Förskrivarutbildning för nutritionssjuksköterskor

Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor, om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

Regelverk och statistik, nutritionsvårdsprocessen, sesam LMN, enterala infarter, nutritionsprodukter på avtal, hygienriktlinjer vid enteral nutrition, medicinering vid enteral nutrition.

Kursledare: Marie Lantz och Ninni Wärenstam Löfgren