Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel. Lokala rutiner

Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

Genomgång av regelverket som styr förskrivning av tekniska hjälpmedel i Jönköping län. Guidning i WebSesam samt gruppdiskussioner och fallbeskrivningar.

Förkunskapskrav: Genomfört Socialstyrelsens förskrivarutbildning på webben.

Kursen avslutas med en kort rundvandring på Hjälpmedelscentralen.

Kursledare: Lena Andrén och Carina Svensson