Toaskola

Kursen ges i Jönköping och vänder sig till föräldrar till barn som är aktuella på habiliteringen och har svårigheter att sluta med blöja.

Innehåll: Vi träffas vid tre tillfällen och pratar om olika svårigheter kring att bli torr utifrån funktionsnedsättning och hur miljön kan påverka. Du får hjälp med tips och råd. Vi går igenom grundläggande kunskaper kring tarm och urinblåsa samt dess funktioner utifrån barnets utveckling.

Tid: Torsdagarna 23 mars, 30 mars och 20 april klockan 14:00-16:00.

Plats: Habiliteringscentrum, hus M4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri.

Medverkande: Arbetsterapeut Jenny Apell, PTP-psykolog Julia Engström, sjuksköterska Lena Lidhamn, specialpedagog Cecilia Brandt.

Anmälan: Anmäl dig senast 2023-03-02.

Du anmäler dig till samtliga kurstillfällen samtidigt. Om båda föräldrarna ska anmäla sig, görs en anmälan per person. Kursen har begränsat antal platser, anmäl i god tid! Du kan även anmäla dig via telefon 010-242 43 50, vardagar kl. 08:00-12:00.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

 

OBS! Barnet ska inte vara med.

 

Välkommen!

Cecilia Brandt, kursansvarig