Förskrivarutbildning - Trycksår och trycksårsprevention

Hur förebygger och behandlar man trycksår? Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel.

Målgrupp: sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal

Malin Munter, sårvårdssjuksköterska i Jönköpings kommun, föreläser om trycksår och vad man ska tänka på för att förebygga att de uppstår samt hur man ska tänka om man har fått trycksår. Britt Forsberg, verksamhetschef på hjälpmedelscentralen, berättar om regelverket som används vid förskrivning av hjälpmedel i Region Jönköpings län. Leverantören Cobi Rehab, föreläser om positionering och går, teoretiskt och praktiskt, igenom grunderna kring hur man positionerar för att förebygga trycksår. Leverantörer av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel informerar om upphandlat sortiment och det finns möjlighet att klämma och känna på produkterna.

Program:
09:00 – 10:00 Malin Munter
10:00 – 10:20 Fika
10:20 – 11:40 fortsättning Malin Munter
11:40 – 12:00 Britt Forsberg
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 Cobi Rehab
14:00 – 14:20 Fika
14:20 – 15:00 fortsättning Cobi Rehab
15:00 – ca 16:30 Produktvisning

Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch.

OBS! Innehållet kan kommat att förändras.

Kursledare: Malin Munter; sårvårdssjuksköterska i Jönköpings kommun, Britt Forsberg; verksamhetschef på hjälpmedelscentralen och leverantörer från Cobi Rehab, Care of Sweden samt Järven.