Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

Utbildning för arbetsterapeuter som gått Produktutbildning Elektrisk rullstol grundkurs, inför självständig utprovning av elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

Utbildning för att självständigt kunna bedöma och prova ut elrullstolar med manuell styrning (Trehjuliga scootrar), utan utprovningsbesök hos hjälpmedelskonsulent.

Innehåll: Regelverk, rutiner, patientfall,  val av elrullstolsmodell, inställningar på elrullstolen och praktisk körträning.

Kursledare: Lena Andrén och Camilla Toth