärska svenska språket.

Datum: 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 31/5 

Tid: 17:00-20:00

Kursledare: Psykolog Vanja Hofman och kurator Eva Tunberg.

Tema i Navigator ACT

 • Påfrestningar i föräldraskap samt vikten av återhämtning.
 • Tankarnas och känslornas roll vid dåligt mående.
 • Vad bör jag acceptera och vad kan jag förändra?
 • Medveten närvaro i vardagen och med barnet, i både lätta och svåra stunder.
 • Vilka är viktiga värderingar i mitt liv?
 • Se situationer ur barnets perspektiv.
 • Medkänsla med mitt barn och mig själv som förälder.

Mellan grupptillfällena görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningsätt i vardagen. Gruppen är kostnadsfri, men fika till självkostnadspris tillkommer. 

Längd: 3 h